Searched for: author%3A%22Kerstholt%2C+J.%22
(1 - 16 of 16)
document
Horssen, A. (author), Koen, J. (author), Kerstholt, J. (author)
De ambulancezorg wordt momenteel verzorgd vanuit de 112 Alarmcentrale. De afhandeling van alle 112-meldingen wordt bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond uitgevoerd met behulp van het ProQA triage systeem. ProQA is het software platform van de MPDS (Medical Priority Dispatch System). Dit systeem ondersteunt bij het beoordelen van meldingen,...
report 2023
document
Lam, J. (author), Kop, N. (author), Kerstholt, J. (author)
Not all missing persons are treated equally. Research shows that certain types of victims are overrepresented in the media, but it is not clear whether these patterns also reflect differences in people’s propensity to help certain types of victims. Therefore, the purpose of this study was to examine whether the characteristics of a missing...
article 2023
document
van Diggelen, J. (author), Metcalfe, J.S. (author), van den Bosch, K. (author), Neerincx, M. (author), Kerstholt, J. (author)
Following the rapid rise of military Artificial Intelligence (AI), people have warned against mankind withdrawing from the immediate war-related events resulting in the “dehumanization” of war (Joerden, 2018). The premise that machines decide what is destroyed and what is spared, and when to take a human life, would be deeply morally...
article 2023
document
Kerstholt, J. (author), Smits-Clijsen-E., (author)
Bij complexe en langdurige crises zoals de coronacrisis kan het perspectief van meerdere partijen nodig zijn om de oplossing te leveren. Want de gevolgen van zo’n crisis kunnen de grenzen van organisaties die niet gewend zijn om met elkaar samen te werken overstijgen. Het opbouwen van een gezamenlijk beeld van de crisis is een voorwaarde om tot...
article 2023
document
Kerstholt, J. (author), van den Berg, H. (author), van Hemert, D. (author)
Om het coronavirus te bestrijden moeten overheid en burgers samenwerken. De overheid kondigt daarbij maatregelen af om het virus in te dammen. Maar de tijd is voorbij dat burgers maatregelen blindelings opvolgen. Interventies die gestoeld zijn op kennis over menselijk gedrag zijn beter dan handhaving om gewenst gedrag af te dwingen.
article 2021
document
Kerstholt, J. (author), Lieve, N. (author)
In 4 stappen kunnen burgers worden gestimuleerd om vaker ondermijnende criminaliteit te melden. Het begint met het kunnen herkennen van signalen van ondermijning en burgers moeten het gevoel hebben dat ondermijning ook hen raakt. Wat er met een melding gebeurt moet helder zijn en burgers moeten vooral makkelijk kunnen melden. Interview met J...
article 2021
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de uitwerking van verschillende aspecten van digitalisering. Deel 1: social media en maatschappelijke verschuivingen.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Digitalisering beïnvloedt de perceptie van de legitimiteit van de politie in de samenleving. In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt deze effecten. Deel 2 over de invloed van elektronische diensten.
article 2020
document
Langley, D. (author), Kerstholt, J. (author), de Vries, A. (author), van der Weerdt, C.A. (author)
Welke invloed heeft de digitalisering van de maatschappij op de gepercipieerde legitimiteit van de politie? In een drieluik analyseren David Langley, José Kerstholt, Arnout de Vries en Caroline van der Weerdt de effecten. Deel 3: aanbevelingen voor het creëren van een nieuwe balans.
article 2020
document
Kerstholt, J. (author), Vos, P. (author), de Koning, L. (author)
Een succesvolle aanpak van ondermijnende criminaliteit vraagt om betrokkenheid van meer partijen dan alleen de politie en het OM. TNO onderzoekt met het Ondermijningslab hoe je die integrale samenwerking tussen verschillende ketenpartners zo effectief mogelijk kan lopen verlopen.
article 2020
document
Kox, E. (author), Kerstholt, J. (author), Hueting, T. (author), Barnhoorn, J. (author), Eikelboom, A. (author)
C2 processes will be increasingly affected by automation. Think, for example, of artificial intelligence that supports situation awareness or gives advice on a course of action. Insight into these effects are particularly important as automation evolves from intelligent task support towards an intelligent teammate. To enable effective human...
conference paper 2019
document
Steen, M.G.D. (author), de Koning, L. (author), Kerstholt, J. (author), Koopmans, B. (author), van Eeden, D. (author)
Burgers zijn niet altijd even goed voorbereid op incidenten, zoals een overstroming of bosbrand. Een serie Community Workshops vanuit het Europese onderzoeksproject SOURCE hielp de veerkracht van burgers te vergroten. De inzichten uit deze workshops zijn ook relevant voor andere crisissituaties, zoals ondermijning en radicalisering.Burgers zijn...
article 2019
document
Goemans, C. (author), Kerstholt, J. (author), van Berlo, M. (author), van de Lindt, M. (author)
bookPart 2015
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
This publication is a combination of results of TNO projects on crisis communication and self reliance. What do you do when something happens in your neighbourhood? What if there’s a flood, a riot, an accident? What if the power fails for days, or gas and water are shut off during a harsh winter? And what if there is a fire in your home or...
report 2012
document
Brouwer, A.M. (author), de Vries, A. (author), Caljouw, C. (author), Broekman, C. (author), Bloeme, D. (author), Veldhuis, G. (author), Visschedijk, G. (author), Stubbé, H. (author), Kerstholt, J. (author), de Koning, L. (author), 't Hart, M. (author), van Emmerik, M. (author)
De publicatie is een combinatie van de resultaten van TNO projecten over crisiscommunicatie en zelfredzaameheid van burgers. Wat doe je als er in je omgeving iets gebeurt? Een overstroming, een opstootje of een ongeluk? Of als de stroom langdurig uitvalt, gas of water afgesloten raken in een strenge winter? En wat als er in je huis of kantoor...
report 2012
document
Kerstholt, J. (author), Groenewegen, K. (author)
article 2010
Searched for: author%3A%22Kerstholt%2C+J.%22
(1 - 16 of 16)