Searched for: author%3A%22Koopmans%2C+L.%22
(1 - 20 of 71)

Pages

document
Koopmans, L. (author), Bruel, D. (author), van den Bergh, R. (author), van der Torre, W. (author)
De volgende quote van Peter Senge (The Fifth Discipline, 2010) geeft perfect weer dat organisaties die willen floreren, betrokken medewerkers nodig hebben die zich een leven lang blijven ontwikkelen: “The organizations that will truly excel in the future will be the organizations that discover how to tap people’s commitment and capacity to learn...
report 2023
document
Koopmans, L. (author), Geuskens, G. (author)
De bewustwording is er; nu gaan we doorpakken. Na vier jaar Wendbaar vakmanschap in lerende organisaties is het tijd om het net op te halen. Wat heeft het project het bedrijfsleven en onderwijs gebracht? En zijn beide partijen dichter bij elkaar gekomen? Zijn de poortwachters tevreden over de uitkomsten? En wat zijn de wensen voor de toekomst?...
article 2023
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspellers van) duurzame inzetbaarheid. De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) is...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Bruel, D. (author)
public lecture 2022
document
de Lange, A. (author), van der Heijden, B. (author), Scheenstra, G. (author), Koopmans, L. (author)
bookPart 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Met de vergrijzing en de ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking neemt het belang van arbeidsparticipatie van ouderen (45+) toe (1, 2). Ondanks toename van de gemiddelde pensioenleeftijd de afgelopen jaren, verlaat nog steeds een groot deel van de werknemers ruim voor de pensioengerechtigde leeftijd het arbeidsproces. Daarnaast...
report 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Dit rapport borduurt verder op de eerdere methodologische rapporten van CODI van 2016 tot en met 2020 (1), en geeft inzicht in de methode en de resultaten van de zesde meting van CODI (2021). Het doel is enerzijds om de geïnteresseerde lezer te informeren over de opzet en de resultaten van CODI en anderzijds om te dienen als bron en naslagwerk...
report 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
The objective of STREAM is to acquire knowledge on the circumstances under which persons aged 45 and older continue to participate in paid employment with a high productivity and in good health. This knowledge is necessary for the development of policies and interventions that can improve the sustainable employability of older employees. This...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Graafland, M. (author)
public lecture 2022
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author)
In deze rapportage onderzoeken we welke factoren samenhangen met duurzame inzetbaarheid en in hoeverre deze samenhang leeftijdsafhankelijk is. Voorheen was in het onderzoek naar duurzame inzetbaarheid de focus meestal gericht op de oudere werknemers (45-plussers). De nadruk lag op langer doorwerken en het voorkomen van stoppen met werken voor de...
report 2022
document
Koopmans, L. (author), Brouwer, C. (author)
public lecture 2022
document
Koopmans, L. (author), Huijs, J. (author)
This article investigates the effectiveness of the ‘Vitaal Vakmanschap’ action program in the workplace. The ‘Vitaal Vakmanschap’ action program has been developed to support organizations in maintaining and/or restoring the ‘fit’ between employees and work. The aim is to stop and/or reverse the process of mental retirement among employees. In...
article 2022
document
Koopmans, L. (author), van den Tooren, M. (author), van Veen, M. (author)
Een goede match tussen de skills (kennis en vaardigheden) van werknemers en het werk is essentieel voor duurzame inzetbaarheid van werknemers en een goed functionerende arbeidsmarkt. In dit rapport onderzoeken we hoe het ervoor staat met skills (mis)matches in Nederland, en welke ontwikkelingen in skills (mis)matches over de tijd te zien zijn....
report 2022
document
Koopmans, L. (author)
Het ondersteunen en stimuleren van leren en innoveren van werkenden, vanuit de organisatie is een integrale uitdaging waarbij vele aspecten van de organisatie van invloed zijn. Om meer inzicht te krijgen in het bevorderen van lerend en innovatief gedrag heeft TNO een model ontwikkeld, waarin de belangrijkste stimulerende factoren voor (informeel...
public lecture 2021
document
Koopmans, L. (author), van der Klauw, M. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
Inclusief DIX vragenlijst 2020. Duurzame inzetbaarheid draait om de continue aansluiting tussen wat een werknemer kan en wil en wat het werk vraagt en biedt (Dorenbosch et al., 2012). Om duurzame inzetbaarheid van werkenden te behouden en bevorderen is het belangrijk om inzicht te krijgen in (voorspel-lers van) duurzame inzetbaarheid. De...
report 2021
document
Koopmans, L. (author)
article 2021
document
Vos, M. (author), Roelse, V. (author), Koopmans, L. (author), van der Torre, W. (author), Xavier, M. (author), van der Horst, A. (author), van Nispen, I. (author), Sanders, J. (author)
De arbeidsmarkt verandert snel. Technologische ontwikkelingen zoals robotisering en digitalisering hebben grote impact op het werk. Taken en functies verdwijnen en er ontstaan nieuwe. Ook ingrijpende gebeurtenissen zoals de coronacrisis hebben grote impact op de inhoud van werk, bedrijfsprocessen en businessmodellen. Het is daarom belangrijk dat...
article 2021
document
Roelse, V. (author), Sieh, M. (author), Castelein, J. (author), Rouwenhorst, D. (author), Xavier, M. (author), van Nispen, I. (author), Vos, M. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author)
Zelf de regie nemen over je loopbaan wordt door snelle technologische en maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker. Werkgevers kunnen daar voorwaarden voor scheppen, maar ook de inbreng van medewerkers is van belang. Deze handreiking voor mkb-werkgevers geeft praktische handvatten om de eigen regie van medewerkers te vergroten. In de...
report 2021
document
van den Heuvel, S.G. (author), Koopmans, L. (author), de Vroome, E.M.M. (author)
De gelijktijdige vergrijzing en ontgroening van de Nederlandse beroepsbevolking zorgen voor druk op sociale zekerheidsvoorzieningen. Om deze druk op te vangen is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen actief zijn en blijven op de arbeidsmarkt. In de afgelopen jaren is daarom veel aandacht uitgegaan naar oudere werknemers, die veelal...
report 2021
document
van den Bergh, R. (author), Bouwens, L. (author), van der Torre, W. (author), Koopmans, L. (author), Wiezer, N. (author)
In de afgelopen jaren is het aandeel werkenden met overbelasting en burnoutklachten toegenomen (Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden, NEA). In 2020 had 16 procent van de werknemers last van burn-outklachten. Het werk van veel mensen wordt complexer en intensiever. Daarnaast zorgen technologische ontwikkelingen voor een continue stroom van...
article 2021
Searched for: author%3A%22Koopmans%2C+L.%22
(1 - 20 of 71)

Pages