Searched for: author%3A%22Jans%2C+M.P.%22
(21 - 30 of 30)

Pages

document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Hildebrandt, V.H. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering arbeidsrelevante klachten aan het bewegingsapparaat (rug- en arm-nek-schouderklachten) kan voorkómen en verminderen. Het blijkt dat overtuigend effect van bewegingsstimulering op dit moment alleen is aangetoond voor de preventie van rugklachten. Daarnaast lijkt een effect op het...
article 2006
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), Verheijden, M.W. (author), Hendriksen, I.J.M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Voor een goede gezondheid is een goede cardiorespiratoire conditie van groot belang. Het meten van de conditie kost echter tijd en geld en wordt mede hierdoor in de reguliere gezondheidszorg zelden uitgevoerd om iemands risicoprofiel vast te stellen. In dit onderzoek is gekeken of mensen met een lage conditie opgespoord kunnen worden zonder de...
report 2006
document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author), van der Beek, A.J. (author), Bongers, P.M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Background. Little is known of the preventive effects of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms. Methods. A cohort of 1742 employees was selected from a prospective cohort study with a follow-up period of 3 years. Independent variables were sporting activities and physically active commuting. Outcome measures were neck...
article 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit rapport worden de bevindingen samengevat van de Nationale Gezondheidstest 2004. Middels deze test is onderzocht: 1) voor welke vormen van bewegen mensen kiezen die te weinig bewegen of overgewicht hebben; 2) hoe ze tijd daarvoor willen vrijmaken; 3) wat stimuleert ze om daadwerkelijk in beweging te komen. Het bleek dat mensen kiezen voor...
report 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In dit literatuuronderzoek is bekeken of bewegingsstimulering psychische klachten kan voorkómen en verminderen. Er zijn sterke aanwijzingen dat bewegingsstimulering psychische klachten kan verminderen. Verder zijn er wel aanwijzingen voor positieve effecten van bewegingsstimulering op de preventie van psychische klachten, maar vertonen de...
article 2005
document
Jans, M.P. (author), de Kraker, H. (author), Hildebrandt, V.H. (author), TNO Arbeid (author)
In Nederland komt overgewicht steeds meer voor. Het thema van de Nationale Gezondheidstest 2003 was daarom gericht op overgewicht en energiebalans. De Nationale Gezondheidstest wordt jaarlijks door TNO en Stichting Pur Sang uitgevoerd in opdracht van de Nederlandse Hartstichting en met subsidie van het ministerie van VWS. Via een massamediale...
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Jans, M.P. (author), de Korte, E.M. (author), Heinrich, J. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
report 2004
document
TNO Arbeid (author), Heinrich, J. (author), Jans, M.P. (author)
Het literatuuroverzicht dient als intern naslagwerk op het gebied van bewegen en klachten aan het bewegingsapparaat. Aan de hand van dit literatuuroverzicht kan worden beoordeeld of het zinvol is dat TNO Arbeid bedrijven positief adviseert omtrent programma's op het gebied van bewegen ter preventie van RSI en/of rugklachten en ter bevordering...
report 2003
document
TNO Arbeid (author), Jans, M.P. (author), Heinrich, J. (author), Bongers, P.M. (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het project "Arbeidsrelevante paramedische zorg in de reguliere eerste lijn: de stand van zaken". Het project is in december 2002 gestart in opdracht van het College voor Zorgverzekeringen. In het rapport worden de resultaten gepresenteerd van een onderzoek naar de omvang en aard van arbeidsrelevante...
report 2003
Searched for: author%3A%22Jans%2C+M.P.%22
(21 - 30 of 30)

Pages