Searched for: author%3A%22Martens%2C+M.H.%22
(61 - 80 of 90)

Pages

Beoordeling veiligheid Ponte Vecchiomodel Rivierenwijk Deventer
Beoordeling veiligheid Ponte Vecchiomodel Rivierenwijk Deventer
Do familiarity and expectations change perception? Drivers’ glances and response to changes
Do familiarity and expectations change perception? Drivers’ glances and response to changes
Does road familiarity change eye fixations? A comparison between watching a video and real driving
Does road familiarity change eye fixations? A comparison between watching a video and real driving
Internal distraction and driving: Does it show?
Internal distraction and driving: Does it show?
The danger of incorrect expectations in driving: The failure to respond
The danger of incorrect expectations in driving: The failure to respond
The failure to act upon important information
The failure to act upon important information: where do things go wrong?
Evaluatie en advies filevorming 80 km zones
Evaluatie en advies filevorming 80 km zones
Kunnen we met minder openbare verlichting toe? Een veldstudie in Drenthe
Kunnen we met minder openbare verlichting toe? Een veldstudie in Drenthe
Improving safety of black spots: Video observations, conflicts and road scene analyses
Improving safety of black spots: Video observations, conflicts and road scene analyses
De weggebruiker centraal bij het ontwerpen van wegen
De weggebruiker centraal bij het ontwerpen van wegen
The role of highlighting in visual search through maps
The role of highlighting in visual search through maps
Rijsimulatorstudie Keuzemarkering Fase 2: het toetsen van 3 nieuwe varianten [Driving simulator study
Rijsimulatorstudie Keuzemarkering Fase 2: het toetsen van 3 nieuwe varianten [Driving simulator study "Optional road marking" phase 2: Testing 3 new conditions]
Stimuli fixation and manual response as a function of expectancies
Stimuli fixation and manual response as a function of expectancies
Roadside infrastructure for safer European roads
Roadside infrastructure for safer European roads: Road scene analyses of ten accident sites [Wegontwerp voor een veiliger Europa: wegbeeldanalyses van 10 ongevalslocaties]
Begrijpelijkheid van verschillende typen dynamische bebording bij tolsysteem Westerscheldetunnel
Begrijpelijkheid van verschillende typen dynamische bebording bij tolsysteem Westerscheldetunnel
Effects of speech versus tactile driver support messages on driving behaviour and workload
Effects of speech versus tactile driver support messages on driving behaviour and workload
Assessing road sign perception: A methodological review
Assessing road sign perception: A methodological review
Rondom rotondes
Rondom rotondes: onderzoek naar markeringen en bewegwijzering bij tweestrooksrotondes
De mogelijkheden van een rijsimulator voor onderzoek
De mogelijkheden van een rijsimulator voor onderzoek
Relatie tussen wegbeeld, wegontwerp en weggebruiker [The relationship between road scene, road design and road user]
Relatie tussen wegbeeld, wegontwerp en weggebruiker [The relationship between road scene, road design and road user]
Searched for: author%3A%22Martens%2C+M.H.%22
(61 - 80 of 90)

Pages