Searched for: author%3A%22Kik%2C+J.J.%22
(1 - 2 of 2)
document
TNO Defensie en Veiligheid (author), van der Horst, A.R.A. (author), Kik, J.J. (author), Sluijsmans, G. (author)
conference paper 2010
document
van der Horst, A.R.A. (author), Martens, M.H. (author), Kik, J.J. (author), TNO Defensie en Veiligheid (author), Nato (author)
Evaluatie van met verkeerslichten geregelde turbopleinen door wegbeeldanalyses, analysegedrag weggebruikers en enquetes lsaat zien dat weggebruikers ze complex vinden en dat geeft fouten. Terughoudendheid in toepassing lijkt geboden
conference paper 2008