Searched for: author%3A%22Keijzer%2C+L.E.%22
(1 - 7 of 7)
document
Keijzer, L.E. (author), Verbiest, S.E. (author), Dorenbosch, L.W. (author), van den Eerenbeemt, J. (author), Krause, F. (author), van Zwieten, M.H.J. (author), Goudswaard, A. (author)
report 2015
document
Gründemann, R.W.M. (author), Keijzer, L.E. (author), Sanders, J.M.A.F. (author), van der Torre, W. (author)
Op verzoek van het ministerie OCW heeft TNO in twee bedrijfstakken, de hightech sector en de zorg, gekeken hoe bedrijven en instellingen actief en succesvol de kennis en vaardigheden van hun medewerkers up-to-date houden in een turbulente omgeving. Voor dit verkennende onderzoek zijn interviews uitgevoerd met medewerkers van ASML, KMWE en Norma...
report 2015
document
Keijzer, L.E. (author), van der Meer, L. (author), de Jong, T. (author)
report 2014
document
Sanders, J.A.M.F. (author), Luijters, K. (author), van Wijk, E. (author), Keijzer, L.E. (author)
Duurzame inzetbaarheid is ‘hot’. Om duurzame inzetbaarheid tot een succes te maken zijn bedrijven en instellingen afhankelijk van deskundig leiderschap op de werkvloer. Maar wat is ‘deskundig’? In onderzoek zijn zeven eigenschappen blootgelegd die een direct leidinggevende moet hebben om de inzetbaarheid van vooral laagopgeleide medewerkers te...
article 2013
document
Keijzer, L.E. (author), Krause, F. (author)
bookPart 2012
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Dorenbosch, L.W. (author), Keijzer, L.E. (author), van der Wol, J. (author), Heemskerk, E.P.M. (author), Huiskamp. M.J., (author)
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Burgess, A. (author), Keijzer, L.E. (author), van Rooijen, T. (author), Blok, M.M. (author)
report 2008
Searched for: author%3A%22Keijzer%2C+L.E.%22
(1 - 7 of 7)