Searched for: author%3A%22Kos%2C+G.P.A.%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Wyche, K.P. (author), Cordell, R.L. (author), Smith M, L. (author), Smallbone, K.L. (author), Lyons, P. (author), Hama, S.M.L. (author), Monks, P.S. (author), Staelens, J. (author), Hofman, J. (author), Stroobants, C. (author), Roekens, E. (author), Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Panteliadis, P. (author), Dijkema, M.B.A. (author)
Particulate black carbon has a range of negative impacts on health, the environment and climate, however despite this there are relatively few long-term studies on its ambient distribution as a tropospheric air pollutant. In order to address this lack of data, to help to provide greater insight into the spatio-temporal distribution of...
article 2020
document
van Dinther, D. (author), Blom, M.J. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Kos, G.P.A. (author), Voogt, M. (author)
Doel van dit onderzoek is het toetsen en waar mogelijk verbeteren van het rekenmodel, waarmee de blootstelling van omwonende van Schiphol aan ultrafijne deeltjes (UFP, deeltjes kleiner dan 0,1 μm) kan worden bepaald. Ten behoeve hiervan wordt in dit deel van het project data van aantallen UFP in de omgeving van Schiphol gegenereerd. In totaal...
report 2019
document
van Dinther, D. (author), Blom, M.J. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Kos, G.P.A. (author)
In een gezamenlijke studie met RIVM, TNO, GGD Amsterdam en IRAS is onderzoek gedaan naar de korte termijn effecten van ultrafijn stof en roet op de gezondheid (in dit geval op basis van longfunctie) van basisschoolleerlingen rondom Schiphol (in Badhoevedorp en Aalsmeer). Mogelijk hebben ultrafijne deeltjes (
report 2019
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
report 2017
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Plomp, A.J. (author), Rodink, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"In dit rapport worden de resultaten beschreven van een eerste verkennend onderzoek, waarin metingen langs de weg worden uitgevoerd volgende de pluimmethodiek om verschil in stikstofoxide(NOX)emissies van Euro VI-vrachtwagens te kunnen identificeren. Volgens berichtgeving zijn er voor sommige gebruikers redenen om nageschakelde technieken voor...
report 2017
document
Energieonderzoek Centrum Nederland (author), Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Rodink, R. (author)
-
article 2017
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Blom, M.J. (author), Keuken, M.P. (author), Moerman, M. (author), Wesseling, J. (author), Berghmans, P. (author), van Laer, J. (author), Bezemer, A. (author), van Poppel, M. (author)
Steps: Literature search for data on emissions, distribution and concentration distribution of ultrafine particles in the vicinity of airports; Literature search for knowledge in the field of potentially harmful effects of ultrafine particles in the air around airports in relation to effects on health of residents in that area; Exploratory...
public lecture 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), van der Zee, S.C. (author), Staelens, J. (author), Roekens, E. (author), Monks, P. (author), Hama, S.M.L. (author), Wyche, K.P. (author), Cordell, R. (author), Smallbone, K.L. (author), Hofman, J. (author), Stroobants, C (author), Zikova, N. (author)
To gain a better understanding on the spatiotemporal variation of ultrafine particles (UFPs) in urban environments, this study reports on the first results of a long-term UFP monitoring network, set up in Amsterdam (NL), Antwerp (BE), Leicester (UK) and London (UK). Total number concentrations and size distributions were assessed during 1e2...
article 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Monks, P. (author), Cordell, R. (author), Halma, S.M.L. (author), Ma, N (author), Wiedensohle, A. (author)
Lung Deposited Surface Area (LDSA) has been identi?ed as a potential metric for the correlation of a physical aerosol particle properties with health outcomes. Currently, there is little urban LDSA data. As a case study, we investigated measurements of LDSA (alveolar) concentrations in a mid-size European city. LDSA and associated measurements...
article 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Gerlofs-Nijland, M.E. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Deze studie is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM; DGMI Klimaat, Lucht en Geluid) onder projectnaam ‘Relatie verkeersemissies en oxidatief potentieel’ (2015). Het ECN-projectnummer is 5.3474. De rapportage is gebaseerd op gegevens afkomstig van meetcampagnes uitgevoerd in 2013 respectievelijk 2014 in het...
report 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Rodink, R. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Vooral rondom drukke verkeerswegen is de luchtkwaliteit relatief slecht. Dit wordt grotendeels veroorzaakt wordt door de uitlaatgassen van de passerende voertuigen. Bekend is dat de blootstelling aan dergelijke verontreinigde lucht kan leiden tot gezondheidseffecten op de korte en lange termijn. Op basis van gereguleerde metingen in stedelijk...
