Searched for: author%3A%22Kraan%2C+K.O.%22
(61 - 74 of 74)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
In this article old versus new production concepts (NPCs) and employment relation instruments, are studied, separately and in combination, to find out which yield high employee performance and low job strain. Therefore, in 2005, TNO conducted coupled surveys among 149 supervisors and employees. In the past decades, in reaction to dysfunctions of...
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author), de Leede, J. (author), Kwakkelstein, T. (author), den Hengst, M. (author)
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
conference paper 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author)
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kraan, K.O. (author)
Het doel van dit artikel is de toetsing van het model dat door Batenburg en anderen is voorgesteld om de relatie tussen ICT en kwaliteit van de arbeid te onderzoeken. Volgens de opstellers van het model kan ICT banen niet direct, maar alleen in samenhang met de ontwerpvisie van de organisatie beïnvloeden. Ons survey-onderzoek onder 1357...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Leede, J. (author), Kraan, K.O. (author), Kwakkelstein, T. (author), de Vroome, E. (author)
article 2005
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), van Sloten, G.C. (author)
Dit rapport behandelt de resultaten van een grootschalige survey van TNO Arbeid in 2002 naar ‘Arbeid in de Informatiemaatschappij’. Centraal in dit onderzoek staat de relatie tussen enerzijds het gebruik van soft-, hardware en ICT en anderzijds de organisatie, kwaliteit van de arbeid en het personeel dat die arbeid uitvoert. Het gebruik van ICT...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Jongkind, R. (author), Dhondt, S. (author), Kraan, K.O. (author), Oeij, P.R.A. (author)
Paper for the 19th EGOS Colloquium ‘Organization Analysis Informing Social and Global Development’ Copenhagen, Denmark, July 3-5, 2003 Subtheme 21: New Organizational Forms. EGOS, European Group for Organizational Studies Copenhagen Business School. In public debates it is said that the Netherlands is an information society which is, more or...
book 2003
document
Kraan, K.O. (author), Wiezer, N. (author)
De moderne informatie- en communicatietechnologie (ICT) heeft onmiskenbaar een grote invloed op de manier waarop arbeid is ingericht. De effecten van ICT op arbeid kunnen echter zeer divers zijn. Ook de mechanismen van be•nvloeding lopen uiteen en laten zich moeilijk vanuit een enkel gezichtspunt beschrijven. In de discussie over de aard, inhoud...
bookPart 2000
document
TNO Arbeid (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
Flexibilisering is een vast gegeven geworden in het Nederlandse bedrijfsleven. De tijd is echter rijp voor een verdere ontwikkeling van bedrijfsinterne flexibiliteit. Hierbij is van belang om een balans te vinden tussen de belangen van het bedrijf en die van de werknemers. Duurzaam is het kernbegrip. Dat wil zeggen flexibilisering zo vormgeven...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author), Houtman, I.L.D. (author), Nelemans, R. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Deze handleiding voor de NOVA-WEBA (TNO Arbeid OnderzoeksVragenlijst Arbeidsinhoud - Welzijn Bij Arbeid) beschrijft een standaardwijze van verzamelen en verwerken van de gegevens van de NOVA-WEBA. Het is een handleiding voor het gebruik van de vragenlijst; de wetenschappelijke verantwoording bij de vragenlijst wordt verwoord in de bijlagen. De...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Blatter, B.M. (author), Bongers, P.M. (author), Kraan, K.O. (author), Dhondt, S. (author)
In dit onderzoek is het vóórkomen van RSI-risicofactoren en klachten in een algemene werkende populatie beschreven, is geïdentificeerd welke blootstellingsduur van computer- en muisgebruik geassocieerd is met een verhoogde prevalentie van klachten van de nek, schouder, elleboog of pols en hand, en is bekeken welke lichamelijke en/of...
report 2000
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Miedema, E. (author), Goudswaard, A. (author), Kraan, K.O. (author)
The European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions has commissioned a research project to analyse the impact of flexible employment policies and human resources management on working conditions at the corporate level. Research institutes of seven countries participate in this project. For each country two or three cases...
report 2000
document
Dhondt, S. (author), de Haan, F. (author), Verbruggen, V. (author), Kraan, K.O. (author), Wiezer, N. (author)
In dit rapport wordt de arbeidsradar gepresenteerd voor de bouwkundig ingenieurs bij architectenbureaus (AB). De komende jaren kunnen de AB jaarlijks een arbeidsmarktoverschot van ongeveer 90 werknemers verwachten. Daarmee kennen de AB een luxepositie in vergelijking met andere branches die bouwkundig ingenieurs inzetten. Op sommige gebieden is...
report 2000
Searched for: author%3A%22Kraan%2C+K.O.%22
(61 - 74 of 74)

Pages