Searched for: author%3A%22Kwakkelstein%2C+T.%22
(1 - 14 of 14)
document
de Leede, J. (author), Huiskamp, R. (author), Oeij, P. (author), Nauta, A. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author), de Leede, J. (author), Kwakkelstein, T. (author), den Hengst, M. (author)
conference paper 2006
document
Oeij, P. (author), Huiskamp, R. (author), Goudswaard, A. (author), Kwakkelstein, T. (author), Nauta, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het is te verwachten dat met de voortschrijdende individualisering steeds meer medewerkers en leidinggevende samen individuele afspraken maken over de arbeidsrelatie. Recent vragenlijstonderzoek doet vermoeden dat deze zelfregulering meer voorkomt dan voorheen. Maar uit twee casestudies blijkt dat de invloed van medewerkers zich beperkt tot...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), Oeij, P. (author), Looise, J.P. (author)
Paper from the 1st Biennial European Conference "ICT, the knowledge society and changes in work" Subtheme thematic workshop2: Virtual teams and virtual organizations held 9&10 June 2005, the Hague.
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kwakkelstein, T. (author), Huiskamp, R. (author)
TNO heeft in twee bedrijven onderzoek gedaan naar maatwerk in arbeidsrelaties, waaronder beloning en prestatie. Het bleek dat de kwaliteit van het overleg over beloning en prestaties tekort schiet. Werkgevers denken dat ze maatwerkafspraken maken, terwijl medewerkers denken dat voor iedereen dezelfde afspraak geldt. Managers moeten duidelijker...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Damme, M. (author), de Haan, J. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), Steijn, B. (author), Tijdens, K. (author)
Dit boek gaat over de oorzaken en gevolgen van verschillen in ict-gebruik. Hoofdstuk 2 analyseert de verschillen in ict-toegang tussen werkenden en niet-werkenden en in hoeverre deze te herleiden zijn tot verschillen in de gezinssituatie, demografische kenmerken en hulpbronnen. Tevens is de samenhang tussen ict thuis en op het werk bekeken. In...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Kraan, K.O. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Vroome, E. (author)
article 2005
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author)
In dit boek wordt aan de hand van vijf onderzoeksvragen het beeld van de Nederlandse informatiemaatschappij getoetst. Achtereenvolgens komen de volgende mythen aan bod: Nederland is een kenniseconomie; Nederland is een ICT-land; Nederland is een samenleving van keuzekrachtige individuen; Nederland is koploper nieuwe organisatievormen; en, de...
book 2004
document
Vaas, F. (author), Kwakkelstein, T. (author)
De eisen die aan het openbaar bestuur worden gesteld, nemen toe en de middelen nemen af. Op openbaar bestuur wordt bezuinigd als ware het 'maatschappelijke overhead'. Tegelijkertijd zullen met minder mensen meer diensten moeten worden geleverd. Dat kan door slimmer van ict gebruik te maken, werk­ processen beter te organiseren en personeel...
article 2004
document
van de Bovenkamp, J.M. (author), Clarenbeek, J.F. (author), van Dalen, E.J. (author), Goudswaard, A. (author), de Groot, M. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Leede, J. (author), van Lingen, P. (author), de Looze, M.P. (author), Osinga, D. (author)
Deze literatuurstudie geeft een overzicht en analyse van Nederlandstalige en Engelstalige literatuur en kennis over ‘virtualisering van organisaties’ en maakt onderdeel uit van het doelfinancieringsproject 'Virtualisering van Organisaties’. De studie vormt de basis voor begripsvorming en verdere uitwerking en toepassing van het begrip ...
report 2003
document
Kwakkelstein, T. (author)
Dit artikel is gebaseerd op het resultaat van een verkennend onderzoek in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Deze bijdrage werd in het Engels gepresenteerd met als titel 'Customer over employee? The implications of Customer Relationship Management (CRM) for organisational structures and labour quality' op...
bookPart 2002
document
Dhondt, S. (author), Kwakkelstein, T. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Cox-Woudstra, E. (author)
Om beter inzicht te krijgen in de manier waarop Informatie- en Communicatietechnologie (ICT) de arbeidsproductiviteit in overheidsorganisaties kan beïnvloeden heeft InAxis, het Innovatiecentrum Openbaar Bestuur (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) door TNO Arbeid laten onderzoeken op welke manier de effecten van ICT...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Kwakkelstein, T. (author)
This paper for the Emergence WWWe (The World, the Workplace and We, the workers)-Conference E-Work in a Global World, Brussels 16 & 17 April 2002, explores the effects of the increasing popular ICT application suite Customer Relationship Management (CRM) on organisational structures, corporate culture, work and employment. Many organisations...
book 2002
document
TNO Strategie, technologie en beleid TNO Arbeid (author), Frissen, V. (author), Froger, M. (author), Hoving, H.H. (author), Ponsioen, A. (author), van Staden, M. (author), Clarenbeek, J. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K. (author), Kwakkelstein, T. (author), van Sloten, G. (author), van Wiezer, N. (author)
Uitgangspunt voor dit onderzoek van TNO Strategie, Technologie en Beleid met medewerking van TNO Arbeid, is de gedachte dat als gevolg van een proces van 'ontgrenzing', de manier waarop medewerkers in een organisatie vorm geven aan hun interne en externe werkverbanden en aan hun werkprocessen sterk zal veranderen. Dit proces is onder meer door...
report 2002
Searched for: author%3A%22Kwakkelstein%2C+T.%22
(1 - 14 of 14)