Searched for: author%3A%22Kin%2C+B.D.W.%22
(1 - 11 of 11)
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Rondaij, A. (author), de Vries, J.W. (author), van Rijn, J. (author)
Toekomstige schonere én efficiëntere stedelijke logistiek vanuit het perspectief van de stad Stedelijke logistiek omvat meer dan enkel het transport van goederen. Het betreft hier een divers speelveld met allerhande dienstverleners en transporteurs die een veelvoud aan goederen transporteren én diensten aanbieden. Dit gebeurt veelal met bestel-...
report 2022
document
Heezen, M.J.M. (author), Vonk Noordegraaf, D.M. (author), Kin, B.D.W. (author)
Er is steeds meer aandacht voor stedelijke mobiliteitshubs. Niet alleen neemt de vraag naar deze hubs toe, er worden ook steeds hogere eisen aan hubs gesteld. Voorbeelden van deze eisen zijn dat de hubs dienen bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen en bredere welvaart en zowel het personen- als het goederenvervoer faciliteren....
conference paper 2021
document
Kin, B.D.W. (author), Hopman, M. (author), Quak, H.J. (author)
The transition from diesel-driven urban freight transport towards more electric urban freight transport turns out to be challenging in practice. A major concern for transport operators is how to find a reliable charging strategy for a larger electric vehicle fleet that provides flexibility based on different daily mission profiles within that...
article 2021
document
Kin, B.D.W. (author)
article 2021
document
Kin, B.D.W. (author), Verlinde, S. (author), Sterckx, K. (author), Macharis, C. (author)
Low vehicle fill rates (VFRs) are a problem in urban freight transport. It is one of the factors that makes last-mile transport in urban areas relatively expensive compared with the rest of the supply chain. The problem of low VFRs does not occur in all supply chains, but it occurs primarily in the ones with fragmented freight flows. It leads to...
bookPart 2020
document
van Rijn, J.A.M. (author), Rondaij, A. (author), van Merrienboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author)
Bouwlogistiek is één van de belangrijkste stadslogistieke stromen in Nederland. Het aantal inwoners in Nederlandse steden groeit en steden worden geconfronteerd met een stevige bouwopgave. Dit zorgt voor een flink aantal voertuigbewegingen binnen de stadsgrenzen doordat er een grote diversiteit aan type bouwprojecten is. De toelevering aan...
report 2020
document
Holmes, G.C. (author), Kin, B.D.W. (author), Fransen, R.W. (author), Rondaij, A. (author), Quak, H.J. (author), van der Tuin, M.S. (author)
In het Nederlandse klimaatakkoord zijn zero-emissiezones (ZE) voor stadslogistiek één van de belangrijke en meest concrete maatregelen in de logistieke paragraaf als het gaat om het verminderen van CO2-uitstoot. Dit betekent dat stadskernen in de toekomst alleen nog emissievrij beleverd mogen worden. Vanaf 1 januari 2025 geldt voor alle bestel-...
report 2020
document
van de Lande, P.J. (author), Kin, B.D.W. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is facilitaire logistiek als segment in steden bestudeerd. De facilitaire logistiek (functie) van een bedrijf of instelling omvat ‘alle vervoerstromen die ondersteunend zijn aan het primaire proces’. Dit betreft dan zowel de aanvoer van goederen, de afvoer van afval- en reststromen, het vervoer van onderdelen en onderhouds- en...
report 2020
document
Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), Hopman, M. (author), Nesterova, N. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment ‘Pakketmarkt en thuisleveringen’ in 2030 bestudeerd. In dit segment staat er veel te gebeuren. De levering van pakketten (aan huishoudens en bedrijven), en recenter, thuisbezorgde boodschappen, groeit sterk en dit is versneld als gevolg van de COVID-19 crisis waarbij consumenten tijdens ...
report 2020
document
van Merriënboer, S.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Quak, H.J. (author), van Rijn, J.A.M. (author), de Vries, J.W. (author)
In deze Outlook is het stadslogistieke segment renovatiebouw bestudeerd. Dit segment valt binnen de bouwlogistiek, maar is nog niet eerder afzonderlijk onder de loep genomen. In tegenstelling tot (grootschalige) nieuwbouw is het echter minder grijpbaar, maar daarom niet minder zichtbaar. Renovatiebouw levert een constante en diverse stroom aan...
report 2020
document
van Rijn, J.A.M. (author), van Kempen, E.A. (author), Kin, B.D.W. (author), Rondaij, A. (author)
Het Living Lab CILOLAB draagt bij aan de overgang naar een zero-emissie (ZE) stadslogistiek systeem in 2025 door het onderzoeken, ontwikkelen en mogelijk maken van efficiëntere alternatieven voor de verschillende stadslogistieke segmenten. De vraag is hoe andere logistieke concepten of een andere (op de stad gerichte) logistieke organisatie...
report 2020
Searched for: author%3A%22Kin%2C+B.D.W.%22
(1 - 11 of 11)