Searched for: author%3A%22Lagerveld%2C+S.%22
(1 - 20 of 20)
document
Sandin, K. (author), Gjengedal, R.G.H. (author), Osnes, K. (author), Hannisdal, M. (author), Berge, T. (author), Leversen, J.S.R. (author), Røv, L.G. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author), Nordahl, H.M. (author), Shields, G. (author)
Background: Common mental disorders such as depression and anxiety are major contributors to the global burden of disease. Affected individuals suffer reduced quality of life, impaired functioning and reduced capacity to work. Maintaining employment is an important determinant for health and wellbeing, and the economic impact of depression and...
article 2021
document
Gjengedal, R.G.H. (author), Reme, S.E. (author), Osnes, K. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R.W.B. (author), Sandin, K. (author), Berge, T. (author), Hjemdal, O. (author)
BACKGROUND: Common mental disorders (CMD) are leading causes of sickness absence. Treatments for CMD that both reduce symptoms and support work participation urgently need to be developed. OBJECTIVE: Determine the potential effects of work-focused therapy combining work interventions with either meta cognitive therapy or cognitive behavioural...
article 2020
document
Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R.W.B. (author), Schaufeli, W.B. (author), Wijngaards-de Meij, L.D.N.V. (author)
Purpose This study examined who benefits most from a cognitive behavioural therapy (CBT)-based intervention that aims to enhance return to work (RTW) among employees who are absent due to common mental disorders (CMDs) (e.g., depression, anxiety, or adjustment disorder). We researched the influence of baseline work-related self-efficacy and...
article 2019
document
Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author), Schaufeli, W. (author)
conference paper 2016
document
Lagerveld, S. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The article will describe factors of influence on return to work RTW and evidence-based interventions that enhance return to work (RTW) after sick leave due to common mental health disorders (CMD). First the concepts of both RTW and CMD are outlined. Second, the sense of urgency for effective RTW interventions for workers with CMD is briefly...
other 2014
document
Lagerveld, S. (author), Houtman, I.L.D. (author)
The article will describe factors of influence on return to work RTW and evidence-based interventions that enhance return to work (RTW) after sick leave due to common mental health disorders (CMD). First the concepts of both RTW and CMD are outlined. Second, the sense of urgency for effective RTW interventions for workers with CMD is briefly...
other 2014
document
Oprins, E. (author), Corbalan, G. (author), Lagerveld, S. (author)
report 2014
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Lagerveld, S. (author)
Internet publicatie van Psychisch & Werk. http://www.psychischenwerk.nl/pw/article.php?id=5690
article 2008
document
TNO Work and Employment TNO Arbeid (author), Taris, T.W. (author), Geurts, S.A.E. (author), Kompier, M.A.J. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R.W.B. (author)
As a result of the increased number of dual-earner families and the widespread availability of information and communication technology, the boundaries between work and non-work have become blurred. Today, work is no longer necessarily spatially, temporally, and socially distinct from home. As a consequence, the amount of research into the work...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Giesen, F. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author)
Sinds de invoering van de Wet werk en bijstand (WWB) in 2004 zijn gemeenten hard aan de slag met het re-integreren van hun cliënten. Mede vanwege de financiële prikkels die de WWB met zich meebrengt, hebben gemeenten hun pijlen gericht op de activering en re-integratie van kansrijke doelgroepen. Te weten cliënten uit de "nieuwe instroom" of...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bennenbroek, F. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Groenestege, M. (author)
Hoewel het aantal (alleenstaande) ouders met een bijstandsuitkering sinds de invoering van de Wet werk en bijstand is gedaald, ontvangen volgens CBS-cijfers in 2006 nog steeds bijna 90.000 alleenstaande ouders een uitkering. Verschillende onderzoeken laten echter zien dat het hebben van werk belangrijk is voor het welzijn van ouders en hun...
article 2007
document
van Schie, J. (author), Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Versie 2005 mist alleen bijlage 5.
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie- inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen,...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Evers, M. (author), Lagerveld, S. (author), van den Berg, R. (author), van Vuuren, T. (author)
Als onderdeel van de evaluatie van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) heeft TNO voor het ministerie van SZW een serie onderzoeken uitgevoerd waarin de reïntegratie-inspanningen bij langdurige uitval wegens ziekte centraal staan. Dit betreft twee onderzoeken onder werknemers en drie onderzoeken onder vangnetgevallen (werklozen, uitzendkrachten...
book 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Brenninkmeijer, V. (author), Lagerveld, S. (author), Blonk, R. (author)
In dit rapport is de aard en omvang van "moeilijk objectiveerbare gezondheidsklachten" (MOK) in relatie tot verzuimbegeleiding en beoordeling van de arbeidsongeschiktheid onderzocht. Daarnaast is op basis van relevante literatuur aangegeven welke instrumenten er zijn om de MOK-problematiek te verminderen. Tenslotte is middels discussiegroepen ...
report 2006
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author)
Psychische klachten gerelateerd aan werk is een belangrijk onderwerp. Zowel een derde van het verzuim als een derde van de WAO-intrede wordt veroorzaakt door psychische klachten. Recent is een van de eerste effectstudies op het terrein van werkenden met milde psychische klachten, zoals overspanning en burnout, afgerond. Dit onderzoek is...
article 2004
document
Blonk, R. (author), Lagerveld, S. (author), Bennenbroek, F. (author), Cremer, R. (author)
In dit artikel worden de effecten van twee begeleidingsvormen (gecombineerde aanpak en cognitieve gedragstherapie) voor zelfstandig ondernemers die zijn uitgevallen vanwege psychische klachten vergeleken met elkaar en met een controlegroep. Bij alle deelnemers namen de klachten in de loop van de tijd af, maar bij de mensen die begeleiding kregen...
article 2004
document
Lagerveld, S. (author), Cremer, R. (author)
Het begrip 'vraagsturing' binnen de sociale zekerheid wint terrein: in de gezondheids- en welzijnszorg is steeds meer en vaker sprake van een vraaggestuurde vorm van dienstverlening. De 'vraagsturingshype' zet zich voort bij de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Wat is de betekenis van vraagsturing eigenlijk op deze markt? Binnen de Wet SUWI...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Korver, A. (author), Lagerveld, S. (author), Stark, K.J.M. (author), Zwinkels, W.S. (author)
report 2003
document
Vinke, H. (author), Fermin, B.M.F. (author), van Genabeek, J. (author), Lagerveld, S. (author), Zwinkels, W. (author)
In opdracht van de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) heeft TNO Arbeid een onderzoek uitgevoerd naar klanttevredenheid over reïntegratiebedrijven. Om na te gaan hoe cliënten en opdrachtgevers denken over de kwaliteit van de dienstverlening van reïntegratiebedrijven is zijn 8 kwaliteitscriteria onderscheiden: doelmatigheid, doeltreffendheid,...
book 2003
Searched for: author%3A%22Lagerveld%2C+S.%22
(1 - 20 of 20)