Searched for: author%3A%22Loomans%2C+M.G.L.C.%22
(1 - 18 of 18)
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Bluyssen, P.M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
The European funded Project PeBBu, Performance Based Building, is a Thematic network under the Competitive and Sustainable Growth program, which started September 1st, 2001 and will run for 4 years. In one of the domains of PeBBu, the domain Indoor Environment, a state-of-the-art on the Performance Based Building (PBB) approach with respect to...
conference paper 2005
document
Bluyssen, P.M. (author), Cox, C.W.J. (author), Loomans, M.G.L.C. (author)
De prestatie van een gebouw is vandaag de dag een populair onderwerp. In het algemeen zijn de financiën daarbij de voor-naamste focus van de betrokken (belanghebbende) partijen. Deze financiële prestatiebeoordeling is vooral gebaseerd op de kosten-aspecten van het gebouw, zoals de aanschaf van grond, bouw, exploitatie en het onderhoud. Zelden...
article 2004
document
Djunaedy, E. (author), Hensen, J.L.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), TNO Bouw (author)
widespread availability of simulation tools, we are forced to consider which simulation tool would be appropriate for a particular problem. The seemingly trivial decision is in reality not very easy to make. And this leads to the practice of using the most sophisticated tool available for every problem. The levels of resolution and complexity...
conference paper 2003
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Oversloot, H.P. (author), de Bondt, A. (author), Jansen, R. (author), van Rij, H. (author), TNO Bouw (author)
This paper describes the development of a design tool for the calculation of the thermal energy potential of a so-called asphalt collector. Two types of numerical models have been developed and validated against experimental results from a full-scale test-site. The validation showed to be a tedious procedure due to the complexity of the full...
conference paper 2003
document
Djunaedy, E. (author), Hensen, J.L.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author)
This paper presents the objectives and results of the initial stage of an ongoing research project on coupling of building energy simulation (BES), airflow network (AFN), and compu-tational Huid dynamics (CFD) programs. The objective of the research underlying this paper is to develop and verifi, a proto-type cooperative BES, AFN, and CFD design...
article 2003
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Jacobs, P. (author)
De inzet van stromingssimulaties is in verschillende projecten binnen TNO Bouw regelmatig noodzakelijk. Dit vanwege de complexe stromingstechnische vraagstukken die aan de orde zijn. Het stromingssimulatieprogramma Computational Fluid Dynamics (CFD) levert hierin zijn bijdrage. CFD is echter als ontwerp-hulpmiddel vaak minder goed bruikbaar...
article 2003
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Visser, H. (author), TNO Bouw (author)
An implementation of the genetic algorithm in a design support tool for (large) solar hot water systems is described. The tool calculates the yield and the costs of solar hot water systems based on technical and financial data of the system components. The genetic algorithm allows for optimisation of separate variables such as the collector type...
article 2002
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Lemaire, A.D. (author), TNO Bouw (author)
Three approaches for the calculation of the particle contaminant distribution in a room using CFD are described. The approaches are tested for two types of flow problems. The results indicate that the Euler approach, in which only the particle settling velocity is incorporated, presents an attractive alternative for the more precise Lagrange...
conference paper 2002
document
Jacobs, P. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), TNO Bouw (author)
TNO Bouw zet Computational Fluid Dynamics (cFD) in bij stromingssimulaties voor complexe stro-mingstechnische vraagstukken. Een alternatief hiervoor zijn multi-zonemodellen.
article 2002
document
Loomans, M.G.L.C. (author), Bluyssen, P.M. (author), Ringlever, C.C.M. (author), TNO Bouw (author)
Bioaerosol measurements are performed to assess the exposure to micro-organisms in a room. Literature however reveals little consensus on the procedure with which measurements are made. Comparison of individual results therefore remains difficult. This paper tries to initiate the development of a procedure for performing bioaerosol measurements....
conference paper 2002
document
Djunaedy, E. (author), Hensen, J.L.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2002
document
Loomans, M.G.L.C. (author), van Schijndel, A.W.M. (author), TNO Bouw (author)
The omni-directional hot sphere anemometer, that applies a separate reference point for the temperature correction, currently is the most practical device that is used for the measurement of indoor air flows. The anemometer has been investigated, experimentally and numerically, with regard to stationary and transient aspects for application in...
article 2002
document
TNO Bouw (author), Bluyssen, P.M. (author), Bakker, L.G. (author), Cox, C.W.J. (author), de Groot, E.H. (author), de Gids, W.F. (author), Moons, A.M.M. (author), Loomans, M.G.L.C. (author), Opstelten, I.J. (author)
De arbeidsomstandigheden in kantoren zijn aan het veranderen. Niet alleen de manier van werken, maar ook de inrichting van werkplekken is aan verandering onderhevig. Er zijn een aantal ontwikkelingen gaande waaraan deze veranderingen kunnen worden gekoppeld. De belangrijkste ontwikkelingen zijn: - flexibiliteit in werken (thuiswerken, telewerken...
article 2002
document
TNO Bouw (author), Loomans, M.G.L.C. (author), Cox, C.W.J. (author)
Vocht is van levensbelang. In het kader hiervan is een literatuurstudie uitgevoerd naar de relatie tussen de gezondheid en de relatieve vochtigheid van het binnenklimaat. Er is vooral gekeken naar de effecten van een lage relatieve vochtigheid. Momenteel loopt immers vooral de discussie over het wel of niet bevochtigen van het binnenklimaat. De...
article 2002
document
TNO Bouw (author), Loomans, M.G.L.C. (author), Lemaire, A.D. (author), van Houdt, W. (author)
De gewenste luchtstroming in een operatiekamer wordt gedomi-neerd door de eisen die worden gesteld aan de luchtkwaliteit op de operatietafel, meer specifiek het operatiegebied. De luchtkwaliteit betreft in dit geval vooral de concentratie van bacteriën, uitgedrukt in kolonie vormende eenheden per kubieke meter (KVE/m3). Bac-teriën kunnen tot...
article 2001
document
Loomans, M.G.L.C. (author), TNO Bouw (author)
Dit artikel geeft een samenvatting van een experimentele en numerieke studie naar een ventilatieconcept dat verdringingsventilatie en task conditioning combineert, het zogenoemde bureau-gebonden verdringingsventilatie concept (Desk Displacement Ventilation concept: DDV-concept). In deze studie wordt aan de hand van stationaire en...
article 1999
document
Loomans, M.G.L.C. (author), TNO Bouw (author)
This paper summarizes an experimental and numerical study into a ventilation concept that combines displacement ventilation with task conditioning, the so-called desk displace-ment ventilation (DDV) concept. The study uses steady-state and transient results to discuss the applicability of the DDV concept for standard office room configurations....
article 1999
document
TNO Bouw (author), Loomans, M.G.L.C. (author)
article 1999
Searched for: author%3A%22Loomans%2C+M.G.L.C.%22
(1 - 18 of 18)