Searched for: author%3A%22Louman%2C+R.%22
(1 - 6 of 6)
document
de Bes, J. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Louman, R. (author), van Ommeren, C.R. (author), Soons, D. (author), Korteweg, A. (author), de Jong, P. (author), Hoeben, G. (author), Maduro, G. (author), Dortland, D. (author)
Het grootschalig toepassen van “smart / big data” is noodzakelijk om belangrijke performance verbeteringen in de logistiek en supply chain mogelijk te maken; zoals kortere wachttijden, betrouwbare transporttijden, hogere bezettingsgraden, minder energieverbruik en CO2 en minder gedoe en oponthoud in de logistieke keten. Vraagstelling is daarbij...
report 2019
document
Ligterink, N.E. (author), Louman, R. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verbeek, R.P. (author)
Non-Road Mobile Machinery (NRMM) is de verzamelnaam van alle machines met een verbrandingsmotor, die niet tot de wegvoertuigen, zeeschepen of vliegtuigen behoren. Deze groep omvat ook dieseltreinen, binnenvaartschepen, aggregaten en bouwmachines. De mobiele werktuigen (NRMM zonder schepen, treinen en vliegtuigen) vormen een substantieel aandeel...
report 2018
document
van Mensch, P. (author), Verbeek, R.P. (author), Louman, R. (author)
In de provincie Zuid-Holland vindt personenvervoer over water plaats in de Drechtsteden, de regio Rotterdam en op de Maasvlakte (Waterbus, Watertaxi en FastFerry). Voor dit personenvervoer zijn contracten afgesloten vanuit verschillende overheden, te weten Provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam - Den Haag (MRDH), Drechtsteden,...
report 2018
document
Ligterink, N.E. (author), Louman, R. (author), Buskermolen, E.G. (author), Verbeek, R.P. (author)
Non-Road Mobile Machinery (NRMM) is the collective term used to refer to all machines with a combustion engine that do not come under the categories of road vehicles, sea-going vessels or aircraft. This group also includes diesel trains, inland vessels, generators and construction machines. Mobile machines (NRMM excluding ships, trains and...
report 2018
document
Verbeek, R.P. (author), Louman, R. (author), Ligterink, N.E. (author)
public lecture 2018
document
Traversari, A.A.L. (author), Bottenheft, C. (author), Louman, R. (author), van Heumen, S.P.M. (author), Böggeman, J. (author)
Background: Operating lamps are often seen as the most disruptive factors within the protective area in the operating theater (OT). The effect of the operation lamps (with different shapes) should be demonstrated in an OT by trial, since research on the effects of the lamps is still limited. Objectives: The main aim of this study was to...
article 2016
Searched for: author%3A%22Louman%2C+R.%22
(1 - 6 of 6)