Searched for: author%3A%22Kool%2C+H.D.M.%22
(1 - 20 of 25)

Pages

document
Botter, H. (author), Kool, H.D.M. (author), van Straalen, IJ.J. (author), Soetens, F. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 2001
document
Bijlaard, F.S.K. (author), Kool, H.D.M. (author), van der Knaap, L.P.M. (author)
Greenhouses are from a constructional point of view an assembly of structural components, which are connected to each other by several types of structural joints. Many of these joints can be designed in a traditional way using design codes such as Eurocode 3 Steel Structures, Part 1-8 Joints or Eurocode 9 Aluminium Structures. Two special types...
conference paper 2001
document
Kool, H.D.M. (author)
public lecture 2000
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Grotere overspanningen, grotere ruiten en hogere kassen. Het technisch risico bij de kassenbouw neemt toe.Tijd dus voor een onafhankelijk keur-merk. Kassenbouwer Bom,TNO Bouw en Hagelunie lanceren dat morgen in Bergschenhoek. Het is voor het eerst dat onafhankelijke partijen naast de kassenbouwer de kwaliteit bewaken.Ze controleren voortdurend...
article 1999
document
Nicolaas, T. (author), 't Hart, H. (author), Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Kassen op weinig draagkrachtige grond worden al jaren op houten heipalen gebouwd. Op deze houten heipalen worden steeds vaker geprefabriceerde betonnen oplangers gezet (foto 1), een goede vervanger van de gestorte poer. Sinds 1996 worden deze oplangers meestal berekend met het computerprogramma CASTA/Kassenbouw van TNO Bouw. Vergeleken met de...
article 1999
document
Kool, H.D.M. (author), 't Hart, H. (author), van Straalen, IJ.J. (author), TNO Bouw (author)
Er is weer een stap gezet op weg naaf de ultieme moderne en milieuvriendelijke kas. Om tot een minimaal energieverbruik en maximale energieefficiëntie te komen, heeft TNO Bouw de zogenaamde'energieindicatoren'
article 1998
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Heel wat ruiten zijn de afgelopen twee winters gebroken door vorst. Hagelunie heeft TNO Bouw de opdracht gegeven de oorzaak van deze schade te onderzoeken. Bij Venlo-warenhuizen is veel van de schade bekend, bij breedkapkassen echter nog niet. Dit neemt niet weg dat beide kassoorten voor een belangrijk deel preventief beschermd kunnen worden...
article 1998
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Maatvastheid en sterkte zijn twee van de factoren die bepalen of ruiten voldoen aan de eisen van de norm NEN 3859 tweede druk. Grotere afmetingen dan de maximaal toepasbare glas-maten voldoen niet aan de gestelde eisen van maatvastheid en sterkte. Eerst moet de huidige techniek veranderd worden, wil de kassenbouwer verantwoord grote ruiten...
article 1998
document
Bakker, J.C. (author), Ammerlaan, J.C.J. (author), Kool, H.D.M. (author), Opdam, J.J.G. (author), Snikkers, D. (author), TNO Bouw (author)
conference paper 1998
document
Kool, H.D.M. (author), 't Hart, H. (author), TNO Bouw (author)
article 1998
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
De steeds grotere glasmaten voor kassen staan sterk in de belangstelling. Er kan ook wel veel met glas, maar niet alles. Zo voldoet bijvoorbeeld de glasmaat 2,57 x 1,50 m niet aan de kassenbouwnorm. Niet alleen de sterkte is onvoldoende, maar ook de maatvastheid, de speling en de opleg-breedte van het glas voldoen niet. Om over de stijfheid, de...
article 1998
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Tientallen tuinders hebben in de afgelopen twee winters vorstschade aan hun kassen gehad. Zowel op Venlo-warenhuizen als op breedkap-kassen zijn duizenden ruiten gebroken. Hagelunie gaf TNO Bouw opdracht de oorzaak te onderzoeken. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar al wel kunnen adviezen worden gegeven om gebroken ruiten in de winter te...
article 1998
document
Kool, H.D.M. (author), TNO Bouw (author)
Er is weer een stap gezet op weg naar de ultieme moderne en milieuvriendelijke kas. Om tot een minimaal energieverbruik en maximale energie-efficiëntie te komen, heeft TNO Bouw de zogenaamde 'energie-indicatoren' ontwikkeld. Daarmee kunnen bij de nieuwbouw van kassen zaken als lichttoetreding en energieverlies op een objectieve methode in kaart...
article 1998
document
TNO Bouw (author), Kool, H.D.M. (author), van Straalen, IJ.J. (author), 't Hart, H. (author), Oldengarm, J. (author)
report 1998
document
Kool, H.D.M. (author), 't Hart, H. (author), van Straalen, IJ.J. (author)
report 1998
document
Kool, H.D.M. (author)
De nieuwe kassenbouwnorm NEN 3859 2e druk levert voor telers interessante details op. De nieuwe regels geven mo-gelijkheden voor materiaal-besparing en verdere ontwikkeling van de Nederlandse kas. Maar, er is ook sprake van verdere verfijning van de ei-sen. Kortom, NEN 3859 2e druk is soms 'lichter', soms 'zwaarder, maar altijd preciezer dan de...
article 1996
document
Kool, H.D.M. (author)
Vorig jaar presenteerde TNO een nauwkeurige rekenmethode om de afmetingen van gevelfunderingen te berekenen. De verwachting was dat dit tot aanzienlijk zwaardere gevelfunderingen zou leiden. Maar dit blijkt nu mee te vallen. Sterker nog, de binnenpoeren kunnen in veel gevallen lichter worden uitgevoerd.
article 1996
document
Kool, H.D.M. (author)
Doordat de krachten op gewasdraden steeds groter worden, groeit het aantal schadegevallen met gewasdraadboog-constructies. Met soms enorme schade aan het gewas tot gevolg en met gevaar voor persoonlijke ongelukken. Hagelunie, TNO Bouw en de kassenbouwers hebben de handen ineen geslagen om deze ontwikkeling te keren
article 1996
document
Kool, H.D.M. (author), 't Hart, H. (author)
Volgens de eind vorig jaar gepresenteerde rekenmethode van TNO Bouw in Rijswijk zouden vanaf 1 juli 1996 nieuwe kassen met veel zwaardere gevelfundaties moeten worden gebouwd. Recent aanvullend onderzoek van datzelfde TNO wijst echter anders uit. De gevelfundaties hoeven nauwelijks zwaarder te worden, maar de binnenpoeren kunnen aanzienlijk...
article 1996
document
Kool, H.D.M. (author)
Kassen op weinig draagkrachtige gronden worden steeds vaker op heipalen gebouwd. Meestal worden daarvoor houten heipalen gebruikt. Daarop wordt dan een betonpoer gestort. Echter beton storten in een boorgat in de grond a—dat vol met water staat, IP valt niet mee. Dat moet slimmer kunnen, dachten leveranciers van houten heipalen, fabrikanten van...
article 1996
Searched for: author%3A%22Kool%2C+H.D.M.%22
(1 - 20 of 25)

Pages