Searched for: author%3A%22Koningsveld%2C+E.%22
(1 - 20 of 32)

Pages

document
Koningsveld, E. (author), de Looze, M.P. (author)
Organizational ergonomics is concerned with the optimization of socio-technical systems, including their organizational structures, policies, and processes. Relevant topics include: communication, crew resource management, work design, work systems, design of working times, teamwork, participatory design, community ergonomics, cooperative work,...
other 2014
document
de Looze, M.P. (author), Koningsveld, E. (author)
Physical ergonomics deals with the physical load on the human body when performing activities like work, sports, jobs at home or dealing with products. With regard to the exposure to physical loads and its potential effects on the human body, the presented framework is helpful. In this article we explain more about the backgrounds of physical...
other 2013
document
Vaas, F. (author), de Graaf, B. (author), Oeij, P. (author), Mayer, M. (author), Koningsveld, E. (author)
report 2012
document
Osinga, D. (author), Koningsveld, E. (author)
In theorie zal geen teler, kassenbouwer of onderaannemer bezwaar hebben tegen veilig werken. Maar in de praktijk lijkt het belang ervan in de glastuinbouw in Nederland minder ver te zijn doorgedrongen dan in andere landen. Lastig en duur, luidt vaak het oordeel. Dat verandert wellicht als iedereen de kosten van veiliger werken en het rendement...
article 2011
document
Meijster, T. (author), van Duuren-Stuurman, B. (author), Heederik, D. (author), Houba, R. (author), Koningsveld, E. (author), Warren, N. (author), Tielemans, E. (author)
Objectives: Use of cost-benefit analysis in occupational health increases insight into the intervention strategy that maximises the cost-benefit ratio. This study presents a methodological framework identifying the most important elements of a cost-benefit analysis for occupational health settings. One of the main aims of the methodology is to...
article 2011
document
Meijster, T. (author), van Duuren-Stuurman, B. (author), Heederik, D. (author), Warren, N. (author), Houba, R. (author), Koningsveld, E. (author), Tielemans, E. (author)
Objectives Recently developed quantitative health impact assessment (HIA) methods provide insight into the impact of interventions on the population burden of disease. This information might subsequently be used in a cost-benefit analysis. In this study we developed a method that allocates costs and benefits across different stakeholders ...
article 2011
document
Koningsveld, E. (author), van den Bossche, S. (author)
report 2011
document
Koningsveld, E. (author)
In many countries, aggression and violence at work are an increasing problem . Public services, like police, ambulances, hospitals, fire brigade, and civil services, seem to be confronted with relatively many of the incidents. Employees suffer from verbal abuse, discrimination, sexual harassment, intimidation and threatening, or even physical...
conference paper 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Jong, T. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G.I.J.M. (author), Koningsveld, E. (author), Gort, J. (author)
report 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bakhuys Roozeboom, M.M.C. (author), Koningsveld, E. (author), van den Bossche, S.N.J. (author)
report 2010
document
Koningsveld, E. (author)
conference paper 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Vink, P. (author), Koningsveld, E. (author)
Innoveren is een speerpunt van de Europese Unie; door te innoveren moet de Europese economie in 2010 de sterkste van de wereld zijn. Het is echter niet alleen belangrijk om te innoveren; nadenken over het invoeren van die innovatie vereist ook aandacht. ledere bedenker van producten, processen, inrichtingen of systemen wil dat zijn of haar...
bookPart 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Koningsveld, E. (author)
www.humanfactors.nl
article 2007
document
Koningsveld, E. (author), van der Grinten, M. (author), Krause, F. (author), van der Molen, H.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Ground surface conditions on construction sites have an important influence on the health and safety of workers and their productivity. The development of an expert-based ‘working conditions evaluation’ system is described, intended to assist site managers in recognising unsatisfactory ground conditions and remedying these. The system was...
article 2005
document
van der Molen, H. (author), Koningsveld, E. (author), Haslam, R. (author), Gibb, A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Blatter, B. (author), Houtman, I. (author), van den Bossche, S. (author), Kraan, K. (author), van den Heuvel, S. (author), Terwee, C. (author), Bongers, P. (author), Koningsveld, E. (author), Abspoel, M. (author), Blonk, R. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil, ter ondersteuning van de zelfwerkzaamheid en ter vergroting van de bewustwording van belanghebbende partijen in het veld, inzicht verkrijgen in de gezondheidsschade en kosten van arm-, nek en schouderklachten (RSI) en van de gevolgen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Aan TNO is...
book 2005
document
TNO Arbeid (author), van Scheppingen, A. (author), Zwetsloot, G. (author), Koningsveld, E. (author), Gründemann, R. (author), Treur, H. (author), Thie, X. (author), Nuijens, M. (author), van Dijk, M. (author)
Door middel van literatuuronderzoek en bedrijfsbezoeken is een inventarisatie gemaakt van kosten/baten methodieken voor Integraal Gezondheids Management (IGM). Hierbij is ingegaan op de relevante elementen, de strategische betekenis van kosten/baten analyses en de overwegingen die ten grondslag liggen aan het gebruik van deze methodieken....
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Bozuwa, J. (author), Gort, J. (author), Koningsveld, E. (author), Devillers, E. (author), Smit, G. (author)
In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (Direcoraat Generaal Goederenvervoer, Directie Transportveiligheid) hebben ECORYS Transport en TNO Arbeid onderzoek verricht om naast de maatschappelijke effecten inzicht te geven in de bedrijfseconomische effecten van Safety Culture. Op basis van de uitkomsten van de kosten-batenanalyse...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Oeij, P. (author), van de Bovenkamp, M. (author), Koningsveld, E. (author), de Leede, J. (author)
In 2003 is het project Functieverbreding gestart als onderdeel van het Programma Personeel & Organisatie van het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Organisatie (HAO) dat onder meer is gericht op het verhogen van de instroom en het tegengaan van de uitstroom van medewerkers. Het project wordt door TNO Arbeid uitgevoerd in opdracht van het HAO. In deze...
report 2004
document
TNO Preventie en Gezondheid (author), de Jong, A.M. (author), van der Molen, H. (author), Vink, P. (author), Eikhout, S. (author), Koningsveld, E. (author)
In this paper reasons for applying and for not applying technical and organisational innovations in scaffolding work are studied. In a participatory ergonomic approach these innovations were developed to reduce problems concerning physical load of scaffolders. In this study reasons for the adoption of the innovations in the scaffolding sector...
article 2003
Searched for: author%3A%22Koningsveld%2C+E.%22
(1 - 20 of 32)

Pages