Searched for: author%3A%22Kremer%2C+A.M.%22
(1 - 20 of 28)

Pages

document
Abels-van Overveld, M. (author), Bleeker, A. (author), Boot, P. (author), van den Born, G.J. (author), Brink, C. (author), Daniels, B. (author), Drissen, E. (author), van Eerdt, M. (author), Geilenkirchen, G. (author), Hammingh, P. (author), Harmsen, M. (author), Hekkenberg, M. (author), Hilbers, H. (author), van Hinsberg, A. (author), Hoogervorst, N. (author), van Hout, M. (author), Koutstaal, P. (author), Kunseler, E. (author), Lensink, S. (author), van Meerkerk, J. (author), van Minnen, J. (author), Nijdam, D. (author), Noorman, N. (author), O. Notenboom, J.Ozemir, (author), Peters, J. (author), van Polen, S. (author), van Rijn, T. (author), van Schijndel, M. (author), Schoots, K. (author), Schure, K. (author), van der Sluis, S. (author), Smeets, W. (author), Stutvoet-Mulder, K. (author), Traa, M. (author), Vethman, P. (author), Volkers, C. (author), Brummelkamp, S. (author), Denneman, A. (author), Doove, S. (author), IJmker, S. (author), Keller, K. (author), Kremer, A.M. (author), van Middelkoop, M. (author), Schenau, S. (author), Schoenaker, N. (author), Hage, J. (author), Segers, R. (author), Vroom, J. (author), Vrenken, R. (author), van Wezel, B. (author), van Wijk, K. (author), de Winden, P. (author), van Dril, T. (author), Gerdes, J. (author), Menkveld, M. (author), plomp, A. (author), Smekens, K. (author), van Stralen, J. (author), Tigchelaar, C. (author), van der Welle, A. (author), Wetzels, W. (author), Honing, E. (author), Peek, K. (author), Wever, D. (author), van Zanten, M. (author)
Dit is de eerste Klimaat- en Energieverkenning (KEV), die, zoals in de Klimaatwet is vastgelegd, inzicht geeft in de ontwikkelingen van de uitstoot van Nederlandse broeikasgassen in het verleden en tot 2030. Daarbij schetst de KEV een integraal beeld van de ontwikkelingen in de energievoorziening en het energieverbruik, maar ook van andere...
report 2019
document
Kremer, A.M. (author), de Boer, W.E.L. (author), Besseling, J.B. (author), Schaafsma, J.B.T. (author)
In een pilotonderzoek is onderzocht of vermijdbaar verzuim achteraf is te signaleren bij werknemers die een jaar verzuimen. Hiertoe hebben 13 bedrijfsartsen over 72 werknemers met één jaar verzuim een vragenlijst ingevuld. Ook 65 werknemers deden dat en van 55 casus was er zowel informatie van de bedrijfsarts als van de werknemer. Werknemers en...
article 2011
document
Kremer, A.M. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Introduction Sickness absence has an important impact on employers (e.g. reduced productivity, high costs) and employees (e.g. replacement, job loss). Therefore, we investigated possible reduction by exploring avoidable sickness absence. Methods A questionnaire was filled out by 2,954 Dutch workers (internet panel of a marketing research company...
article 2010
document
Balen, J.A.M. (author), Kremer, A.M. (author), Buijs, P.C. (author), Hulshof, C.T.J. (author), Goudswaard, A.N. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2010
document
Kremer, A.M. (author), Pal, T.M. (author), Keimpema, A.R.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objectives: The aim was to gain insight into work experiences and problems of subjects with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) to develop more effective guidelines for preventing work disability and work loss. Methods: A total of 617 patients aged 45-60, recruited from pulmonary outpatient clinics and general practices, completed a...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), Buijs, P.C. (author)
report 2005
document
Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Hoogendoorn, W.E. (author), Wevers, C.W.J. (author), van Putten, D.J. (author)
The Work and Handicap Questionnaire (WHQ) was developed to improve the vocational perspectives of patients with a chronic disorder. The WHQ differs from similar instruments in its explicit linkage between disabilities in daily life and job demands. This is an important feature, which allows for the development of specific strategies to counter...
article 2004
document
Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Dit artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar werkgebondenheid van huidaandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. We analyseerden WAO-instroomgegevens en eindewachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv en vragenlijstgegevens van 564 werkenden die vanwege een huidaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Met WAO-instroomgegevens en einde-wachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv, en gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 4.291 werkenden die vanwege een luchtwegaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of één jaar ziek waren (= WAO-instroom), is onderzoek gedaan naar de WAO-instroom bij 46 gedefinieerde bedrijfstakken,...
article 2004
