Searched for: author%3A%22Maas%2C+N.%22
(1 - 20 of 20)
document
Puts, H. (author), Maas, N. (author), Donker, J.F. (author), de Jonge, J. (author), Hofstra, J. (author), Heezen, M.J.M. (author), Dorst, H.M. (author), Straver, K. (author), van Tilburg, X. (author)
report 2022
document
Maas, N. (author)
Steeds meer middelen vinden hun weg naar de koppelriem. Maar is dat wel wenselijk? De zwaardere koppel zorgt voor een stijging van het aantal fysieke klachten bij agenten. TNO ontwikkelde daarom alternatieve draagwijzen van de politie-uitrusting. Want waarom alles op je heupen hangen?
article 2021
document
Roelofs, S. (author), Scholte, S. (author), Olivadese, R. (author), Maas, N. (author), Kort, J. (author), de Koning, N. (author)
Steeds meer overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties en burgers houden zich bezig het verduurzamen van woningen. Er zijn tal van initiatieven en projecten die zich inzetten voor een aardgasvrije buurt en/of een energiezuinige woning. Maar wat is nu eigenlijk het succes van deze projecten en initiatieven? Gebruiken we wel de juiste...
report 2021
document
Verschuur, G. (author), Maas, N. (author)
Voor u ligt de handleiding financieringsaanvraag coöperatieve warmte. Waarschijnlijk wil u deze handleiding gebruiken omdat u met de bewoners in uw wijk bezig bent met plannen voor een collectieve warmtevoorziening. En bent u nieuwsgierig op welke manier u de financiering hiervoor kan organiseren. Hoe kijken financiers? Wat vinden zij belangrijk...
other 2021
document
Huygen, A.E.H. (author), Verschuur, G. (author), Winters, E. (author), Maas, N. (author)
Nederlandse gebouwen gaan van het aardgas over op een andere warmtevoorziening. Warmtenetten vormen een goed alternatief. Het beleid om wijken aardgasvrij te maken en om bewoners te overtuigen om een andere manier van verwarmen te kiezen, komt lastig van de grond. Coöperaties zijn in potentie een belangrijke speler in de warmtetransitie: ze...
other 2021
document
Sprenkeling, M. (author), Geerdink, T. (author), Olivadese, R. (author), Maas, N. (author)
In het kader van het IEBB-project thema 5 (Gedragen Energietransitie) heeft TNO de interdisciplinaire Societal Embeddedness Level (SEL) methodiek toegepast op twee technologische innovaties in de gebouwde omgeving. Het doel is inzicht te krijgen in het niveau van maatschappelijk inbedding en de huidige maatschappelijke uitdagingen voor...
report 2021
document
Woestenburg, A. (author), Puts, H. (author), Diran, D. (author), Maas, N. (author)
De transitie naar aardgasvrije wijken staat bij gemeenten hoog op de agenda met als doel de noodzakelijke CO2-reductie te realiseren. Het Klimaatakkoord schrijft voor dat de gebouwde omgeving in 2050 volledig aardgasvrij is. Daar is veel innovatie voor nodig op verschillende vlakken. Een transitie vereist niet alleen nieuwe technologieën, maar...
report 2020
document
Henrich, B. (author), Maas, N. (author)
District heating cooperatives can help to overcome some of the financial and social challenges of the heat transition. However, Dutch small-scale cooperatives experience great difficulty with access to, and costs of, capital, because financiers often perceive cooperatively owned systems as an investment with high risk. To scale up investments in...
other 2020
document
Maas, N. (author), Georgiadou, V. (author), Roelofs, S. (author), Amaral Lopes, R. (author), Pronto, A. (author), Martins, J. (author)
As energy generation based on renewable resources does not always match energy consumption profiles, Positive Energy Districts (PEDs) should embody energy flexibility technologies to decrease possible negative impacts on existing grids due to, e.g., reverse power flows. As part of the EU H2020 Smart Cities and Communities project POCITYF, the...
