Searched for: author%3A%22Lavell%2C+C.%22
(1 - 2 of 2)
document
Lavell, C. (author), Reinders, G. (author)
Sinds 1 januari 2003 is het project Kennis- en Documentatiecentrum TNO ondergebracht bij het Nationaal Arbokennisknooppunt als projectonderdeel Collectie Arboliteratuur. In juni 2003 is de bibliotheek van TNO Arbeid in Hoofddorp omgevormd tot Arbo Bibliotheek Nederland. In het Werkprogramma 2003 van het Nationaal Arbokennisknooppunt zijn de...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Lavell, C. (author), Nossent, S. (author)
In de aardappelen, groenten en fruit (AGF)-branche werkten in 2000 volgens het CBS bijna 10.000 personen. In deze rapportage staat de arbokennisinfrastructuur rond de AGF-branche centraal. Er wordt een beeld geschetst van arborisico's, gezondheidseffecten en maatregelen.
report 2003