Searched for: author%3A%22Klerkx%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Smit, A. (author), van Genabeek, J. (author), Klerkx, M. (author)
Uit dit TNO-onderzoek naar ervaringen met sociale economie in Europa blijkt dat bij de meeste sociale ondernemingen in het buitenland mensen met én zonder beperking samen in hun arbeidsplaats werken. Soms stuurt de overheid daarop met specifieke wet- en regelgeving, soms kiezen de bedrijven er zelf voor. Deze mix leidt tot echte...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Vos, E. (author), Besseling, J.J.M. (author), Klerkx, M. (author)
TNO Arbeid deed literatuuronderzoek naar de kenmerken van buitenlandse netto-effectiviteitsmetingen van instrumenten op het terrein van re-integratie. Het inzicht in deze ervaringen kan worden benut om de effectiviteit van het re-integratiebeleid voor arbeidsgehandicapten te verbeteren. In dit artikel komen enkele bevindingen aan de orde. Zo...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), van Genabeek, J. (author), Andriessen, S. (author), Ooms, D. (author), Fermin, B. (author), Klerkx, M. (author)
Deze studie, in opdracht van het Ministerie van SZW, onderzocht de scholings- en re-integratiemogelijkheden van Wajongers met een perspectief op arbeid. Het gaat daarbij om jonggehandicapten die binnen de reguliere vormen van onderwijs niet kunnen worden geschoold en begeleid naar werk. Van oudsher stroomt (een gedeelte van) deze groep door naar...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klerkx, M. (author), van Genabeek, J. (author)
report 2007
Searched for: author%3A%22Klerkx%2C+M.%22
(1 - 4 of 4)