Searched for: author%3A%22Jansen%2C+N.%22
(1 - 14 of 14)
document
Kerstens, A. (author), Jansen, N. (author), Claessen, J. (author)
book 2022
document
Gonzalez-Aparicio, I. (author), Vitulli, A. (author), Krishna-Swamy, S. (author), Hernandez-Serna, R. (author), Jansen, N. (author), Verstraten, P. (author)
ffshore wind is the primary supplier of CO2-free electricity moving towards decarbonising the Dutch power system. The installed capacity aims to increase sevenfold to 21.5 GW by 2030. However, the current market trends of increasing renewable capacity, industrial electrification, gas and CO2 prices, theexpansion of interconnection, and the need...
report 2022
document
Gonzalez-Aparicio, I. (author), Vitulli, A. (author), Krishna-Swamy, S. (author), Hernandez-Serna, R. (author), Jansen, N. (author), Verstraten, P. (author)
Offshore wind is the primary supplier of CO2-free electricity moving towards decarbonising the Dutch power system. The installed capacity aims to increase sevenfold to 21.5 GW by 2030. However, the current market trends of increasing renewable capacity, industrial electrification, gas and CO2 prices, the expansion of interconnection, and the...
report 2022
document
Schaaphok, M.W. (author), Jansen, N. (author), Hajonides van der Meulen, T.C. (author)
Industriële elektrificatie is volgens het klimaatakkoord één van de pijlers voor de CO2-emissiereductie van de industrie richting 2030. Door deze elektrificatie flexibel aan te sturen draagt het bij aan de stabiliteit van het toekomstige elektriciteitssysteem door aan te sluiten bij het weersafhankelijke aanbod van duurzame elektriciteit. In het...
report 2022
document
Jansen, N. (author), de Boer, R. (author), Taminiau, F.L. (author), Ran, B.G. (author)
Industriële elektrificatie is volgens het klimaatakkoord één van de pijlers voor de CO2 emissiereductie van de industrie richting 2030. Door deze elektrificatie flexibel aan te sturen draagt het bij aan de stabiliteit van het toekomstige elektriciteitssysteem door aan te sluiten bij het weersafhankelijke aanbod van duurzame elektriciteit. In het...
report 2022
document
van Gerwen, R. (author), de Heer, H. (author), Jansen, N. (author), van der Veen, A. (author)
Dit rapport is opgesteld door TNO en DNV GL in opdracht van RVO en TKI Urban Energy als handreiking voor innovatie bedrijven in de energiesector. De primaire doelgroep voor dit rapport bestaat uit marktpartijen en ondernemers die overwegen om flexibiliteitsdiensten te gaan ontwikkelen. Tijdens de ontwikkeling van het rapport hebben we een aantal...
report 2021
document
Ran, B.G. (author), Jansen, N. (author), Maas, J. (author), Maas, W. (author)
report 2021
document
den Hollander, R.J.M. (author), Adhikari, A. (author), Tolios, I. (author), van Bekkum, M. (author), Bal, A. (author), Hendriks, S. (author), Kruithof, M.C. (author), Gross, D. (author), Jansen, N. (author), Perez, G. (author), Buurman, K. (author), Raaijmakers, S.A. (author)
conference paper 2020
document
Gross, D. (author), Jansen, N. (author), Perez, G.A. (author), Raaijmakers, S. (author)
We give a formal verification procedure that decides whether a classifier ensemble is robust against arbitrary randomized attacks. Such attacks consist of a set of deterministic attacks and a distribution over this set. The robustness-checking problem consists of assessing, given a set of classifiers and a labelled data set, whether there exists...
conference paper 2020
document
Jansen, N. (author), de Smidt, R.P. (author), Hermelink, M. (author)
Nederland heeft als doelstelling om 49% van de CO2 emissie te reduceren in 2030, dit is in het ontwerp klimaatakkoord vertaald naar een ambitie voor de Nederlandse industrie om 14.3 Mton CO2 uitstoot te reduceren. In het ontwerp klimaatakkoord wordt voor elektrificatie van de industrie 5.3 Mton aan CO2 reductie toegeschreven. Onderdeel van...
report 2019
document
Putnik, K. (author), Houkes, I. (author), Jansen, N. (author), Nijhuis, F. (author), Kant, IJ. (author)
With dual-income families on the increase, combining work and family obligations is a daily reality for many individuals. Unsatisfactory combinations of work and home duties can result in various unfavourable individual and organisational outcomes. Therefore, its proper understanding is essential in order to create adequate recommendations for...
article 2018
document
van Kranenburg, K.J. (author), de Kler, R.C.F. (author), Jansen, N. (author), van der Veen, N.A. (author), de Vos, C.T.A. (author), Gelevert, G.F.D.F. (author)
Nederland werkt volop aan de verduurzaming van haar energiesysteem. In deze energietransitie is een grote rol weggelegd voor opwekking van elektriciteit uit duurzame bronnen als zon en wind, ter vervanging van fossiele bronnen. Netbeheerders spelen daarbij een belangrijke rol. Door slim gebruik te maken van de reeds aanwezige infrastructuur voor...
report 2018
document
Berkhout, G. (author), Boonman, H. (author), Jansen, N. (author), de Koning, N. (author), Poliakov, E. (author)
report 2017
document
Johnsen, F.T. (author), Bloebaum, T.H. (author), Meiler, P.P. (author), Owens, I. (author), Barz, C. (author), Jansen, N. (author)
Service Oriented Architecture (SOA) can enable agile C2 functionality. The flexibility and loose coupling offered by the SOA paradigm means that both NATO and many of the NATO nations are basing their future information infrastructures on this paradigm. Web services, the most common and mature technology for implementing a service-oriented...
conference paper 2013
Searched for: author%3A%22Jansen%2C+N.%22
(1 - 14 of 14)