Searched for: author%3A%22Kooij-de+Bode%2C+H.%22
(1 - 8 of 8)
document
Verbiest, S. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author), de Looze, M.P. (author), Bosch, T. (author), Blok, M. (author)
Veel organisaties zijn om uiteenlopende redenen op zoek naar nieuwe roosters of roosteraanpassingen. Naast een vergrijzend personeelsbestand, kan het gaan om redenen als behoefte aan meerflexibiliteit in de bezetting, noodzaaktot langere openingstijden voor de klanten, of noodzaak tot kostenbesparing door een eficiƫntere inzet van personeel ...
article 2013
document
Kooij-de Bode, H. (author), Goudswaard, A. (author), Verbiest, S. (author)
public lecture 2012
document
Goudswaard, A. (author), Dorenbosch, L. (author), Kooij-de Bode, H. (author), Huiskamp, R. (author), van der Klauw, M. (author)
Hiervoor werden 22.000 werknemers gevraagd naar hun wensen wat betreft arbeidsvoorwaarden. Leermogelijkheden wordt door 89 procent als (heel) belangrijk bestempeld, terwijl interessant werk eruit schiet met 97 procent. "Werkgevers doen er dus goed aan om ook naar de zachte arbeidsvoorwaarden te kijken", stelt Paulien Bongers, Innovatiedirecteur...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), Wevers, C. (author), Kooij-de Bode, H. (author), van der Wolk, J. (author)
We laten zien dat er, ondanks harde concurrentieverhoudingen, ondernemers zijn die willen investeren in personeel dat niet onmiddellijk maximaal inzetbaar is. Afhankelijk van hun aanpak blijkt het goed mogelijk om relatief veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten op schoonmaaklocaties. Bovendien kan de inzet van doelgroepen...
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L. (author), Goudswaard, A. (author), Kooij-de Bode, H. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, J. (author), Kooij-de Bode, H. (author), Koppenrade, V. (author)
Dit subsidierapport beantwoordt de vraag wat de omvang en samenstelling is van de groep flexwerkers in Nederland. Daarbij ligt de focus op de groep werknemers met een tijdelijk dienstverband. Wat zijn de kenmerken van deze groep, hoe gaan zij om met het risico van ziekte, in hoeverre is gezondheid bepalend geweest voor de keuze van het type...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kooij-de Bode, H. (author), de Looze, M.P. (author)
Op diverse vlakken is de Nederlandse arbeidsmarkt aan het veranderen. Door de vergriizing komt het zwaartepunt binnen de beroepsbevolking meer bij ouderen te liggen. ln 2006 was de arbeidsparticipatie van ouderen (55-64 jaar) voor het eerst zelfs hoger dan van jongeren (15-24 jaar). En tussen 1996 en de eerste helft van 2007 is de deelname van...
article 2008
document
Kooij-de Bode, H. (author)
Organizations tend to rely on small groups rather than individuals when important decision have to be made, based on the assumption that groups possess a broader range of informational resources and more diversity of insights than individuals. However, research on group decision-making shows that groups often fail to use effectively group...
doctoral thesis 2007
Searched for: author%3A%22Kooij-de+Bode%2C+H.%22
(1 - 8 of 8)