Searched for: author%3A%22Klein+Hesselink%2C+D.J.%22
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Sanders, J. (author), Boneschansker, O. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Fermin, B. (author), Muller, B. (author)
book 2013
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van Duijn, B. (author), van Bergen, S. (author), Nethe, A. (author), Jansen, J. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In het project is een experiment uitgevoerd waarbij eerst in de leefomgeving van 65+ers in de ouderenwoning/kamersituatie, de omstandigheden van het binnenklimaat zijn gemeten. Op basis van deze gegevens zijn de voor deze omgeving meest geschikte luchtzuiverende plantensoorten geselecteerd. Vervolgens is in een vervolgproef op een aantal kamers...
book 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Giesen, F.B.M. (author), Sanders, J.M.A,F. (author)
book 2013
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
report 2013
document
van Sandick, E.H.D. (author), Luiten, W.J. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Molema, J.J.W. (author), Rijken, E.M.S. (author), Perenboom, R.J.M. (author), Koekkoek, G. (author), de Wolf, F. (author), Blokstael, W. (author)
report 2012
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Jansen, Y.J.F.M. (author), Oeij, P.R.A. (author), Smit, M. (author)
report 2011
document
Klein Hesselink, D.J. (author)
In The Netherlands nationals with a foreign background are discriminated on the labour marked. The situation improved somewhat before the crisis in 2008, but during this crisis particularly young immigrants suffered much discrimination. There is a difference between nationals with a western and non-western foreign background. Nationals with a...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Sanders, J.M.A.F. (author)
book 2011
document
Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (author), van der Burg, C.L. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Molenaar-Cox, P.G.M. (author)
book 2011
document
TNO (author), van der Burg, C.L. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
book 2011
document
Klein Hesselink, D.J. (author), Wiezer, N.M. (author), de Kleijn, B.A.M. (author), den Besten, L.A.A. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
conference paper 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Knegt, R. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Houwing, H. (author), Brouwer, P. (author)
In 1999 is de Wet flexibiliteit en zekerheid (‘Flexwet’) van kracht geworden. De wet beoogde dat meer flexibiliteit voor werkgevers in de inzet van flex-werkers (zoals uitzendkrachten, oproepkrachten en werknemers met een tijdelijk contract) gepaard zou gaan met meer zekerheid voor hen die op deze basis werkzaam zijn. Uit een eerste evaluatie in...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Nelemans, R.J.C. (author)
Objectives. After world war two, many new working time schedules emerged in western countries. We studied the backgrounds of companies using two of them (annualized working time hours and on call work) and compared these with organizations applying classical shift work. Method. Every two years the Dutch OSA Institute of Labor Studies carries out...
article 2005
document
Houtman, I.L.D. (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van den Bossche, S.N.J. (author), van der Berg, R. (author), van den Heuvel, F. (author)
International competition and technological developments have had both positive and negative effects on the road freight transport sector. These changes have significantly influenced work and employment conditions in the sector. As this report highlights, creating more and better jobs while enhancing competitiveness is now one of the major...
book 2004
document
TNO Arbeid (author), Houtman, I.L.D. (author), Smulders, P.G.W. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
De trendrapporten over arbeid proberen de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van arbeid in Nederland (arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen, arbeidsmarkt en sociale zekerheid) in kaart te brengen. Dit vierde trendrapport over arbeid bevat 4 hoofdthema's: 1. trends in kwaliteit van arbeid; 2. de effecten van arbeid op gezondheid,...
report 2004
document
Klein Hesselink, D.J. (author), TNO Preventie en Gezondheid (author)
In dit zevende hoofdstuk van het boek 'Preventie van verzuim als gevolg van werkstress, burnout en overige psychische klachten : achtergronden, instrumenten & interventies' wordt ingegaan op de vraag hoe hulpverleners en trainers, die zich in eerste instantie richten op het reduceren van de klachten en symptomen van de individuele werknemer, ook...
bookPart 2003
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Blatter, B. (author), van den Bossche, S. (author), Douwes, M. (author), de Groot, M. (author), Thé, K. (author), de Vroome, E. (author)
Werknemers en werkgevers in de sector Zorgverzekeraars en de overheid hebben in september 2003 een arboconvenant ondertekend. Daarin zijn afspraken gemaakt over maatregelen op het gebied van het terugdringen van werkdruk en RSI in de sector en het bevorderen van de reïntegratie van zieke werknemers. Voor het formuleren van de maatregelen en het...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), Jongen, M.J.M. (author)
De Farbo-regeling is een fiscaal instrument waarmee investeringen in apparaten of voorzieningen, die de arbeidsomstandigheden van werknemers verbeteren, willekeurig kunnen worden afgeschreven, op het moment dat de werkgever of ondernemer daar zelf voor zelf kiest. De Farbo-regeling is van kracht sinds 1 januari 1998 voor de profitsector. Per 1...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Miedema, E.P. (author), Klein Hesselink, D.J. (author)
In dit boek wordt een beeld geschetst van uitzendwerk heden ten dage in Nederland. Het werpt een licht op de uitzendpopulatie. Wie zijn deze werknemers? Waar werken ze? Wat zijn motieven en carrièremogelijkheden en -wensen van deze werknemers? Ook geeft het inzicht in de stand van zaken op het gebied van arbeidsomstandigheden, arbeidsvoorwaarden...
report 2002
document
TNO Arbeid (author), Klein Hesselink, D.J. (author), van der Klink, J.J.L. (author), Vaas, S. (author), Houtveen, J.H. (author), Frielink, S.J. (author)
In opdracht van SZW is, in het kader van de arboconvenanten, een branche-overstijgend onderzoek uitgevoerd naar de "stand der wetenschap" op het gebied van werkdruk en werkstress. Het rapport kan gebruikt worden als catalogus van maatregelen, aangezien het een overzicht geeft van maatregelen en de bewezen effectiviteit ervan. Bij het opstellen...
report 2001
Searched for: author%3A%22Klein+Hesselink%2C+D.J.%22
(1 - 20 of 42)

Pages