Searched for: author%3A%22Janse%2C+E.%22
(1 - 15 of 15)
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Investeren in een gezonde, competente en gemotiveerde werknemers is investeren in duurzame inzetbaarheid. Fysieke onderbelasting en veel zitten belemmeren de duurzame inzetbaarheid. Door gerichte acties en bewustwording wordt een...
book 2022
document
Janse, E. (author)
Snel ingerichte thuiswerkplekken aan de keukentafel of op zolder naast de wasmachine, online meetings waarin iedereen door elkaar sprak of niemand iets zei, en ondertussen nog een kind dat hulp nodig had bij het schoolwerk; na het initiële gestuntel vanuit huis met wat er op de korte termijn voor handen was, zijn we nu op het punt gekomen om...
article 2022
document
Janse, E. (author)
Van de vergaderingen op locatie zijn we, via de online meetings tijdens het verplichte thuiswerken, nu aangekomen bij hybride vergaderingen: een deel van de deelnemers is ter plaatse aanwezig en een ander deel sluit online aan. In de praktijk zullen we volgens Mireille Beumer, online facilitator en expert op het gebied van hybride werken, steeds...
article 2022
document
Janse, E. (author)
De groep flexibele arbeidskrachten, waaronder uitzendkrachten, oproepkrachten en zzp’ers, is in de afgelopen jaren flink gegroeid. Wat zijn de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen vaste werknemers, flexibele werknemers en zzp’ers? In de Arbobalans 2020 is hier specifiek naar gekeken. Dit biedt aanknopingspunten voor het preventiebeleid....
article 2021
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2021
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2021
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2021
document
Janse, E. (author)
Ieder jaar tellen we 113.000 nieuwe werknemers met een beroepsziekte die veroorzaakt wordt door een te hoge lichamelijke belasting tijdens het werk. TNO zette alle cijfers en feiten op een rijtje in een uitgebreid rapport en factsheet. Erin staan ook veel aanknopingspunten voor een effectieve aanpak van fysieke belasting. Vakmedia
article 2020
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2020
document
Janse, E. (author)
Voor ambulancepersoneel staat alles in het teken van de patiënt: die moet zo snel mogelijk worden behandeld en vervoerd. Maar patiënten veranderen, protocollen veranderen en ambulancepersoneel moet langer doorwerken. Hoe houden ambulancediensten de fysieke belasting binnen de perken? Vakmedianet
article 2019
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2019
document
Janse, E. (author)
Deze goede praktijk kwam tot stand met medewerking van TNO en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
book 2019
document
Janse, E. (author), Schuilenborg, L. (author)
Gezond en veilig werken begint voor een preventiemedewerker met samenwerken. Met de werkgever, de werknemers en met de ondernemingsraad (or). Vakmedia
article 2016
document
Janse, E. (author)
Wie streeft naar een veilige en gezonde werkvloer, kan de hulp inroepen van allerlei soorten arbodeskundigen. Hoe zorg je dat je de juiste kiest? Vakmedia
article 2016
document
Janse, E. (author)
Ruim de helft van alle MKB-bedrijven heeft nog geen preventiemedewerker aangesteld. Toch kan die een grote impact hebben op gezond en veilig werken. Vakmedia
article 2016
Searched for: author%3A%22Janse%2C+E.%22
(1 - 15 of 15)