Searched for: author:"Maas, N."
(1 - 7 of 7)
document
Tromp, S.O. (author), Voordijk, J.T. (author), Maas, N. (author), Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author)
report 1998
document
Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author), TNO Bouw TNO Arbeid (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
Vogel, R.A.L. (author), Luiijf, H.A.M. (author), Maas, N. (author), Dijkema, G. (author), Zielstra, A. (author)
Het wereldwijde klimaat en ook het klimaat in Nederland verandert. De Nationale Adaptatiestrategie (NAS) vraagt om een breder inzicht in de risicofactoren voor Nederland als gevolg van de voorziene klimaatverandering. Onze energie-, transport-, informatie- en communicatietechnologie (ICT) - en overige (vitale) infrastructuren zijn mogelijk...
report 2014
document
Maas, N. (author), Vogel, R.A.L. (author)
report 2014
document
Huygen, A.E.H. (author), Maas, N. (author), Djafari, S. (author), Woestenburg, A.K. (author), Laarakkers, J.A.W. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Vanaf 2009 is elektrisch vervoer door de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gestimuleerd om de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit gebeurde onder andere door het realiseren van publieke laadpunten. Het kabinet heeft in 2017 uitgesproken dat vanaf 2030...
report 2018
document
Woestenburg, A. (author), Puts, H. (author), Diran, D. (author), Maas, N. (author)
De transitie naar aardgasvrije wijken staat bij gemeenten hoog op de agenda met als doel de noodzakelijke CO2-reductie te realiseren. Het Klimaatakkoord schrijft voor dat de gebouwde omgeving in 2050 volledig aardgasvrij is. Daar is veel innovatie voor nodig op verschillende vlakken. Een transitie vereist niet alleen nieuwe technologie├źn, maar...
report 2020
document
Roelofs, S. (author), Scholte, S. (author), Olivadese, R. (author), Maas, N. (author), Kort, J. (author), de Koning, N. (author)
Steeds meer overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers houden zich bezig het verduurzamen van woningen. Er zijn tal van initiatieven en projecten die zich inzetten voor een aardgasvrije buurt en/of een energiezuinige woning. Maar wat is nu eigenlijk het succes van deze projecten en initiatieven? Gebruiken we wel de juiste...
report 2021
Searched for: author:"Maas, N."
(1 - 7 of 7)