Searched for: author:"Janse, E."
(1 - 6 of 6)
document
Janse, E. (author)
De groep flexibele arbeidskrachten, waaronder uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers, is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wat zijn de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers, flexibele werknemers en zzp’ers? In de Arbobalans 2020 is hier specifiek naar gekeken. Dit biedt aanknopingspunten voor het preventiebeleid....
article 2021
document
Janse, E. (author)
Ieder jaar tellen we 113.000 nieuwe werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. TNO zette alle cijfers en feiten op een rijtje in een uitgebreid rapport en factsheet. Erin staan ook veel aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van fysieke belasting. Vakmedia
article 2020
document
Janse, E. (author)
Voor ambulancepersoneel staat alles in het teken van de patiënt: die moet zo snel mogelijk worden behandeld en vervoerd. Maar patiënten veranderen, protocollen veranderen en ambulancepersoneel moet langer doorwerken. Hoe houden ambulancediensten de fysieke belasting binnen de perken? Vakmedianet
article 2019
document
Janse, E. (author), Schuilenborg, L. (author)
Gezond en veilig werken begint voor een preventiemedewerker met samenwerken. Met de werkgever, de werknemers en met de ondernemingsraad (or). Vakmedia
article 2016
document
Janse, E. (author)
Wie streeft naar een veilige en gezonde werkvloer, kan de hulp inroepen van allerlei soorten arbodeskundigen. Hoe zorg je dat je de juiste kiest? Vakmedia
article 2016
document
Janse, E. (author)
Ruim de helft van alle MKB-bedrijven heeft nog geen preventiemedewerker aangesteld. Toch kan die een grote impact hebben op gezond en veilig werken. Vakmedia
article 2016
Searched for: author:"Janse, E."
(1 - 6 of 6)