Searched for: author%3A%22Krause%2C+F.%22
(1 - 20 of 47)

Pages

document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author), Baltrusch, S. (author)
Determination of the effectivity, usability and acceptance of an exoskeleton for a specific job requires a three-stage approach in which we get a first impression of its usefulness and potential fit (field observation), in which we measure the work load reducing effect (controlled experiment), and in which we measure use and acceptance,...
conference paper 2022
document
de Vries, A.W. (author), de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author)
Positive effects of arm support exoskeletons in reducing the shoulder load, have been reported mainly from laboratory studies. However, for exoskeletons to provide worker support in practice, they need to be accepted as well. Therefore, it is necessary to obtain insight into the user experience and attitude towards exoskeleton use, in relevant...
bookPart 2022
document
Baltrusch, S. (author), Krause, F. (author), de Vries, A.W. (author), van Dijk, W. (author), de Looze, M.P. (author)
In this review we address the human in human robot collaboration (HRC). Although there are different hypotheses on potential effects of HRC on job quality, defined as the quality of the working environment and its effect on the employee's well-being, a comprehensive theory is still lacking. How does HRC influence job quality on an individual...
article 2022
document
Krause, F. (author), Bouwens, L. (author), Douwes, M. (author)
Ondanks alle inspanningen van afgelopen decennia om de fysieke arbeidsbelasting te verminderen, is dit nog steeds een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim en beroepsziekten. Dat roept de vraag op of er wel voldoende gebruik wordt gemaakt van de deskundigheid over fysieke belasting en preventief beleid. En of deze deskundigen wel op tijd worden...
article 2021
document
de Looze, M. (author), Krause, F. (author)
Let’s say you’re running a small company in the manufacturing or construction industries. Perhaps your employees are exposed to heavy work: day-after-day they handle materials, they carry tools, or they work with their back bent or their arms elevated. They get fatigued, which may limit their productivity, and some workers may even get injured,...
article 2021
document
de Vries, A.W. (author), Krause, F. (author), de Looze, M. (author)
The supportive effect of arm-support exoskeletons has been mainly studied for single postures or movements. The aim of this study is to analyse the effect of such an exoskeleton on shoulder muscle activity and perceived exertion, in six tasks of plasterers, each including multiple arm movements. The tasks of ‘applying gypsum’, ‘screeding’ and ...
article 2021
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
Een technologie die tot de verbeelding spreekt is het exoskelet. Maar hoe effectief zijn exoskeletten die mensen met een fysiek zwaar beroep ondersteunen in hun werk? Wat staat brede toepassing ervan in de weg? En welke kanttekeningen moeten we maken bij de inzet van exoskeletten? Vakmedianet
article 2020
document
Krause, F. (author), de Looze, M. (author), Douwes, M. (author)
Exoskeletten voor inzet bij arbeid, ook wel industriële exoskeletten, zijn een relatief nieuwe technologie waarvoor veel belangstelling is. Werkgevers zien in exoskeletten een potentiële oplossing voor preventie van overbelasting bij mensen met fysiek zware beroepen. Human factors specialisten zien de aan de technologie verbonden...
report 2020
document
Krause, F. (author), Douwes, M. (author)
Binnen ‘MAPA Duurzaam fysiek werk’ hebben wij in 2019 specifiek gekeken naar sectoren met zwaar werk met als doel een beter beeld te krijgen van de stand van zaken met betrekking tot robotisering in relatie tot fysieke belasting. Wij wilden meer te weten komen over de belangrijkste drijfveren voor robotisering en de plaats die fysieke belasting...
report 2020
document
Mazzoni, C.F. (author), Campos, M.V.G. (author), Sirqueira, C.A.G. (author), Krause, F. (author), de Kraker, H. (author), Könemann, R. (author), Douwes, M. (author)
conference paper 2019
document
Krause, F. (author), Douwes, M. (author)
Met de komst van steeds slim mere machines lijkt fysieke overbelasting nauwelijk nog aan de orde. TNO onderzocht met welke effecten op de fysieke belasting we rekening moeten houden nu robots fysieke taken van de mens overnemen of ondersteunen. Vakmedianet
article 2019
document
de Looze, M. (author), de Vries, A. (author), Krause, F. (author)
public lecture 2019
document
van Diik, W. (author), van de Wijdeven, T. (author), Hölscher, M.M. (author), Barents, R. (author), Könemann, R. (author), Krause, F. (author), Koerhuis, C.L. (author)
The load that is carried in military backpacks has drastically increased over the years. Besides energy expenditure, load carriage increases joint loading which has been associated with an increased risk on injuries, discomfort, and reduced task performance. To support soldiers during load carrying, exoskeletons have been proposed. The use of...
conference paper 2018
document
de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), O’Sullivan, L.W. (author)
Worldwide, a significant interest in wearable robots or exoskeletons does exist, also from an industrial background. This paper provides an overview of assistive exoskeletons that have specifically been developed for industrial purposes. It discusses their potential in increasing performance and flexibility on one hand and in reducing the...
bookPart 2017
document
de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Krause, F. (author), Stadler, K.S. (author), O'Sullivan, L.W. (author)
The aim of this review was to provide an overview of assistive exoskeletons that have specifically been developed for industrial purposes and to assess the potential effect of these exoskeletons on reduction of physical loading on the body. The search resulted in 40 papers describing 26 different industrial exoskeletons, of which 19 were active ...
article 2016
document
de Looze, M.P. (author), Krause, F. (author), van Dijk, W. (author)
Exoskeletten zijn hot. Bijna dagelijks verschijnen nieuwe artikelen in de pers en filmpjes op YouTube, onder andere over exoskeletten als oplossing voor lichamelijk zwaar werk. Hoe ver staat het nu met de ontwikkeling van deze exoskeletten? Gaan ze de werknemer straks echt helpen bij het verrichten van lichamelijk zwaar werk?www.humanfactors.nl
article 2016
document
Konemann, R. (author), Krause, F. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2015
document
Keijzer, L.E. (author), Verbiest, S.E. (author), Dorenbosch, L.W. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Krause, F. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2015
document
Oude Vrielink, H. (author), Hulshof, C. (author), Doornbusch, J. (author), Everaert, E. (author), Krause, F. (author), Marinus, E. (author), Vermeij, M.D. (author), Lebbink, M. (author), Bruinvels, D. (author)
Treinmachinisten en buschauffeurs hebben alle reden aandacht te vragen voor trillingen n hun werk. Want lichaamstrillingen worden gezien als een belangrijke factor bij het ontstaan van rugklachten. De nieuwe multidisciplinaire richtlijn geef duidelijkheid. Vakmedia
article 2015
document
Koningsveld, E.A.P. (author), de Kraker, H. (author), Kuijt-Evers, L.F.M. (author), Könemann, R. (author), Krause, F. (author)
report 2012
Searched for: author%3A%22Krause%2C+F.%22
(1 - 20 of 47)

Pages