Searched for: author%3A%22Kornaat%2C+W.%22
(1 - 17 of 17)
document
Lanooy, T. (author), Brink, N.J. (author), Kornaat, W. (author), Borsboom, W.A. (author)
The building airtightness is essential to achieve a high energy performance. In most countries however, it is not mandatory to measure the airtightness. In the Netherlands it is common practice to just take a couple samples in a housing project. These samples do not give a good indication for all the buildings in a project. It is therefore...
article 2021
document
Jacobs, P. (author), Hoes-van Oefffelen, E.C.M. (author), Vijlbrief, O. (author), Kornaat, W. (author)
report 2020
document
Kornaat, W. (author), Lanooy, T. (author), van Beek, P.J.G. (author), Lok, P.K.C. (author), Bink, N.J. (author), Borsboom, W.A. (author), Meester, A.W.J. (author), Hoes-van Oeffelen, E.C.M. (author)
report 2020
document
Borsboom, W.A. (author), Kornaat, W. (author), van Beek, P.J.G. (author), Brink, N.J. (author), Lanooy, T. (author)
Traditionally ventilation systems in the Netherlands are installed in new or retrofitted buildings by an installation fitter under the responsibility of a contractor. In some cases but certainly not all cases, it is checked by a consultant if the ventilation system performs according to the design. Studies in the Netherlands show that...
conference paper 2019
document
Jacobs, P. (author), Kornaat, W. (author), Borsboom, W.A. (author)
Fijnstof met een deeltjesgrootte tot en met 2,5 µm (PM2,5) veroorzaakt met afstand de grootste gezondheidslast in vergelijking met andere binnenmilieufactoren. TNO toont aan dat pieken aan fijnstofconcentratie rond het koken in huis verantwoordelijk zijn voor circa 30% van de totale blootstelling aan fijnstof, inclusief de blootstelling die in...
article 2017
document
van Holsteijn, R.C.A. (author), Li, W.L. (author), Valk, H.J.J. (author), Kornaat, W. (author)
MONICAIR - MONItoring & Control of Air quality in Individual Rooms - is a pre-competitive field research project of a broad consortium of Dutch ventilation unit manufacturers and research institutes, supported by the Dutch government. The first aim of the project is to investigate and compare the indoor air quality (IAQ) performance and energy...
article 2016
document
Jacobs, P. (author), Kornaat, W. (author)
Mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW) levert volgens de in deze studie gehanteerde uitgangspunten in bestaande schoolgebouwen een relatief kleine besparing op. Bij nieuwbouw kan WIW op scholen zelfs voor een verhoging van de energiekosten zorgen, afhankelijk van de benodigde ventilatorenergie. ln de steeds beter geïsoleerde scholen...
article 2014
document
Kornaat, W. (author), Phaff, J.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Kornaat, W. (author)
article 2000
document
Kornaat, W. (author), Peitsman, H.C. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 1998
document
TNO Bouw (author), Kornaat, W. (author), de Gids, W.F. (author)
report 1998
document
Kornaat, W. (author)
Tegenwoordig worden winkel- en/of kantoorcomplexen steeds meer uitgevoerd met een eigen parkeergarage. Deze dient geventileerd te worden voor het verdunnen en afloeren van de uitlaatgassen. Dit kan met een natuurlijk of mechanisch ventilatiesysteem. Een natuurlijk ventilatiesysteem wordt echter te vaak als niet haalbaar beschouwd. zeker indien...
article 1996
document
Kornaat, W. (author)
Het op natuurlijke wijze ventile-ren van een parkeergarage wordt ten on-rechte vaak als niet toereikend beschouwd. Zeker als men zich strikt houdt aan de ontwerpregels en de ingebouwde veilig-heidsmarges volgens de NVN 2443. Dit is jammer want een dergelijk windaange-dreven systeem kan een aantal wezenlijke voordelen hebben boven een mechanisch...
conference paper 1996
document
Kornaat, W. (author), Peitsman, H.C. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In apartment buildings with a collective heating system usually a weather compensator is used for controlling the heat delivery to the various apartments. With this weather compensator the supply water temperature to the apartments is regulated depending on the outside air temperature. With decreasing outside air temperature, the supply water...
conference paper 1995
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Kornaat, W. (author), de Gids, W.F. (author)
report 1995
document
TNO Bouw (author), Cornelissen, H.J.M. (author), Kornaat, W. (author)
report 1990
document
Hoofdgroep Maatschappelijke Technologie TNO (author), Kornaat, W. (author)
report 1988
Searched for: author%3A%22Kornaat%2C+W.%22
(1 - 17 of 17)