Searched for: author%3A%22Jong%2C+T.%22
(1 - 20 of 62)

Pages

document
Gallis, R. (author), de Jong, T. (author)
report 2017
document
de Jong, T. (author), Wiezer, N. (author), de Weerd, M. (author), Nielsen, K. (author), Mattila-Holappa, P. (author), Mockałłod, Z. (author)
This is a review of published longitudinal empirical research on the impact of restructuring on employee well-being. We investigated whether restructuring accompanied by staff reductions impacts differently on worker well-being than restructuring without staff reductions, and the differences between short- and long-term effects of restructuring....
article 2016
document
Steenbeek, R. (author), de Jong, T. (author), van Egmond, M. (author)
Het collectief investeren in arbeidsgerelateerde zorg loont. Zo ontstaat er passende en beter toegankelijke zorg voor bedrijven. Dit heeft een positief effect op de gezondheid en duurzame inzetbaarheid van medewerkers tegen lagere kosten. Deze brochure geeft inzicht in hoe bedrijvenen branches dit kunnen inrichten.
other 2016
document
de Jong, T. (author), Gallis, R. (author)
public lecture 2016
document
de Looze, M.P. (author), de Jong, T. (author)
De robotisering gaat snel en raakt bijna alle beroepssectoren. De werkinhoud verandert, de gerelateerde arbeidsbelasting ook. Hoe kan een werkgever hierop anticiperen? Door bij samenwerkingsvormen tussen robot en mens oog te hebben voor de ‘human factor'. Vakmedianet
article 2016
document
de Looze, M. (author), de Jong, T. (author)
Door robotisering verandert de werkinhoud en de arbeidsbelasting van veel beroepen. Hoe kan HR hierop anticiperen? Over mensgericht robotiseren.
article 2016
document
de Jong, T. (author), Gallis, R. (author)
Een handvat voor bedrijven en branches. Er zijn diverse instrumenten om zelfregulering te stimuleren, die bij kunnen dragen aan blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer, bijvoorbeeld binnen een branche. Een veelgebruikt zelfreguleringsinstrument is de gedragscode. Een gedragscode is een afspraak tussen partijen over...
other 2016
document
de Jong, T. (author)
public lecture 2015
document
de Jong, T. (author), Konemann, R. (author)
Deze goede praktijk is een initiatief van TNO en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2015
document
de Jong, T. (author)
Het maken van een RI&E voorkomt boetes. Maar veel belangrijker nog, het is een eerste stap om risico's aan te pakken en ziekte en verzuim te voorkomen. Vakmedia
article 2015
document
de Jong, T. (author), Kamphuis, M. (author), Kivit-Schwengle, L. (author)
article 2014
document
de Jong, T. (author), Bos, E. (author), Pawlowska-Cyprysiak, K. (author), Hildt-Ciupińska, K. (author), Malińska, M. (author), Nicolescu, G. (author), Trifu, A. (author)
Deze samenvatting biedt een overzicht van de actuele en opkomende problemen qua veiligheid en gezondheid op het werk (VGW) voor werknemers in de gezondheids- en maatschappelijke zorg en laat zien wat de gevolgen hiervan zijn voor hun veiligheid en gezondheid op het werk en voor de kwaliteit van de zorg die zij bieden. Door een combinatie van een...
report 2014
document
Keijzer, L.E. (author), van der Meer, L. (author), de Jong, T. (author)
report 2014
document
van Emmerik, M.L. (author), de Jong, T. (author), Brouwer, P. (author)
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft behoefte aan kennis over de huidige invulling van social return door gemeenten in Nederland. Daarom heeft het ministerie aan TNO gevraagd om in kaart te brengen hoe de gemeenten op dit moment omgaan met social return. Het gaat dan om vragen als hoe vaak gemeenten social return toepassen,...
report 2014
document
Hooftman, W.E. (author), de Jong, T. (author), Vos, F.S.M. (author)
In deze rapportage geven een overzicht van de monitoractiviteiten binnen het Nationaal Inzetbaarheidsplan in 2014. Voor een betere aansturing zijn in 2014 de netwerkactiviteiten van het NIPlan afgesplits van de isntrumentontwikkeling en het onderzoek. Het label voor de netwerkactiviteiten is veranderd in National Platform Duurzame Inzetn...
report 2014
document
den Besten, H. (author), de Jong, T. (author), Chorus, A. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2014
document
Leijten, F. (author), de Jong, T. (author), Steenbeek, R. (author)
report 2014
document
Vergeer, R. (author), Courage, W.M.G. (author), van Elst, N.P. (author), Huibregtse, J.N. (author), de Jong, T. (author)
Expert judgement is een wijze voor het verzamelen van informatie van experts over een probleem of onderwerp, waarbij de verschillende experts op een valide wijze rekenkundig geaggregeerd worden.
report 2014
document
Vos, F.S.M. (author), de Jong, T. (author)
report 2014
document
de Jong, T. (author), Bos, E. (author), Pawlowska-Cyprysiak, K. (author), Hildt-Ciupinska, K. (author), Malinska, M. (author), Nicolescu, G. (author), Trifu, A. (author)
This report gives an overview of the current and emerging OSH issues for health- and social care workers and how these affect their safety and health at work and influence the quality of care they provide. It combines a literature review and the responses received to a questionnaire sent to OSH experts in all Member States, therefore allowing...
book 2014
Searched for: author%3A%22Jong%2C+T.%22
(1 - 20 of 62)

Pages