article 2020
document
van Engelenburg, B.C.W. (author), Maas, N. (author)
A regional energy transition (RET) implies a drastic transformation of the energy system and, hence, a lot of challenges. A RET calls for an integrative local approach. In this essay we describe and compare the current practice and the state of knowledge on this topic. We find that theory has not yet developed sufficiently to address the...
article 2018
document
Huygen, A.E.H. (author), Maas, N. (author), Djafari, S. (author), Woestenburg, A.K. (author), Laarakkers, J.A.W. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Vanaf 2009 is elektrisch vervoer door de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gestimuleerd om de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit gebeurde onder andere door het realiseren van publieke laadpunten. Het kabinet heeft in 2017 uitgesproken dat vanaf 2030...
report 2018
document
Schenk, T. (author), Vogel, R.A.L. (author), Maas, N. (author), Tavasszy, L.A. (author)
Joint fact-finding has been advanced as a method for helping stakeholders grappling with technically intensive policy and planning challenges to collaboratively engage in research and arrive at shared sets of facts to inform their decision-making. This paper introduces joint fact-finding and considers its application in the context of...
article 2016
document
Bosch, P.R. (author), Maas, N. (author)
Nederland krijgt in de toekomst extremer weer, zoals periodes met forse buiten en fikse hitte. Hoe kunnen we ons land daarop voorbereiden? Dat is onderzocht in het landelijk programma kennis voor klimaat, waarbij TNO nauw betrokken is. 'Kennis voor klimaat koppelt wetenschappelijke kennis aan de werkzaamheden van stakeholders in de publieke en...
article 2014
document
Maas, N. (author), Vogel, R.A.L. (author)
report 2014
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), , Luiijf, H.A.M. , Maas, N. , Dijkema, G. , Zielstra, A. Vogel, R.A.L. (author)
Het wereldwijde klimaat en ook het klimaat in Nederland verandert. De Nationale Adaptatiestrategie (NAS) vraagt om een breder inzicht in de risicofactoren voor Nederland als gevolg van de voorziene klimaatverandering. Onze energie-, transport-, informatie- en communicatietechnologie (ICT) - en overige (vitale) infrastructuren zijn mogelijk...
report 2014
document
Huibregtse, J.N. (author), Maas, N. (author), Snelder, M. (author), Tavasszy, L.A. (author), de Wit, M.S. (author), Bollinger, L.A. (author), Bogmans, C.W.J. (author), Chappin, E.J.L. (author), Dijkema, G.P.J. (author), Schenk, T. (author), van Thienen, P. (author), Wols, B. (author)
Abstract Infrastructures are critical for human society, but vulnerable to climate change. The current body of research on infrastructure adaptation does not adequately account for the interconnectedness of infrastructures, both internally and with one another. We take a step toward addressing this gap through the introduction of a framework for...
article 2013
document
Otten, M. (author), Maas, N. (author), Bolt, R. (author), Anitori, L. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author)
A light weight SAR has been designed, suitable for short range tactical UAVs, consisting of a fully digital receive array, and a very compact active transmit antenna. The weight of the complete RF front is expected to be below 3 kg, with a power consumption below 30 W. This X-band system can provide image resolution down to 10 cm at up to 5 km...
conference paper 2010
document
Maas, N. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
TNO Bouw TNO Arbeid (author), Bigaj-van Vliet, A.J. (author), Kwantes, J.H. (author), Maas, N. (author), Timmerman, J. (author), van der Vorm, J.K.J. (author), Zwanikken, A.L.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO onderzoek verricht naar de risico's van arbeid tijdens bouw en gebruik van ondergrondse bouwwerken. De doelen van het onderzoek zijn het in kaart brengen van de risico's, en na te gaan welk wettelijk kader voorhanden is voor ondergrondse arbeid. In dit rapport worden...
report 2003
document
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Tromp, S.O. (author), Voordijk, J.T. (author), Maas, N. (author)
report 1998
Searched for: author%3A%22Maas%2C+N.%22
(1 - 20 of 20)