Searched for: author%3A%22Marquart%2C+J.%22
(1 - 20 of 36)

Pages

document
Schaafsma, G. (author), Hertsenberg, A.J. (author), Marquart, J. (author)
Within the framework of REACH, an assessment regarding local dermal effects and skin sensitisation should be performed for substances. Quantitative hazard information for these effects is often not available. Furthermore, it is difficult to relate the way in which animals are exposed in dermal toxicity studies directly to dermal exposure in...
article 2011
document
Marquart, J. (author), Brouwer, D.H. (author), Gijsbers, J.H.J. (author), Links, I.H.M. (author), Warren, N. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Voeding (author)
Risk assessment of chemicals requires assessment of the exposure levels of workers. In the absence of adequate specific measured data, models are often used to estimate exposure levels. For dermal exposure only a few models exist, which are not validated externally. In the scope of a large European research programme, an analysis of potential...
article 2003
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Auffarth, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), Hebisch, R. (author), Lechtenberg-Auffarth, E. (author), Marquart, J. (author), Oppl, R. (author), Rajan, B. (author), Wriedt, H. (author)
Reducing dermal exposure to chemicals is a challenging task for occupational safety and health. In the European RISKOFDERM project 15 institutes in ten member states gather dermal exposure information and measurement data in relation to various tasks. First results are available. Based on this information i) a predictive model for estimating...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Nossent, S.M. (author), Jongen, M.J.M. (author), Visser, R. (author), Marquart, J. (author)
Dit boek, bedoeld voor het veld, bevat de belangrijkste uitkomsten van het uitgebreide onderzoeksrapport, getiteld "Prioritering van branches en ketens voor de versterking van arbobeleid rond chemische stoffen". Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid...
report 2003
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), Arts, J.H.E. (author), Mojet, J. (author), van Gemert, L.J. (author), Emmen, H.H. (author), Lammers, J.H.C.M. (author), Marquart, J. (author), Woutersen, R.A. (author), Feron, V.J. (author)
Studies on the irritative effects of acetone vapor in humans and experimental animals have revealed large differences in the lowest acetone concentration found to be irritative to the respiratory tract and eyes. This has brought on much confusion in the process of setting occupational exposure limits for acetone. A literature survey was carried...
article 2002
document
Marquart, J. (author), Lansink, C.J.M. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Voeding (author)
conference paper 2001
document
Brouwer, D.H. (author), Semple, S. (author), Marquart, J. (author), Cherrie, J.W. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
The discriminative power of existing dermal exposure models is limited. Most models only allow occupational hygienists to rank workers between and within workplaces according to broad bands of dermal exposure. No allowance is made for the work practices of different individuals. In this study a process-based, structured approach has been used to...
article 2001
document
Marquart, J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
Proper use information is necessary to do exposure modelling in the scope of regulatory risk assessments. The legal regime under which the regulatory risk assessment is done influences the need for use information. Different legal regimes lead to more or less possibilities for authorities to define the exposure scenario to be assessed and the...
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author)
Bij beoordeling aan chronisch toxische stoffen negeert de huidige toetsing aan de MAC de cumulatieve dosis waarop de MAC over het algemeen is gebaseerd. Zelfs indien er een overschrijdingskans van maximaal 5% wordt aangehouden. De meest voorzichtige methode om hier wel rekening mee te houden is via een correctiefactor op de 8-uurs MAC. Bij...
article 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Scheffers, T.M.L. (author), Marquart, J. (author), Twisk, J.J. (author)
Deze publicatie geeft inzicht in de spreiding van de dagelijkse blootstelling in gelijksoortige expositiegroepen in de chemische industrie. De van-dag-tot-dag spreiding, gekarakteriseerd in de Geometrische Standaard Afwijking (GSD) blijkt veel groter dan tot nu toe werd aangenomen. GSD's variëren van 2 tot 17, met een mediaan van 5,3. De fractie...
article 2000
document
Marquart, J. (author)
bookPart 1999
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Scheffers, T.M.L. (author), Marquart, J. (author), van Cleef, M. (author)
article 1999
document
Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Scheffers, T.M.L. (author), Bos, P.M.J. (author), ten Berge, W.F. (author), van Hemmen, J.J. (author)
Dit themanummer gaat over de normering van stoffen met chronische effecten. De auteurs van het artikel over dit onderwerp onderbouwen de volgende stelling: 'Er is wetenschappelijk en praktisch weinig reden voor de overheid om voor een chronische toxische stof het niveau van het langetermijngemiddelde te gebruiken als de acht uurs...
article 1999
document
Marquart, J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
conference paper 1998
document
TNO Voeding Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author), de Pater, A.J. (author), Marquart, J. (author), Burgers, A.W. (author)
In dit rapport wordt een onderzoek beschreven naar maatregelen om de blootstelling aan organische oplosmiddelen in autoschadeherstelbedrijven te verminderen. In het onderzoek zijn metingen verricht naar de persoonlijke blootstelling aan verschillende oplosmiddelen van voorbewerkers en spuiters. De meest risicovolle handelingen betreffen:...
book 1998
document
Brouwer, D.H. (author), Marquart, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Voeding (author)
article 1996
document
TNO Voeding Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden (author), Marquart, J. (author), Geuskens, R.B.M. (author)
Deze praktijkgids gaat over het inventariseren en evalueren van risico's van toxische stoffen. In deze praktijkgids wordt de term toxische stoffen gebruikt voor alle gassen, dampen, vloeistoffen en vaste stoffen, al dan niet in mengsels, die kunnen leiden tot hinder of schade van de gezondheid van werknemers. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de...
book 1996
document
Henderson, P.Th. (author), Bos, P.J. (author), Marquart, J. (author), van Hemmen, J.J. (author), TNO Voeding (author)
bookPart 1995
document
Marquart, J. (author), Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
book 1995
document
TNO Voeding (author), Marquart, J. (author), Schipper, J.J. (author), van Hemmen, J.J. (author)
De grenswaarden in de eerste editie van de Nederlandse MAC-lijst uit 1978 zijn bijna zonder uitzondering overgenomen van de TLV-lijst van de Amerikaanse ACGIH. Vanaf 1976 is de overheid begonnen met het ontwikkelen van "eigen" Nederlandse grenswaarden. De procedure voor het vaststellen van grenswaarden gaat echter langzaam. Het doel van het...
book 1995
Searched for: author%3A%22Marquart%2C+J.%22
(1 - 20 of 36)

Pages