Searched for: author%3A%22Jansen%2C+G.R.M.%22
(1 - 4 of 4)
document
TNO Bouw (author), van Arem, B. (author), Jansen, G.R.M. (author), van Noort, M. (author)
report 2008
document
Vanderschuren, M.J.W.A. (author), Jansen, G.R.M. (author), TNO Beleidsstudies Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author)
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Godthelp, J. (author), Jansen, G.R.M. (author), Janssen, W.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Schmidt, D.P. (author), de Vos, A.P. (author)
In order to make road traffic safe, efficient and clean, more and more use is made of modern information and communication systems. With respect to this tendency the question rises whether automated vehicle guidance (AVG) should form an element of a future traffic system. The present paper discusses this issue. Firstly an overview is given of...
report 1993
document
Instituut voor Ruimtelijke Organisatie TNO (author), Verroen, E.J. (author), Jansen, G.R.M. (author), Jager, J.M. (author), ter Welle, F.H. (author)
Wat voor soort bedrijven zijn voor wat voor soort locaties geschikt, gelet op de mobiliteitskenmerken? In Verkeerskunde 5(1990) schreef drs. G.P. van Wee daar al een eerste artikel over, waarin het voorgenomen beleid rond de A-. B-, en C-locaties werd toegelicht. Voor een nadere uitwerking van dit beleid is door INRO-TNO een typologie opgesteld...
article 1990
Searched for: author%3A%22Jansen%2C+G.R.M.%22
(1 - 4 of 4)