Searched for: author%3A%22Kwantes%2C+J.H.%22
(1 - 20 of 96)

Pages

document
van Gulijk, C. (author), van der Beek, D. (author), Zoomer, T. (author), Kwantes, J.H. (author)
public lecture 2022
document
van Gulijk, C. (author), van der Beek, D. (author), Zoomer, T. (author), Kwantes, J.H. (author)
public lecture 2022
document
Zoomer, T. (author), van der Beek, D. (author), van Gulijk, C. (author), Kwantes, J.H. (author)
De vierde industriële revolutie heeft het domein van arbeidsveiligheid niet onberoerd gelaten. Geavanceerde data-gedreven technieken, zoals Predictive Based Safety, kunnen van grote waarde zijn in het voorkomen van arbeidsongevallen. Data-gedreven technieken kunnen echter ook op de werkvloer worden ingezet om management taken te automatiseren en...
article 2022
document
Jansen, A. (author), Steijn, W.M.P. (author), van der Beek, D. (author), Janssens, L.A.W. (author), Kwantes, J.H. (author)
The Machine Directive, which contains the Health and Safety Requirements to warrant safe design of industrial (and commercial) machines, is currently being evaluated for amendment. These amendments should ensure that the Machine Directive is relevant for all machines that could be introduced on the work floor in the following 30 years. In this...
conference paper 2020
document
van Egmond, M. (author), van den Bossche, S. (author), Bongers, P. (author), Douwes, M. (author), Fransman, W. (author), van Genabeek, J. (author), Dhondt, S. (author), van Gulijk, C. (author), Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author), de Lange, J. (author), van der Meer, L. (author), Molema, H. (author), Preenen, P. (author), Pronk, A. (author), van der Torre, W. (author), Venema, A. (author), Verbiest, S. (author), Wiezer, N. (author)
Nederland is in ontwikkeling. Onder invloed van globalisering, een stijgende levens verwachting en technologisering verandert onze demografie en onze arbeidsmarkt. Ook het karakter van werk verandert sterk in de komende decennia. Flexibilisering, de komst van nieuwe technologie en intensivering van het werk zijn hierin leidend, aldus de WRR in...
other 2020
document
Kroese, E.D. (author), Voogd, E. (author), Kwantes, J.H. (author), Leeman, W.R. (author)
report 2020
document
Hooftman, W.E. (author), Kwantes, J.H. (author), van Drumpt, S. (author), Steenbeek, R. (author)
Werkgevers zijn verplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemers te zorgen. De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) verplicht hen hiertoe en bevat een aantal systeembepalingen waar werkgevers aan moeten voldoen. Daarnaast moet de werkgever ook rekening houden met specifieke bepalingen uit het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) en...
report 2019
document
Hooftman, W.E. (author), de Vries, B. (author), Kwantes, J.H. (author)
Werk in 2018 is niet hetzelfde als werk in1998. Maatschappelijke en technologische verande-ringen maken werk op andere plekken steeds gebruikelijker. Moet een werkgever daar ook een RI&E voor maken? Vakmedia
article 2018
document
Leeman, W.R. (author), Kwantes, J.H. (author), Voogd, E. (author), Kroese, E.D. (author)
report 2018
document
Steijn, W. (author), Janssens, L. (author), Kwantes, J.H. (author), van der Beek, D. (author), Jansen, A. (author)
The robotics industry is developing rapidly in a wide range of sectors, from healthcare to manufacturing. Over the past fifty years, industrial machines have become faster and more accurate. They have also become more mobile. These machines now have more degrees of movement than ever before, and – thanks to improved sensors – they are becoming...
report 2018
document
Kwantes, J.H. (author)
Worker participation relates to the involvement of workers in the management decision-making processes. In this article attention is focused on worker participation related to occupational safety and health in the Netherlands. Worker participation can refer either to direct or indirect participation by the worker. Indirect participation involves...
other 2014
document
Kwantes, J.H. (author), Hooftman, W. (author)
The Dutch occupational safety and health legislation started in 1874 with the first law against child labor, which forbid children until the age of 12 to work in factories. Followed in 1889 by the first Labor Act (Arbeidswet) and in 1895 by the first ‘Safety Act’ (Veiligheidswet). These acts were adapted several times, and in the last decennia...
other 2014
document
Kwantes, J.H. (author), Hooftman, W. (author), Michiel, F. (author)
The position, role and aim of the protective and preventive services (article 7 of the Framework directive (89/391/EEC within the legal OSH-system will be the focus point of this article. Article 13 of the EU Treaty gives the EU the possibility to draft a legal framework on occupational safety and health. The fundamental elements of such an...
other 2014
document
Kwantes, J.H. (author)
InPreventie en Voion geven tijdens regionale themabijeenkomsten inhoudelijke informatie en gaan in op mogelijke rollen, ook in relatie tot management, HR en mr. Daarnaast werpen we een blik in de toolbox van de preventiemedewerker en bieden u ook inzicht in de praktische instrumenten voor het inventariseren en het aanpakken van werkdrukproblemen...
public lecture 2014
document
Kwantes, J.H. (author)
bookPart 2013
document
Meeuwsen, J.M. (author), Kwantes, J.H. (author)
report 2012
document
Kooij-de Bode, J.M. (author), Goudswaard, A. (author), Oeij, P.R.A. (author), Kwantes, J.H. (author)
Afvalinzamelings- en reinigingsbedrijven en gemeenten ervaren in strenge winters knelpunten in het combineren van gladheidsbestrijding en de arbeidstijdenwetgeving. Met name het inroosteren van medewerkers in de gladheidbestrijding door consignatiediensten levert, in combinatie met reguliere werkzaamheden, problemen op. Duurzame...
report 2012
document
Wiezer, N.M. (author), Schelvis, R. (author), van Zwieten, M. (author), Kraan, K.O. (author), van der Klauw, M. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author)
report 2012
document
van der Klauw, M. (author), Kwantes, J.H. (author), van Vliet, A. (author)
In dit boekje wordt stap voor stap uitgelegd wát een RI&E is, wie de RI&e opstelt, hoe je een RI&E opstelt en hoe je ermee aan de slag gaat.
book 2012
document
Hooftman, W. (author), Houtman, I. (author), Kwantes, J.H. (author)
Based on the Netherlands Working Condition Survey (NWCS), this report exaines working conditions in the retail sector in the Netherlands. It concludes that the retail sector is a sector in which many young employees work. These employees often work part-time and have a temporary contract. The retail sector does worse on the traditional ergonomic...
report 2012
Searched for: author%3A%22Kwantes%2C+J.H.%22
(1 - 20 of 96)

Pages