Searched for: author:"Keijzer, L."
(1 - 20 of 29)

Pages

document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Blatter, B. (author), Dorenbosch, L. (author), Keijzer, L. (author)
Vlaanderen kent de Monitor Werkbaar Werk als informatiebron over de kwaliteit van werk voor de Vlaamse Regering, sociale partners, werkgevers en andere arbeidsmarktpartijen. Nederland kent sinds 2010 een soortgelijk instrument: het Dashboard Duurzame Inzetbaarheid. In deze bijdrage zetten we het beleidsmodel uiteen en de daaraan gekoppelde data...
article 2015
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author)
HR zoekt naar wegen om mensen gezond en productief te laten doorwerken. Een van die wegen is vitaal vakmanschap. Hoe doet de Sociale Verzekeringsbank dat?
article 2015
document
Blatter, B. (author), Dorenbosch, L. (author), Keijzer, L. (author)
De 2e druk van Duurzame inzetbaarheid in perspectief heeft wat kleine wijziginggn. De duurzame inzetbaarheid van werknemers is een veelzijdig onderwerp dat vele beleidsmakers, onderzoekers en (HR-)managers bezighoudt. Hoe vergaat het de Nederlandse werknemers op de arbeidsmarkt van nu? Welke acties zijn nodig voor de toekomst? Deze bundel...
report 2014
document
Sanders, J. (author), Jetten, A. (author), Dhondt, S. (author), Geuskens, G. (author), Keijzer, L. (author), Liebregts, W. (author)
In de komende decennia zal de vergrijzing van de beroepsbevolking verstrekkende gevolgen hebben op de arbeidsmarkt en op de organisaties in Nederland. Hoewel de huidige econo-mische recessie dit proces vertraagt, voorspelt het Nederlandse CPB (Centraal Planbureau) dat de demografische veranderingen uiteindelijk het arbeidsaanbod negatief zullen...
report 2013
document
Hazelzet, A.M. (author), Keijzer, L. (author), Stubbé, H. (author)
Eindrapport van de derde fase ELI-co. Uitgevoerd van januari – december 2012.
report 2013
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author), Geusken, G. (author)
In Nederland zijn meer dan 1,5 miljoen mensen aan het werk zonder startkwalificatie. Deze groep werkenden is, mede vanwege het gebrek aan een startkwalificatie, relatief kwetsbaar op de arbeidsmarkt. Zij hebben bijvoorbeeld een aantoonbaar grotere kans op (tijdelijk) verlies van werk, en, als zij hun werk verliezen, hebben zij een relatief...
bookPart 2012
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Dit hoofdstuk is gebaseerd op de eindrapportage van het onderzoeksproject ‘Leren en werken van laagopgeleide werknemers’. Het onderzoeksproject is onderdeel van het TNO ‘Vraaggestuurde Programma Onderkant van de Arbeidsmarkt’. Met dit programma wil TNO een bijdrage leveren aan de duurzame arbeidsparticipatie van laagopgeleide werknemers ...
bookPart 2012
document
Keijzer, L. (author), Stubbe, H. (author), Vos, F. (author)
report 2012
document
Keijzer, L. (author)
public lecture 2011
document
Preenen, P.T.Y. (author), de Pater, I.E. (author), van Vianen, A.E.M. (author), Keijzer, L. (author)
This study examines employees' challenging assignments as manageable means to reduce turnover intentions, job search behaviors, and voluntary turnover. Results indicate that challenging assignments are negatively related to turnover intentions and job search behaviors and that these relationships are mediated by on-the-job learning. Moreover,...
article 2011
document
Keijzer, L. (author)
public lecture 2011
document
Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author)
book 2011
document
van Dalen, E.J. (author), Keijzer, L. (author)
article 2011
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), van Wijk, E. (author), Geuskens, G. (author)
Mede op basis van TNO-onderzoek bracht begin deze maand de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) het advies uit om in het kader van duurzame inzetbaarheid te investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding. ‘We worden er beiden beter van’ is het motto. TNO ontwikkelde voor het advies een nieuwe methode om de...
book 2011
document
Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), Cremer, R. (author), Blijswijk, M. (author), Dirksen, G. (author), Muris, Y. (author), Raaijmakers, P. (author), Stubbé-Alberts, H. (author), Vermaak, B. (author)
report 2011
document
van der Klauw, M. (author), Keijzer, L. (author)
report 2011
document
Hazelzet, A. (author), Sanders, J. (author), Langelaan, S. (author), Giesen, F. (author), Keijzer, L. (author)
Scholing volgen is voor lager opgeleide werknemers geen vanzelfsprekendheid. Dit geldt voor werknemers die lang bij dezelfde werkgever werken en zeker voor werknemers die lang in dezelfde functie werken. Scholing is echter een belangrijk middel om (laagopgeleide) werknemers duurzaam inzetbaar te houden; door een opleiding of cursus te volgen...
report 2011
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bolhuis, F. (author), Dekker, G. (author), Keijzer, L. (author)
ZW Haaglanden en TNO sloegen de handen ineen om organisaties in de regio te enthousiasmeren om vooral zelf aan de slag te gaan met het breder en langer inzetbaar houden van hun medewerkers, onafhankelijk van hun leeftijd' De focus van het project lag op het aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van de diverse organisaties in Zorg en Welzijn in...
book 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Keijzer, L. (author), Campman, D. (author), Cremer, R. (author), Hazelzet, A. (author), de Vroome, E. (author), Piek, P. (author)
report 2010
Searched for: author:"Keijzer, L."
(1 - 20 of 29)

Pages