Searched for: author%3A%22Keijsers%2C+J.F.E.M.%22
(1 - 18 of 18)
document
Plochg, T. (author), van der Velden, N. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author)
Het zorgstelsel dreigt onbetaalbaar te worden. Om het tij te keren, introduceert de Federatie voor Gezondheid een verdienmodel voor preventie. Zij is ervan overtuigd dat als het voor mensen lonend is zichzelf gezond en vitaal te houden, de Nederlandse bevolking gezonder wordt en daarmee de druk op het zorgstelsel lichter.
article 2017
document
van Blankers, M. (author), van Bon, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van Oers, H. (author), Ruland, E. (author), Treurniet, H. (author), Uniken Venema, P. (author), van der Velden, K. (author)
In 2011 schreef Hans Boutellier, bijzonder hoogleraar Veiligheid en Burgerschap aan de Vrije Universiteit een boek, getiteld De improvisatiemaatschappij [1]. Hij laat daarin zien hoe politiek, overheid en publieke sector in de afgelopen tien jaar voortdurend hebben geprobeerd om meer orde in de maatschappij aan te brengen. ‘Ordeningsprogramma’s’...
conference paper 2017
document
Plochg, T, (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Wigersma, L. (author)
Het huidige zorg- en verdienmodel is hoofdzakelijk gebaseerd op het leveren van curatieve zorg. Dat model is dringend aan vernieuwing toe. Want de kosten voor zorg blijven maar stijgen en beslaan momenteel al meer dan een kwart van de overheidsbegroting. Dit zorgstelsel kan en zal de samenleving zo niet handhaven. Want het is niet in staat de...
conference paper 2017
document
Tönis, I. (author), Iyer, V. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author)
Blog van 30 oktober. De zorg moet veranderen wil het toekomstbestendig zijn. In meerdere adviezen, o.a. van de Commissie Kaljouw, wordt het belang hiervan onderkend en wordt gepleit voor een investering in gezondheid en preventie. Dit wordt ook wel aangeduid met de beweging van nazorg naar voorzorg. Meer investeren in preventie heeft gevolgen...
public lecture 2017
document
Schokker, D.F. (author), Keer, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Stadlander, M.C. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Continuation of collaboration between policy, research and practice in the Academic Collaborative Centres for Public Health: development and application of a monitor. The program Academic Collaborative Centres (ACCs) for Public Health is aimed at creating sustainable collaboration between policy, research and practice in order to improve the...
article 2014
document
Plochg, T. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van de Goor, I. (author), Baaijens, H. (author)
De stijgende zorguitgaven blijven hét hoofdpijndossier in politiek Den Haag, ondanks de meevaller van 1,1 miljard die de Algemene Rekenkamer afgelopen week bekend maakte. Iedereen begrijpt dat de zorguitgaven niet harder kunnen blijven stijgen dan de groei van de economie.
article 2014
document
Hegger, I. (author), Janssen, S.W.J. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Schuit, A.J. (author), van Oers, H.A.M. (author)
Background: It often remains unclear to investigators how their research contributes to the work of the commissioner. We initiated the 'Risk Model' case study to gain insight into how a Dutch National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) project and its knowledge products contribute to the commissioner's work, the commissioner...
article 2014
document
Plochg, T. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), van de Goor, I. (author), Baaijens, H. (author)
De stijgende zorguitgaven blijven hét hoofdpijndossier in politiek Den Haag, ondanks de meevaller van 1,1 miljard die de Algemene Rekenkamer afgelopen week bekend maakte. Iedereen begrijpt dat de zorguitgaven niet harder kunnen blijven stijgen dan de groei van de economie
other 2014
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Dusseldorp, E.M.L. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Kessens, J.M. (author), Neerincx, M.A. (author), Otten, W. (author)
Background: eHealth services can contribute to individuals’ self-management, that is, performing lifestyle-related activities and decision making, to maintain a good health, or to mitigate the effect of an (chronic) illness on their health. But how effective are these services? Conducting a randomized controlled trial (RCT) is the golden...
article 2013
document
Schokker, D.F. (author), Keer, M. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Het ZonMw-programma Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid (AWPG)is erop gericht duurzame samenwerking tot stand te brengen tussen beleid, onderzoek en praktijk (BOP) met als doel de kwaliteit van de publieke gezondheidszorg te verhogen. In de eerste fase van het programma (2005-2008) zijn negen AWPG’s ontstaan. In het kader van een brede...
report 2013
document
Plochg, T. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Levi, M.M. (author)
article 2012
document
van den Driessen Mareeuw, F.A. (author), de Jong, O.R.W. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author)
report 2012
document
Keijsers, J.F.E.M. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author)
Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam.
article 2011
document
Keijsers, J.F.E.M. (author), de Jong, R. (author)
Minisymposium van het Nederlands Congres Volksgezondheid 2011, Duurzaam Gezond gehouden 6 en 7 april De Meervaart Amsterdam.
article 2011
document
Mikolajczak, J. (author), Blanson Henkemans, O.A. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author)
article 2011
document
Keijsers, J.F.E.M. (author), Vaandrager, L. (author)
Gezondheidsbevordering faciliteert een gezonde omgeving en gezond gedrag. Recente publicaties over en voor gezondheidsbevordering leveren terugkerende conclusies over de mogelijkheden en beperkingen. Na al deze analyses is het nu tijd voor actie vanuit beleid, onderzoek en praktijk.
article 2011
document
Fleuren, M.A.H. (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Koense, Y. (author), Swinkels, J. (author)
Richtlijnen in de gezondheidszorg bestaan er in overvloed. Maar om ze ook toe te passen, is een strakke en daadkrachtige aanpak nodig, zo blijkt uit recent onderzoek van onder meer TNO. De Regieraad kan hier de stuurkracht voor leveren.
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Keijsers, J.F.E.M. (author), Paulussen, T.G.W.M. (author), Peters, L.W.H. (author), Fleuren, M.A.H. (author)
book 2005
Searched for: author%3A%22Keijsers%2C+J.F.E.M.%22
(1 - 18 of 18)