Searched for: author%3A%22Kok%2C+H.J.G.%22
(1 - 5 of 5)
document
Kok, H.J.G. (author)
Restwarmte van bedrijven in het stedelijke gebied wordt veelal rechtstreeks geëmitteerd naar de omgeving, Vooral in de winterperiode kan deze warmte door derden benut worden voor verwarmingsdoeleinden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de vrijkomende condensatiewarmte van koelinstallaties van ziekenhuizen en supermarkten. Hiermee kunnen honderden...
article 2013
document
Kok, H.J.G. (author)
Bekend is dat de luchttemperatuur tijdens zomerse omstandigheden in een stad als Rotterdam wel 7° hoger kan zijn dan in het buitengebied. Tijdens hitteperioden kan dit leiden tot vroeger overlijden van mensen met een zwakke gezondheid. Een verspreidingsmodel voor innerte gassen maakt het mogelijk om de bijdrage van industriële warmtebronnen aan...
article 2011
document
Keijzer, E.E. (author), Kok, H.J.G. (author)
report 2011
document
TNO Bouw en Ondergrond (author), Klok, E.J. (author), ten Broeke, H.M. (author), van Harmelen, A.K. (author), Verhagen, H.L.M. (author), Kok, H.J.G. (author), Zwart, S. (author)
Dit is een deelstudie uit een onderzoeksprogramma waarin voor het eerst het hitte-eiland effect van een Nederlandse stad uitgebreid is bestudeerd. Het stedelijk hitte-eiland is het fenomeen dat het stedelijk gebied warmer is dan het omringende gebied. Specifiek voor Rotterdam zijn door TNO de ruimtelijke verdeling en de mogelijke oorzaken van...
report 2010
document
Instituut voor Milieu- en Energietechnologie TNO (author), Jansen, W.L.J. (author), Rutgers, W.R. (author), Mot, E. (author), de Haan, P.H. (author), Kok, H.J.G. (author)
Technieken waarbii de toepassing van elektriciteit een centrale rol speelt, staan bekend onder de naam elektrotechnologie. Elektrotechnologie kan worden toegepast bij het voorkómen of oplossen van rnilieuproblemen. Belangriike toepassingen van elektrotechnologie ten dienste van het rnilieu zijn: drogen, uitdampen, ontleden, breken, immobiliseren...
article 1993
Searched for: author%3A%22Kok%2C+H.J.G.%22
(1 - 5 of 5)