Searched for: author%3A%22Kamphuis%2C+M.%22
(1 - 20 of 80)

Pages

document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
Ook de richtlijn Kindermishandeling is geactualiseerd. Sinds de eerste publicatie van de richtlijn in 2016 is er veel veranderd in de aanpak van kindermishandeling. De richtlijn is aangevuld met nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe interventies. Verder hebben ervaringen met het gebruik van de richtlijn geleid tot verbeteringen. Deze richtlijn...
report 2020
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn is niet zomaar een richtlijn. Kindermishandeling is een complex probleem zonder één duidelijke oorzaak en zonder één duidelijke oplossing. Als jeugdprofessional werk je met ouders samen en ben je er voor de veiligheid van jeugdigen. Toch moet je ouders soms ook vertellen dat je je over die veiligheid heel erg zorgen maakt. En dat...
report 2020
document
Blanson Henkemans, O.A. (author), Keij, M. (author), Grootjen, M. (author), Kamphuis, M. (author), Dijkshoorn, A. (author)
Background: The StartingTogether program (in Dutch SamenStarten) is a family-centred method for early identification of social-emotional and behavioural problems in young children. Nurses in preventive child health care find it challenging to: determine family issues and need for care; provide education; refer to social services; increase parent...
article 2018
document
van de Brule, J. (author), Deurloo, J. (author), Chin A Paw, M. (author), Iyer, V. (author), Kamphuis, M. (author), Klaver, C. (author), Landsmeer, N. (author), van Loon, P. (author), Meerkerk, G.J. (author), Nikken, P. (author), Pillens, S. (author), Polling, J.R. (author), Quaak, M. (author), Meester Smoor, M. (author), van Velzen, H. (author), Vialle, N. (author), Hoogsteder, M. (author)
Het beeldscherm is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, maar ondanks de onmiskenbare voordelen signaleren professionals en wetenschappers gezondheidsrisico’s. Er wordt daarom gepleit voor een gezond gebruik van beeldschermen.
other 2018
document
Vink, R.M. (author), de Wolff, M.S. (author), Kamphuis, M. (author)
In april 2016 werd de JGZ-richtlijn Kindermishandeling gepubliceerd. Het betreft een update die de eerdere JGZ-richtlijn over kindermishandeling van 2010 vervangt. Doel van de richtlijn is om JGZ-professionals te ondersteunen bij hun taak om signalen van kindermishandeling en risico- en beschermende factoren bij jeugdigen en hun ouders na te...
article 2017
document
Bezem, J. (author), Kocken, P. (author), Kamphuis, M. (author), Theunissen, M.H.C. (author), Buitendijk, S.E. (author), Numans, M.E. (author)
Objectives A novel triage approach to routine assessments was introduced to improve the efficiency of Preventive Child Healthcare (PCH): PCH assistants carried out pre-assessments of all children and sent the children with suspected health problems to follow-up assessments conducted by a physician or nurse. This two-step approach differed from...
article 2017
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Heerdink, N. (author), van Sleuwen, B. (author), Kamphuis, M. (author)
Deze richtlijn gaat over kindermishandeling. Kindermishandeling komt nog altijd veel voor in Nederland. Jaarlijks zijn er bijna 119.000 jeugdigen die hiermee te maken hebben (Alink et al, 2011). Er bestaan verschillende vormen van kindermishandeling: lichamelijke en emotionele mishandeling, lichamelijke en emotionele verwaarlozing, seksueel...
report 2016
document
Vink, R. (author), de Wolff, M. (author), Broerse, A. (author), Kamphuis, M. (author)
report 2016
document
Kamphuis, M. (author), Schönbeck, Y. (author)
De richtlijn Borstvoeding ondersteunt bij het informeren, stimuleren en adviseren van ouders van gezonde zuigelingen. Het uitgangspunt van deze richtlijn is het WHO-standpunt dat moedermelk de optimale voeding is voor zuigelingen en jonge kinderen.
report 2015
document
Dusseldorp, E. (author), Kamphuis, M. (author), Schuller, A. (author)
Objectives To study the impact of lifestyle factors on dental caries experiences in addition to the effect of demographic characteristics at the ages of 9, 15, and 21 years. Methods The data were obtained from the study ‘Oral health in children and adolescents in the Netherlands’. Data were collected through questionnaires and a clinical oral...