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Anema, J.R. (author)
In opdracht van de Orde van Medisch Specialisten (de Orde) en de Nederlandse Vereniging voor Arbeid en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en gefinancierd door het College van Zorgverzekeringen (CVZ) heeft TNO Arbeid onderzoek gedaan naar een gezamenlijk referentiekader voor bedrijfsarts en specialist bij kwantificering van hersteltijden. In dit rapport...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Andries, F. (author), Jettinghoff, K. (author), Kremer, A.M. (author)
Dit rapport bevat een verslag van het vervolgonderzoek rond werknemers met chronische bronchitis en emfyseem, samengevat onder de term ‘chronic obstructive pulmonary disease’ (COPD). Het doel van het vervolgonderzoek is om inzicht te krijgen in het gebruik van de mogelijkheden die de Wet Rea biedt voor mensen met COPD om aan het werk te blijven...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author)
Om inzicht te krijgen in werkervaringen van mensen met COPD is een vragenlijstonderzoek uitgevoerd. De onderzoekgroep bestond uit 617 personen (45-60 jaar) die bekend waren met COPD bij de longarts of huisarts. In totaal heeft 42% ooit gewerkt en 6% nooit gewerkt. Ruim de helft was laag opgeleid en 36,5% ontving een...
article 2003
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het werkhervattingsproces van mensen met kanker; 102 kankerpatiënten (25-59 jaar) met een gunstige 3-jaarsoverleving zijn 15 maanden gevolgd. Negentig deelnemers hebben drie vragenlijsten ingevuld (fase 1-3). Drie, zes en twaalf maanden na diagnosestelling was 30%, 54% respectievelijk 86%...
article 2003
document
Bongers, P.M. (author), Kremer, A.M. (author), ter Laak, J. (author), TNO Arbeid (author)
Background: In 1993, an extensive review on the role of psychosocial factors in the development of musculoskeletal problems was published by Bongers et al (1993). Since then, additional reviews on this topic have been published; however, none of these focussed on upper limb problems. Methods: In this systematic review, the methodological quality...
article 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
In dit onderzoek is getracht te achterhalen wat de omvang is van de problematiek van beroepsgebonden huid- en luchtwegaandoeningen die leidt tot arbeidsongeschiktheid. Analyse van de WAO-cijfers van het Lisv wijzen uit dat gemiddeld 0,09 werknemers per jaar per 1000 verzekerden de WAO instromen vanwege een huidaandoening (0,6% van de totale WAO...
book 2002
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Werk kan een belangrijke rol spelen als zingeving van het bestaan en als bron voor sociale contacten. Mensen met een chronische aandoening kunnen problemen ondervinden in het maatschappelijk functioneren en in het werk. Om die mensen aan het werk te houden is kennis nodig van hun specifieke beperkingen, maar vooral ook van hun mogelijkheden. Het...
report 2002
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Vos, E.L. (author), Westerveld, M. (author), Kremer, A.M. (author), Aerts, M. (author), Andries, F. (author)
Op 1 januari 1998 is de Wet op de medische keuringen (WMK) van kracht geworden. Deze wet beoogt de persoonlijke levenssfeer en de lichamelijke integriteit van de keurling te beschermen en de rechtspositie van de keurling te beschermen. Verder is de wet bedoeld om ongewenste risicoselectie door middel van een aanstellingskeuring of een...
book 2001
document
TNO Arbeid (author), de Vos, E.L. (author), Andries, F. (author), Kremer, A.M. (author), Westerveld, M. (author)
Dit rapport bevat de resultaten van het eerste deelonderzoek naar de uitvoering van het onderdeel aanstellingskeuringen van de Wet op de medische keuringen (WMK). Dat betekent dat hier met name de wetstechnische aspecten van de WMK en de uitvoering daarvan worden besproken in relatie tot een sollicitatie naar en aanstelling in arbeid. De rechten...
report 2001
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), Kremer, A.M. (author), Chorus, A.M.J. (author), Miedema, H.S. (author)
Mensen met een chronische aandoening ondervinden veel problemen in het maatschappelijk functioneren als gevolg van hun aandoeningen. Uit een overzichtsstudie met betrekking tot de arbeidsmarktpositie van chronisch zieken in Nederland is gebleken dat mensen met een chronische aandoening een slechtere arbeidsmarktpositie hebben. Het doel van dit...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kremer, A.M. (author), Wevers, C.W.J. (author)
Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in werkervaringen en -problemen van mensen met astma. De onderzoeksgroep bestond uit 534 personen (18-46 jaar) die de polikliniek longziekten bezochten. Gegevens zijn verzameld middels een vragenlijst. In totaal heeft 18% ooit gewerkt en 11% nooit gewerkt. De arbeidsparticipatie week weinig af van...
article 2000
Searched for: author%3A%22Kremer%2C+A.M.%22
(1 - 20 of 28)

Pages