Searched for: author%3A%22Jongen%2C+M.%22
(21 - 26 of 26)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jongen, M. (author), Dijkman, A. (author), Zwanikken, S. (author)
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Deze literatuurstudie is een onderdeel van het onderzoek "versterking van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer", één van de deelprojecten van het Vraaggestuurd Programma Arbeidsveiligheid 2007-2010: HEAR, aangestuurd door het Ministerie van Sociale Zaken. Daarin wordt gezocht naar (on)mogelijkheden om...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Drupsteen, L. (author), Zwanikken, S. (author), Fijan, D. (author), Corver, S. (author), Jongen, M. (author)
Steeds meer werkzaamheden worden uitgevoerd in projecten waardoor meer tijdelijke werkgelegenheid ontstaat. Werkzaamheden zijn vaak te groot of te complex en te onregelmatig om alleen met eigen mensen uit te voeren. Hiervoor worden daarom vaak meerdere aannemers en onderaannemers ingehuurd, zoals ZZP’ers, zelfstandigen zonder personeel. Een...
report 2007
document
Jongen, M. (author), Visser, R. (author), Spee, T. (author), Zwetsloot, G. (author)
De trend om steeds meer secundaire bouwgrondstoffen in te zetten in de burgerlijke- en utiliteitsbouw was voor het bestuur van Arbouw aanleiding om aan deze organisatie te verzoeken een proeftuinproject in het kader van het nieuwe stoffenbeleid van de overheid te initiëren. De Strategienota Omgaan met Stoffen (SOMS) uit 2001 beschrijft dit...
book 2003
document
Visser, R. (author), Jongen, M. (author), Zwetsloot, G. (author)
This paper of TNO Work and Employment was presented at the 9th Greening of Industry Conference, organised by the Greening of Industry Network, San Francisco, 14 October 2003. A case study was undertaken in five companies with production facilities in the Netherlands, that want to make their business more sustainable: DSM Resins, Hermadix,...
book 2003
document
TNO Arbeid (author), Jongen, M. (author), Marquart, H. (author), Nossent, S. (author), Visser, R. (author), Zwetsloot, G. (author)
Tussen 2003 en 2007 wil het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het programma Versterking Arbeidsomstandighedenbeleid Stoffen (VASt) de veiligheids- en gezondheidsrisico's bij het beroepsmatig gebruik van stoffen minimaliseren. Ter voorbereiding van VASt verrichtte TNO Arbeid in het voorjaar van 2003 een inventariserend onderzoek...
report 2003
Searched for: author%3A%22Jongen%2C+M.%22
(21 - 26 of 26)

Pages