Searched for: author%3A%22Jans%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Sanders, J. (author), Ybema, J.F. (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
article 2010
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Simons, M. (author), de Boer, A. (author), Jans, M. (author), Hendriksen, I.J.M. (author)
In deze studie is het effect van deze omgevingsveranderingen op de mate waarin gewandeld wordt tijdens de lunch geobserveerd. Aanleiding voor de studie is dat het bedrijf is verhuisd van een pand met een primitieve kantine en een aangename wandelomgeving naar een nieuw gebouw met een modern bedrijfsrestaurant en een minder aantrekkelijke...
article 2009
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Simons, M. (author), Jans, M. (author), Bolten, L. (author), Hoogland, A. (author)
report 2008
document
de Vreede, P.L. (author), Jans, M. (author), Jongert, T. (author), Hopman-Rock, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
Abstract for the 7th World Congress on Aging and Physical Activity: Active aging: Focus on Longevity and Physical Activity Japan 26-29 July 2008.
conference paper 2008
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Bernaards, C.M. (author), Jans, M. (author), Engbers, L.H. (author), Hildebrandt, V.H. (author)
In deze verkennende studie is gekeken in welke branches en beroepstakken werknemers met een lage sociaal economische status en oudere werknemers (50+) met de kenmerken beweegarmoede en/of overgewicht het meeste voorkomen en wat er binnen deze branches en beroepstakken aan bewegingsstimulering wordt gedaan. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt...
report 2008
document
van den Heuvel, S.G. (author), Heinrich, J. (author), Jans, M. (author), van der Beek, A. (author), Bongers, P. (author)
The object of this study was to examine, in a working population, the preventive effects of several forms of physical activity in leisure time on neck and upper limb symptoms as well as absence from work due to these symptoms. Data were used from a prospective cohort study with a follow-up period of three years. For this analysis a cohort of 1...
article 2007
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Artikel besteed aandacht aan de resultaten van de 'Monitor bewegen en gezondheid' van TNO welke een onderdeel vormt van de continue cross-sectionele gegevensverzameling 'Ongevallen en bewegen in Nederland'. Nederlandse werknemers leven niet echt gezond: 43 procent beweegt te weinig, 37 procent is te zwaar, 32 procent rookt en 17 procent drinkt...
article 2007
document
Jans, M. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
bookPart 2006
document
Wendel-Vos, G.C.W. (author), Ooijendijk, W.T.M. (author), van Baal, P.H.M. (author), Storm, I. (author), Vijgen, S.M.C. (author), Jans, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Schuit, A.J. (author), de Wit, G.A. (author), Bemelmans, W.J.E. (author), TNO Kwaliteit van Leven (author)
De ongunstige ontwikkeling in beweeggedrag en overgewicht van de afgelopen jaren kan gedeeltelijk worden gekeerd door intensief interventiebeleid. De kosten hiervan zijn hoog, maar de gezondheidswinst weegt daar tegenop. Dit onderzoek is een onderbouwing van het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen van het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn...
book 2005
document
TNO Kwaliteit van Leven (author), de Korte, E. (author), Verheijden, M. (author), Jans, M. (author), Hildebrandt, V. (author)
Werk is voor veel mensen de grootste tijdsbesteding van de dag. In toenemende mate leidt werk tot inactiviteit, doordat de werkdag voornamelijk zittend wordt doorgebracht. Van de Nederlandse beroepsbevolking voldoet 52% niet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Deze inactiviteit wordt onvoldoende gecompenseerd buiten het werk om. Lichamelijke...
report 2005
document
Stiggelbout, M. (author), Hopman-Rock, M. (author), Jans, M. (author)
Poster abstracts.
article 2004
Searched for: author%3A%22Jans%2C+M.%22
(1 - 11 of 11)