article 2015
document
Blanson Henkemans, O. (author), Keij, M. (author), Beckers, M. (author), Kamphuis, M. (author)
How can preventive youth health care profit from the benefits of the StartingTogether App? This article discusses national implementation of the App. The results : increased familiarity of the App, nurses who felt more equipped to use it, and region specific support.How can preventive youth health care profit from the benefits of the...
article 2015
document
Deurloo, J.A. (author), Fleuren, M. (author), van Hoek, K. (author), Kamphuis, M. (author), Hoppenbrouwers, K. (author), Verkerk, P.H. (author)
EUSUHM congress 2015 on prevention and health care throughout childhood and adolescence.
article 2015
document
Kamphuis, M. (author), van de Nieuwegiessen, A.I. (author), Span, P.M. (author)
Background Dutch Youth health care is an easily accessible service where parents can ask for support for the healthy development of their children. The majority of the screenings and medical examinations show no abnormalities. Sometimes there is doubt about the severity of symptoms: the line between healthy variation and diseases or...
article 2014
document
Wiersma, T. (author), Kamphuis, M. (author), van den Akker-van Marle, E. (author)
Undescended testis (UDT), congenital or acquired, is the most common genital anomaly seen in boys. It can be treated surgically by orchiopexy, but there is no agreement about the age at which the operation should be performed. Using available information, an expert group assessed the outcomes of orchiopexy at different ages, expressed in quality...
article 2014
document
van der Pal-de Bruin, K.M. (author), Heerdink, N. (author), Kamphuis, M. (author), Pols, M.A. (author)
Conflict of interest and financial support: disclosure forms provided by the authors are available along with the full text of this article at www.ntvg.nl, search for A6745; click on ‘Belangenverstrengeling’ (‘Conflict of interest’). The Netherlands Organization for Health Research and Development provided a subsidy (subsidy no 156000009) to the...
article 2014
document
de Jong, T. (author), Kamphuis, M. (author), Kivit-Schwengle, L. (author)
article 2014
document
Haagmans, M.L.M. (author), Kamphuis, M. (author)
School absenteeism occurs frequently. For employees of schools, it can be difficult to determine whether absence is permissible or not. Sometimes the underlying cause is not medical but psychological. Case description We present two patients with frequent school absences. Patient A is a 12-year-old boy, diagnosed with developmental coordination...
article 2014
document
Iyer, V. (author), Waldram-Nienhuis, A. (author), Boland, N. (author), Kamphuis, M. (author)
The Dutch Youth Act (2015) has to resolve serious problems among young people, prevent inappropriate medicalisation, and realise efficiency. Participation and empowerment are terms often used. At the moment Dutch youth healthcare doctors monitor children on a regular basis and assess situations based on the national Public Health Status and...
article 2014
document
Fekkes, M. (author), van Gameren-Oosterom, H.B.M. (author), Rosenbrand, K. (author), de Beer, H.J.A. (author), Kamphuis, M. (author)
Uit onderzoek blijkt dat veel kinderen soms of regelmatig gepest worden en dat ouders en leerkrachten vaak niet op de hoogte zijn van pestproblematiek. De piek van het aantal pestgevallen ligt bij 9-14-jarigen. De JGZ kan een belangrijke rol vervullen in signalering, verwijzing en kan bijdragen aan een structureel anti-pestbeleid. Ook kan de JGZ...
report 2014
document
J. van der Wees, P. (author), Kamphuis, M. (author), Borgonjen, R.J. (author)
Bij de samenstelling van richtlijnwerkgroepen wordt gezocht naar een goede menging van ervaring en wetenschappelijk inzicht met betrekking tot het bewuste onderwerp. In de samenstelling van een werkgroep streeft men naar evenredige vertegenwoordiging van alle betrokken verenigingen en instanties. Speciale aandacht verdient de keuze van de...
bookPart 2014
Searched for: author%3A%22Kamphuis%2C+M.%22
(1 - 20 of 80)

Pages