Searched for: author%3A%22Jettinghoff%2C+K.%22
(1 - 20 of 31)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I. (author)
Every five years the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound) conducts the European Working Conditions Survey (EWCS). The survey provides an overview of the state of working conditions throughout Europe and indicates the nature and content of changes affecting the workforce and the quality of work....
book 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In een longitudinaal onderzoek met drie jaarlijkse metingen onder 1.245 werknemers is nagegaan hoe verzuimbeleid en verzuimcultuur van invloed zijn op verzuim en arbeidstevredenheid. Ook is nagegaan of er omgekeerde effecten zijn van verzuim en arbeidstevredenheid op verzuimbeleid en verzuimcultuur. In het onderzoek kwam naar voren dat een...
article 2009
document
Jettinghoff, K. (author), Steenbeek, R. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Het doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author)
Doel van dit onderzoek is het krijgen van inzicht in belemmerende en bevorderende factoren ten aanzien van gezondheidsherstel en terugkeer naar werk van werklozen. Het betreft een longitudinaal vragenlijstonderzoek van twee metingen met een jaar ertussen onder 870 werklozen uit de WW- en ZW-bestanden van oktober 2005. Uit dit onderzoek blijkt...
article 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Venema, A. (author), Stam, C. (author), Bloemhoff, A. (author), Ybema, J.F. (author), Schoots, W. (author)
De Monitor Arbeidsongevallen 2006 bevat gegevens over dodelijke en ernstige arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met letsel en verzuim in Nederland. De cijfers betreffen schattingen op basis van gegevens uit verschillende bronnen. In 2006 hebben naar schatting 213.000 arbeidsongevallen plaatsgevonden met letsel en verzuim als gevolg. Dit...
report 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Smulders, P.G.W. (author)
In een representatieve steekproef onder ruim 23.000 werknemers is nagegaan in welke mate werkkenmerken evenals kenmerken van de persoon en diens thuissituatie voorspellen of werknemers door kunnen werken in hun huidige werk tot hun 65-jarige leeftijd én door willen werken tot hun 65-jarige leeftijd. Uit de analyses die zijn uitgevoerd op de...
article 2008
document
Anema, J.R. (author), Amstel., R.J. (author), Venema, A. (author), Jettinghoff, K. (author), Verbeek, J.H. (author), Nauta, A.P. (author), van Putten, D.J. (author), Buijs, P.C. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Sixth International Scientific Conference on Prevention of Work-Related Musculosketal Disorders (PREMUS) Boston, USA, 27-30 august 2007.
conference paper 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Houtman, I.L.D. (author)
Willingness to work until retirement age is increasing in the Netherlands: from 21% in 2005 to 26% in 2006. People’s willingness and ability to work until retirement are related to demographics, current health and work characteristics. Significant sectoral differences emerge, and the gap between being willing and being able varies considerably....
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Steenbeek, R. (author), Jettinghoff, K. (author), Sonneveld, H.M. (author), van den Heuvel, F.M.M. (author)
Zieke werklozen, uitzendkrachten en overige flexwerkers zijn zgn. vangnetters. De rollen die de bedrijfsarts en de werkgever hebben bij de re-integratie van deze groep wordt overgenomen door UWV dat optreedt als de fictieve werkgever. Uit de sociale verzekeringen cijfers van 2004 blijkt dat van 2001 t/m/ 2003 het aantal ziekmeldingen onder de...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Stam, C. (author), Venema, A. (author), Bloemhoff, A. (author), Giesbertz, P. (author), Drupsteen, L. (author)
In de Monitor Arbeidsongevallen, die sinds 2002 jaarlijks wordt gepubliceerd, staan nationale kerncijfers over arbeidsongevallen, trends en een vergelijking met de Europese cijfers. De Monitor is onder meer bedoeld als informatiebron voor de overheid en het bedrijfsleven. De gegevens over arbeidsongevallen op jaarbasis bieden echter weinig...
