Searched for: author%3A%22Koops%2C+O.%22
(1 - 8 of 8)
document
Poliakov, E. (author), Koops, O. (author)
This paper investigates the international competitiveness of economic sectors in the Netherlands by looking at two dimensions of competiveness of sectors: R&D investments and international trade. Business enterprise R&D expenditures (BERD) are a production factor input that potentially leads to higher productivity, economic growth and higher...
other 2015
document
Rutten, P. (author), Slot, M. (author), van Schoonhoven, B. (author), Koops, O. (author)
De toekomst van de persbureaus is veel minder vanzelfsprekend dan lange tijd werd aangenomen. De structuur van het medialandschap is veranderd, net als de onderlinge verhoudingen tussen de spelers in het veld. Veel meer dan voorheen gelden bedrijfseconomische argumenten in de investeringsafwegingen van dagbladen, omroepen en andere mediaspelers....
report 2011
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Koops, O. (author), Jonkhoff, W. (author), Bouman, J.M. (author)
report 2010
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Koops, O. (author), Bouman-Eijs, A. (author), van Brussel, J. (author), Rietveld, E. (author)
report 2008
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Manshanden, W.J.J. (author), Jonkhoff, W. (author), Roso, M. (author), Koops, O. (author), Rietveld, E. (author)
report 2007
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Koops, O. (author), Bouman-Eijs, A. (author), van Brussel, J. (author), Manshanden, W. (author)
report 2006
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Koops, O. (author), Manshanden, W.J.J. (author)
In opdracht van het Ministerie van VROM, Directoraat-Generaal Wonen heeft TNO Innovatie & Ruimte onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in de woningvoorraad in Nederland, de G30-steden en de 56 prioriteitswijken in de periode 1990-2004. Het rapport is een uitgebreid naslagwerk geworden met uitgebreide cijfertabellen en kaartmateriaal van de...
report 2006
document
TNO Strategie, technologie en beleid (author), Rutten, P. (author), Manshanden, W.J.J. (author), Muskens, J. (author), Koops, O. (author)
report 2004
Searched for: author%3A%22Koops%2C+O.%22
(1 - 8 of 8)