Searched for: author%3A%22Ko%C3%ABter%2C+H.B.W.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages

document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Sinkeldam, E.J. (author), Hollanders, V.M.H. (author), Woutersen, R.A. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Bär, A. (author)
Lactitol is a disaccharide sugar alcohol (polyol) which holds promise as a reduced calorie, noncariogenic sugar substitute. In a multigeneration reproduction study, lactitol was fed to Wistar-derived Cpb:WU rats of both sexes throughout three successive generations at dietary concentrations of 0, 2, 5, and 10%. A comparison group receiving a...
article 1992
document
Garbis-Berkvens, J.M. (author), Hofstee-Hooftman, M.W.A. (author), Verhoef, A. (author), Piersma, A.H. (author), Peters, P.W.J. (author), Koëter, H.B.W.M. (author)
report 1991
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Porter, M.C. (author), Kuijpers, M.H.M. (author), Mercer, G.D. (author), Hartnagel Jr., R.E. (author), Koeter, H.B.W.M. (author)
The iv pathogenicity and toxigenicity of Protaminobacter rubrum was studied in New Zealand White rabbits and CF1 BR mice. Following a probe study, nine groups of six rabbits each were injected iv with: 1 ml of viable-cell suspension (VCS) at concentrations of 2.23 x 108, 106, 104 and 102 organisms/ml; the cell-free supernatants (CFS; in which...
article 1991
document
Rutten, A.A.J.J.L. (author), Bequet-Passelecq, B.G.A.G.G. (author), Koeter, H.B.W.M. (author), Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author)
A new method was developed for rabbit skin organ culture. In a two-compartment model, skin discs were cultured on a Millicell-HA insert unit with a microporous membrane which allows transport of culture medium via the dermis into the epidermis, whereas the epidermal side remains free of direct contact with culture medium. In this relatively...
article 1990
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Marquart, J. (author), Stijkel, A. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen-Dreef, H.C. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op grond van de - uitsluitend op waargenomen effecten op de dracht en het nageslacht gebaseerde - NEAL bij proefdieren wordt voor de vrouw als grenswaarde voor blootstelling aan xyleen 1 mg/m3, 8 uur tijdgewogen gemiddelde voorgesteld. Verhoogde uitscheiding van xyleen met de moedermelk is theoretisch heel waarschijnlijk, maar er zijn geen...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van 2,4-D en 2,4,5-T op voortplanting en nageslacht. Een evaluatie wordt gemaakt van dierproefgegevens en humane gegevens. Zowel 2,4-D als 2,4,5-T zijn in staat om bij proefdieren embryotoxische en teratogene effecten te veroorzaken. Met betrekking tot effecten op de mens van blootstelling aan 2,4-D...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
According to a study in animals described by Schwetz et al. (1974), pentachlorophenol induces embryotoxic and teratogenic effects whereas Welsh et al. (1987) reported embryolethal effects. Further any animal and human data with respect to endocrine system, gonads and fertility are lacking. Data on offspring are inadequate for evaluation. It is...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
From this literature survey it appeared that there is a considerable lack of information with respect to organic solvents both of human and laboratory animal fertility and reproduction: only xylene is reasonable studied in animals. Since human exposures to a number of organic solvents is widespread and there are at least indications from both...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuuronderzoek naar de schadelijke effecten van Dieldrin op voortplanting en nageslacht. Dierproefgegevens en humane gegevens worden geevalueerd. Aandacht wordt besteed aan blootstelling, effecten t.a.v. zwangerschap en nageslacht, effecten t.a.v. de geslachtsorganen, endocrien systeem en fertiliteit, en effecten via de lactatie, en de ADI ...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Both available animal and human data are inadequate for the evaluation of risks with respect to the endocrine system, the reproductive organs and fertility. Limited studies in animals have shown that vinylchloride is not teratogenic or embryotoxic at otherwise non-toxic doses. There are insufficient data with respect to the assessment of a NEAL....
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Wibowo, A.E. (author), Zielhuis, R.L. (author)
On the basis of both animal and human data the effects of inorganic lead to reproduction are evaluated, and the risks of exposure to lead are assessed.
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende inventarisatie naar gegevens over produktie en verbruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan lindaan in de Nederlandse arbeidssituatie, en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van lindaan op het reproduktiesysteem en het nageslacht, wordt een evaluatie...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.l. (author)
De gezondheidsrisico's i.v.m. het werken met pentachloorfenol (PCP) wordt geevalueerd. Het gebruik van PCP in Nederlandse arbeidssituaties neemt sterk af en is beperkt tot de formulering van emeltenkorrels en de, met name preventieve, houtverduurzaming. De totale risicopopulatie is niet omvangrijk en bestaat geheel uit mannen. De belangrijkste...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Met behulp van gegevens verkregen uit een werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan polychloorbifenylen (PCB's), en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van PCB's op het reproductiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/1), is een evaluatie van het...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van beta-chloropreen (CAS-nrs 126-99-8 en ook 31900-55-7) op voortplanting en nageslacht. Zowel uit humane gegevens als uit dierexperimenten blijkt dat er (zwakke) aanwijzingen zijn voor een verstoring van de sexuele functies. De evaluatie wordt bemoeilijkt doordbeta chloropreen snel afbreekt onder...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Literatuurstudie naar de schadelijke effecten van lindaan op voortplanting en nageslacht. Zowel bij dier als mens kan lindaan in de moedermelk terecht komen. Er zijn zwakke aanwijzingen dat lindaan effect zou kunnen hebben op het endocriene systeem. Lindaan kan relatief gemakkelijk de placenta passeren. Lindaan kan bij proefdieren embryotoxisch...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
It is concludes on the basis of animal studies that formamide is highly embryolethal and teratogenic. N,N-dimethylformamide is probably embryolethal but not teratogenic. Although at least in one study (Keller and Lewis, 1981) it was concluded that the current MAC of 10 ppm gives adequate protection, effects on reproductive parameters have also...
book 1989
document
Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Evaluatie van de gezondheidsrisico's van het werken met 2,4,5-T en 2,4-D. Voor wat betreft 2,4,5-T zijn mogelijke risicogroepen laboratoriumpersoneel, slopers van oude fabriekinstallaties en grondwerkers bij bodemsaneringsprojekten. De risicopopulatie van het gebruik van 2,4-D, voornamelijk mannen, is aanzienlijk maar door het gebruik van kleine...
book 1989
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO (author), Geuskens, R.B.M. (author), Nossent, S.M. (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
Op basis van gegevens verkregen uit een oriënterende werkplekinventarisatie naar gegevens over produktie/gebruik, risicopopulatie en (mogelijke) blootstelling aan dieldrin en een literatuurstudie naar mogelijke schadelijke eigenschappen van dieldrin op het reproduktiesysteem en/of nageslacht (6000S-AIST-73/2) is een evaluatie gemaakt van het...
book 1989
document
Instituut CIVO-Toxicologie en Voeding TNO (author), Koëter, H.B.W.M. (author), Blijleven, W.G.H. (author), Dreef-van der Meulen, H.C. (author), Stijkel, A. (author), Zielhuis, R.L. (author)
In two rat studies the NAEL was established at 1000 mg/kg/day, and in a mouse study on 750 mg/kg/day. Sufficient data is lacking to draw a well documented conclusion about the risks of exposure of female animals with respect to the gonads, endocrine system and fertility. Concerning the risks of female animals with respect to gestation and...
book 1989
Searched for: author%3A%22Ko%C3%ABter%2C+H.B.W.M.%22
(1 - 20 of 24)

Pages