Searched for: author%3A%22Lollinga%2C+J.P.%22
(1 - 3 of 3)
document
van Dinther, D. (author), Duyzer, J.H. (author), de Bie, S. (author), Moerman, M.M. (author), Lollinga, J.P. (author), Maarschalkerweerd, T.V.P. (author)
In order to improve air quality and to lower nitrogen deposition, nitrogen oxide emissions from vessel engines must respect certain Tier norms to obtain the required Engine International Air Pollution Prevention (EIAPP) certificate for sailing. In this study emissions factors of nitrogen oxides (NOx) of vessels in the port of Rotterdam region...
report 2022
document
van Dinther, D. (author), Moerman, M.M. (author), Lollinga, J.P. (author), van Doorn, L.B. (author), Korstanje, T.J. (author)
Ultrafijnstof (UFP) is een verzamelnaam voor deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. Door een mogelijk nadelig effect op de gezondheid is er de laatste jaren toenemende aandacht voor UFP. Tevens is bekend dat UFP wordt geƫmitteerd door vliegtuigen (onder andere Hu et al., 2009). Doel van dit onderzoek is te onderzoeken welke UFP...
report 2022
document
Tromp, P.C. (author), van Dinther, D. (author), de Bie, S.E. (author), Duyzer, J. (author), Lollinga, J.P. (author), Moerman, M.M. (author), Henke, S.J. (author)
De laatste jaren is er toenemende aandacht voor zeer kleine deeltjes stof in lucht. Dit ultrafijn stof (UFP) bestaat uit deeltjes met een diameter kleiner dan 100 nm. Deze deeltjesfractie zou nadelige effecten kunnen hebben op de gezondheid (Janssen et al, 2016; Lammers et al., 2020). Recentelijk uitgevoerde metingen van TNO, in samenwerking met...
report 2021