report 2016
document
Kos, G.P.A. (author), Whitehead, J. (author), Baltensperger, U. (author), Carslaw, K. (author), Stratmann, F. (author), Holzinger, R. (author), Henzing, J.S. (author), Schmale, J. (author), Schlag, P. (author), Aalto, P.P. (author), Keskinen, H. (author), Paramonov, M. (author), Henning, S. (author), Poulain, L. (author), Sellegri, K. (author), Ovadnevaite, J. (author), Krüger, M. (author), Carbone, S. (author), Brito, J. (author), Jefferson, A. (author), Yum, S.S. (author), Park, M. (author), Fröhlich, R. (author), Herrmann, E. (author), Hammer, E. (author), Gysel, M. (author), CCN Team (author), University of Crete (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Synthesis of CCN data from the ACTRIS network and complementary observation sites
conference paper 2015
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Blom, M.J. (author), Keuken, M.P. (author), Moerman, M. (author), Berghmans, P. (author), van Laer, J. (author), Fokkens, P.H. (author), Bezemer, A. (author), Wesseling, J.P. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Op verzoek van het RIVM (en in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu) is een oriënterend onderzoek uitgevoerd naar de concentraties van ultrafijn stof (UFP) in de omgeving van Schiphol. ECN heeft deze verkennende metingen gecoördineerd. Aan de meetcampagne hebben TNO, VITO en RIVM meegewerkt. Gemeten is op...
report 2015
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), de Groot, G.J. (author), Rocca, S. (author), Verheggen, B. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
"Het ministerie van Infrastructuur en Milieu streeft naar een verdere verlaging van de fijnstofconcentraties. Redenen hiervoor zijn het halen van de EU-grenswaarden en het terugdringen van de blootstelling. Kennis over de samenstelling van het fijnstof en de bijbehorende bronnen is van belang om keuzes te kunnen maken. Organisch koolstof (OC) en...
report 2015
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Frumau, K.F.A. (author), Staelens, J. (author), Matheeussen, C. (author), Roekens, E. (author), Monks, P. (author), Hofman, J. (author), Hama, S.M.L. (author), Wyche, K.P. (author), Cordell, R. (author), van der Laan, J. (author), Meydam, J. (author), Smallbone, K.L. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
Within the Joaquin project, ultrafine particles (UFP) are continuously measured at one urban background location in four cities in NW-Europe (Amsterdam, Antwerp, Leicester and London). The main aims are to investigate the temporal variation in UFP number concentration and size distribution, to assess the added value of UFP data in addition to...
conference paper 2015
document
Kos, G.P.A. (author), van den Bulk, W.C.M. (author), Hensen, A. (author), Blom, M.J. (author), Nguyen, L. (author), Wesseling, J. (author), Vermeulen, A.T. (author), Berkhout, A.J.C. (author), van der Hoff, G.R. (author), Erbrink, J.J. (author), de Wolff, J. (author), Hooghwerff, J. (author), Energieonderzoek Centrum Nederland (author)
De emissies van stikstofoxiden (NO- NO2) en deeltjes (PM) vanuit de binnenvaart leveren een belangrijke bijdrage aan luchtverontreiniging boven Nederland. Tot nu toe is de verspreiding van die luchtverontreiniging rondom vaarwegen op eenzelfde manier berekend als voor wegverkeer. Echter, het grote vermogen van de motoren in schepen kan er in...
report 2014
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Rodink, R. (author)
"Effect of ventilation Particle number concentrations in vehicle air roughly 45% of on-road levels NO/NO2: no clear difference during ventilation Effect of recirculation Drastic decrease in number concentration in vehicle air (<15% of on road level) NO/NO2: no difference; steady level? Exposure: NO and NO2: similar as on the road Particle...
public lecture 2014
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Staelens, J. (author), Frijns, E. (author), Berghmans, P. (author), Matheeussen, C. (author), Roekens, E. (author), Panteliadis, P. (author), Wyche, K. (author), Bergmans, B. (author)
nvt
other 2013
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), Staelens, J. (author), Frijns, E. (author), Berghmans, P. (author), Matheeussen, C. (author), Roekens, E. (author), Panteliadis, P. (author), Wyche, K. (author), Bergmans, B. (author)
nvt
other 2013
document
Kos, G.P.A. (author), Weijers, E.P. (author), ten Brink, H.M. (author), Holzinger, R. (author), Röckmann, T. (author), Meijer, H.A.J. (author), Dusek, U. (author), Mrozek, . (author)
We measured the radiocarbon (14C) content of organic carbon (OC) samples from two locations in the Netherlands, the urban location of Amsterdam and the coastal location of Petten. PM10 samples were collected in Amsterdam and total suspended particles were collected in Petten using high volume samplers. The 14C/12C fraction in the samples is...
article 2013
Searched for: author%3A%22Kos%2C+G.P.A.%22
(1 - 20 of 37)

Pages