Searched for: author%3A%22Jongen%2C+M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages

Intrinsic limits on resolutions in muon- and electron-neutrino charged-current events in the KM3NeT/ORCA detector
Intrinsic limits on resolutions in muon- and electron-neutrino charged-current events in the KM3NeT/ORCA detector
A method to stabilise the performance of negatively fed KM3NeT photomultipliers
A method to stabilise the performance of negatively fed KM3NeT photomultipliers
Letter of intent for KM3NeT 2.0
Letter of intent for KM3NeT 2.0
Monitoring new and emerging risks
Monitoring new and emerging risks
Regelt veiligheidscultuur procesveiligheid? Helpt veiligheidscultuur bij het handhaven van procesveiligheid? Verslag van de CGC-NVVK bijeenkomst 23 januari 2014
Regelt veiligheidscultuur procesveiligheid? Helpt veiligheidscultuur bij het handhaven van procesveiligheid? Verslag van de CGC-NVVK bijeenkomst 23 januari 2014
Is taal een gevaar? Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 17 januari 2013
Is taal een gevaar? Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 17 januari 2013
Nieuwe rollen. Nieuwe risico's? Wie is verantwoordelijk voor wat, bij bedrijven met grote externe, chemische risico's?. Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 19 januari 2012
Nieuwe rollen. Nieuwe risico's? Wie is verantwoordelijk voor wat, bij bedrijven met grote externe, chemische risico's?. Verslag CGC-NVVK bijeenkomst 19 januari 2012
Arbobalans 2011. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
Arbobalans 2011. Kwaliteit van de arbeid, effecten en maatregelen in Nederland
Naar een integrale aanpak voor stoffen
Naar een integrale aanpak voor stoffen
Vervolg veiligheidscultuurinventarisatie
Vervolg veiligheidscultuurinventarisatie: Eisen waaraan instrumenten voor het MKB moeten voldoen
Resilience, wat wordt ermee bedoeld? Verslag van het CGC-NVVK seminar van 20 januari 2011.
Resilience, wat wordt ermee bedoeld? Verslag van het CGC-NVVK seminar van 20 januari 2011.
Over de werkvloer. Veiligheidsonderzoek
Over de werkvloer. Veiligheidsonderzoek: van innovatie naar impact
Inventarisatie veiligheidscultuuraanpakken voor het MKB
Inventarisatie veiligheidscultuuraanpakken voor het MKB
Veiligheid loont? Kosten en baten in het MKB
Veiligheid loont? Kosten en baten in het MKB
Safety & security. Is er synergie voor bedrijven? Of moet het apart blijven? Verslag CGC-NVVK-bijeenkomst 21 januari 2010
Safety & security. Is er synergie voor bedrijven? Of moet het apart blijven? Verslag CGC-NVVK-bijeenkomst 21 januari 2010
Van samen werken naar samenwerken: Verbeteren van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer
Van samen werken naar samenwerken: Verbeteren van arbeidsveiligheid in de keten van opdrachtgever tot onderaannemer
Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten
Procesveiligheid, "Big Safety" en incidenten: hoe zijn ze te verklaren en wat is de impact? : verslag van de bijeenkomst van de Contactgroep Gezondheid en Chemie, 22 januari 2009
Business-driven innovations towards more sustainable chemical products
Business-driven innovations towards more sustainable chemical products
New forms of physical and psychosocial health risks at work
New forms of physical and psychosocial health risks at work
Contractor safety
Contractor safety: wie betaalt de prijs? - zin en onzin van VCA : verslag van de CGC, NVVK en Essenscia bijeenkomst op 24 januari 2008
Searched for: author%3A%22Jongen%2C+M.%22
(1 - 20 of 26)

Pages