report 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Ybema, J.F. (author), Jettinghoff, K. (author)
In dit artikel staat centraal in hoeverre arbeidsongevallen met lichamelijk en geestelijk letsel samengaan met verzuim van werknemers. Hiervoor zijn analyses uitgevoerd op een groot databestand met gegevens van 10.075 Nederlandse werknemers. Dit bestand is representatief voor alle werknemers in Nederland wat betreft geslacht, leeftijd en...
article 2007
document
van Putten, D.J. (author), Jettinghoff, K. (author), van Sloten, G.C. (author), van de Ven, C. (author), de Vroome, E.M.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Aim: Study of the characteristics of the work situation of trainee general practitioners (GPs) and of the extent to which conditions of work, study and private life contribute to the occurrence of emotional exhaustion and to thoughts of abandoning the training. Method: Secondary analysis of data acquired in a cross-sectional survey. Trainee GPs...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Piek, P. (author), Jettinghoff, K. (author), van den Bossche, S. (author), van Hooff, M. (author)
In opdracht van de Branche BegeleidingsCommissie Provincies (BBCP) heeft TNO de eindevaluatie voor het Arboconvenant Provincies uitgevoerd. De evaluatie bestond uit een kwantitatief deel (vragenlijstonderzoek, respons 51%) en een kwantitatief deel (interviews bij de twaalf provincies). In deze rapportage staan de resultaten van het...
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jettinghoff, K. (author), Brenninkmeijer, V. (author), Evers, M. (author), Houtman, I. (author)
Project Stress Impact
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Houtman, I.L.D. (author), Jettinghoff, K. (author), Kuipers, B. (author), Osinga, D.S.C. (author), Rijs, P.A.J. (author), Savenije, W.M. (author), Schoenmaker, N. (author)
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Goudswaard, A. (author), Kuipsers, B. (author), Schoenmaker, N. (author), Houtman, I.L.D. (author), Jettinghoff, K. (author), Ruijs, P.A.J. (author), Savenije, W.M. (author), Osinga, D.S.C. (author), Koomen, M. (author)
On 23 March 2005, Directive 2002/15/EC concerning the organization of working time of persons performing mobile road transport activities came into force for mobile workers. Self-employed are temporally excluded from the scope of this Directive. Firstly, this report describes the implementation of this Directive in all EU Member States and in...
report 2006
document
van Amstel, R.J. (author), Anema, J.R. (author), Jettinghoff, K. (author), Verbeek, J.H. (author), Nauta, A.P. (author), van Putten, D.J. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Objective. To evaluate whether regional projects for collaboration between general practitioners (GPs) and occupational physicians (OPs) improved the quality of their social medical guidance (SMG) and the satisfaction of their patients. Design. Evaluation study with before and after measurements with respect to the same GPs and OPs. Method....
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Houtman, I. (author), Miedema, M. (author), Jettinghoff, K. (author), Starren, A. (author), Heinrich, J. (author), Gort, J. (author)
Fatigue is a 'reduction in physical and/or mental capacity as the result of physical, mental, or emotional exertion which may impair nearly all physical abilities including: strength, speed, reaction time, coordination, decision making or balance'. The literature is quite clear on the debilitating effect of fatigue on (different aspects of)...
report 2005
document
Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Dit artikel beschrijft resultaten van een onderzoek naar werkgebondenheid van huidaandoeningen die kunnen leiden tot arbeidsongeschiktheid. We analyseerden WAO-instroomgegevens en eindewachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv en vragenlijstgegevens van 564 werkenden die vanwege een huidaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of...
article 2004
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Kremer, A.M. (author), van den Heuvel, S.G. (author), Jettinghoff, K. (author), van Putten, D.J. (author)
Met WAO-instroomgegevens en einde-wachttijdgegevens uit 1998-2000 van het Lisv, en gegevens van een vragenlijstonderzoek onder 4.291 werkenden die vanwege een luchtwegaandoening in 1998-2000 een WAO/WAZ-uitkering kregen, of één jaar ziek waren (= WAO-instroom), is onderzoek gedaan naar de WAO-instroom bij 46 gedefinieerde bedrijfstakken,...
article 2004
Searched for: author%3A%22Jettinghoff%2C+K.%22
(1 - 20 of 31)

Pages