Searched for: author%3A%22Lavell%2C+C.F.%22
(1 - 6 of 6)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lavell, C.F. (author), de Lange, J.J.J. (author)
De Arbo bibliotheek Nederland (AB-NL) maakt integraal onderdeel uit van de activiteiten van het Arbo Platform Nederland. Doel is het werven, beschrijven, toegankelijk maken en beschikbaarstellen van vastgelegde kennis en (naslag)informatie op het domein arbeidsomstandigheden, verzuim en reïntegratie. Vanaf 2004 staat vraagsturing centraal in het...
report 2005
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van SZW heeft TNO een arborisicoprofiel opgesteld in de branche informatie- en communicatietechnologie (ICT). De ICT-branche kan onderverdeeld worden in 3 deelbranches: telecommunicatie, kantoortechnologie en informatietechnologie. Het is een typische midden- en kleinbedrijfbranche. De ICT-branche is in hoge mate...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In de vleessector zijn ruim 27.000 mensen werkzaam. De sector bestaat relatief gezien voor een groot gedeelte uit kleine bedrijven met veel lage- en ongeschoolde functies. Voor de voedingsindustrie in het algemeen heeft de zorg voor kwaliteit van het product een zeer hoge prioriteit. Daardoor heeft de aandacht voor arbozorg vaak een veel lagere...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de bibliotheken. In deze sector werken relatief veel deeltijders en ouderen en het ziekteverzuim is er relatief laag. Het belangrijkste aandachtspunt bij bibliotheken is de fysieke belasting van de...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de evenementensector. Deze sector houdt zich bezig met een grote verscheidenheid aan vermaak. Daardoor zijn ook de bedrijven die bij de uitvoering betrokken zijn zeer verschillend. De snelle groei van vooral...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C.F. (author)
In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft TNO Arbeid een brancherisicoprofiel opgesteld met betrekking tot de branche kermissen, speeltuinen en pretparken. In pretparken bestaat er een groot verschil tussen medewerkers "voor de schermen", waarin contact met bezoekers uiterst belangrijk is, en medewerkers "achter...
report 2002
Searched for: author%3A%22Lavell%2C+C.F.%22
(1 - 6 of 6)