Searched for: author%3A%22Keuken%2C+M.P.%22
(21 - 39 of 39)

Pages

document
Keuken, M.P. (author)
De huidige normen van fijn stof zijn gebaseerd op de massaconcentratie van fijnstofdeeltjes. In deze studie onderzoeken wij de toegevoegde waarde van roet als indicator voor de gezondheidseffecten van fijn stof in vergelijking met de massaconcentratie van fijn stof
article 2011
document
Voogt, M.H. (author), Keuken, M.P. (author), Zandveld, P.Y.J. (author), Eijk, A.R.A. (author)
article 2011
document
Keuken, M.P. (author)
Background: Current air quality standards for particulate matter (PM) use the PM mass concentration [PM with aerodynamic diameters ≤ 10 μm (PM10) or ≤ 2.5 μm (PM2.5)] as a metric. It has been suggested that particles from combustion sources are more relevant to human health than are particles from other sources, but the impact of policies...
article 2011
document
Voogt, M.H. (author), Eijk, A.R.A. (author), Keuken, M.P. (author), Zandveld, P.Y.J. (author)
Even when European standards on air quality are met, health effects occur near busy roads because of the increased exposure to tailpipe emissions. For a proper assessment of these effects, an additional indicator is available: elemental carbon (EC). This is a sensitive indicator for particulate matter from combustion emissions by road traffic....
conference paper 2011
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), van den Elshout, S. (author), Hoek, G. (author), Janssen, N. (author)
article 2011
document
Keuken, M.P. (author), de Lange, R. (author), Hensema, A. (author), Denier van der Gon, H.A.C. (author), Jonkers, S. (author), Voogt, M.H. (author), Jedynska, A.D. (author), de Jonge, D. (author)
In opdracht van het Ministerie van I&M heeft TNO in samenwerking met het RIVM, DCMR en GGD-Amsterdam een roetindicator geoperationaliseerd. De roetindicator is gebaseerd op elementair koolstof (EC) concentraties in de buitenlucht. Met deze indicator kunnen lokale overheden gezondheidsaspecten meewegen in besluitvorming over verkeersmaatregelen.
report 2011
document
Keuken, M.P. (author), Jonkers, S. (author), Wilmink, I.R. (author), Wesseling, J. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
A speed limit of 80km/h with "strict enforcement" has been introduced in 2005 on zones of urban motorways in The Netherlands with the aim to improve air quality of NO2 and PM10 along these motorways. Strict enforcement means speed control by camera surveillance over the whole trajectory of 2-4km combined with licence plate recognition and...
article 2010
document
Keuken, M.P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Voogt, M. (author), Keuken, M.P. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Hensema, A. (author), Keuken, M.P. (author), Kooter, I. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2009
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M.H. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Keuken, M.P. (author), Jonkers, S. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
In 2005 heeft Rijkswaterstaat 80 km/u met strikte handhaving ingevoerd (op een gedeelte van) de ringen van Rotterdam (A20), Amsterdam (A-10-west) en Utrecht (A12) en de A12 bij Den Haag. Doel was de luchtkwaliteit ter plaatse te verbeteren door een betere doorstroming van het verkeer. Metingen van TNO laten zien wat het effect van deze maatregel...
article 2008
document
Keuken, M.P. (author), Voogt, M. (author), TNO Bouw en Ondergrond (author)
article 2008
document
Keuken, M.P. (author)
Het gaat de goede kant op met het fijn-stofprobleeem in Nederland de achtergrondconcentraties dalen gestaag en een beleidsrijk maatregelenpakket lijkt in de toekomst de laatste problemen op te lossen. Knelpunten voor de luchtkwaliteit blijven - in dit optimistische scenario - voornamelijk beperkt tot overschrijding van de etmaalnorm vor PM10...
article 2007
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Wesseling, J.P. (author), Hollander, J.C.T. (author), Teeuwisse, S.D. (author), Keuken, M.P. (author), Spoelstra, H. (author)
report 2003
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author), van Oss, R.F. (author)
In 1996, TNO was granted by the European Commission to carry out in the framework of the LIFE programme a project entitled "Development and dem-onstration of a method to monitor the effects of measures to reduce VOC emis-sions in the EU". An additional grant was supplied by the Dutch Ministry for Housing, Physical Planning and the Environment....
report 1998
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van onderzoek naar emissiefactoren van personen- en vrachtverkeer met name van fijn stof. Dit betreft deeltjes massa, aantallen deeltjes en de chemische samenstelling van diverse groottefracties tussen 0,01 - 10 um. Tevens zijn emissiefactoren van een aantal relevante verbindingen vastgesteld...
report 1997
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author), van Oss, R.F. (author)
report 1997
document
TNO Milieu, Energie en Procesinnovatie (author), Keuken, M.P. (author), van Oss, R.F. (author), van Pruissen, O.P. (author)
report 1996
Searched for: author%3A%22Keuken%2C+M.P.%22
(21 - 39 of 39)

Pages