Searched for: author%3A%22Jacobs%2C+P.%22
(61 - 80 of 101)

Pages

document
Borsboom, W.A. (author), Leidelmeijer, K. (author), Jacobs, P. (author), van Vliet, M.R.A. (author), de Jong, P. (author)
Bouwers die kiezen voor ambities als Nul op de Meter
report 2016
document
Jacobs, P. (author), Cornelissen, H.J.M. (author), Borsboom, W.A. (author)
Laboratory tests with heating olive oil in kitchens suggest that the current building regulation in the Netherlands for kitchen exhaust is inadequate to directly address cooking fumes. Due to building traditions, for motor less cooker hoods often only 50% of the available capacity of the mechanical ventilation system is extracted via the hood....
conference paper 2016
document
Jacobs, P. (author), Borsboom, W.A. (author), Kemp, R.E.J. (author)
Cooking emissions have long been seen as an odour problem. However recent studies showed that Particulate Matter (PM) is the main health risk of indoor air and cooking can be a major source. A small field study within 9 Dutch dwellings indicates that depending on the conditions cooking can have a relatively large effect on the indoor exposure to...
conference paper 2016
document
Jacobs, P. (author), Borsboom, W.A. (author)
People spend more than 80% of their time indoors. In contrast to ambient air, no (legal) limits for indoor particulate matter exist, although there are WHO guidelines. In the Netherlands a measurement protocol to determine the PM2.5 in office buildings has been developed including 5 quality classes. However at the moment no simple guidelines or...
conference paper 2015
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author)
People are more than 80% of their time indoors. However, in contrast to ambient air, no (legal) limits for indoor particulate matter exist. This paper describes a measurement protocol to determine the yearly averaged indoor PM2,5 concentration and gives reference values for five quality classes: <2,5 μg/m3 (A+), <10 μg/m3 (A: WHO annual advisory...
conference paper 2015
document
Jacobs, P. (author), Moons, A.M.M. (author)
In de literatuur zijn diverse blootstellingsmetingen naar endotoxinen gerapporteerd. Er is echter zeer weinig bekend over de bijbehorende deeltjesgrootteverdeling, wat voor de keuze van bijvoorbeeld de juiste filters voor de afvangst van stof en endotoxinen van groot belang is. Endotoxinen zijn celwandfragmenten van Gram-negatieve bacteriën,...
report 2015
document
Havermans, J.B.G.A. (author), Houtzager, M.M.G. (author), Jacobs, P. (author)
The Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO) was granted by ASHRAE (1306-RP) to conduct scientfic review and feasibility analysis of technologies and methods for measuring aircraft power system contaminants in the cabin air during unanticipated adverse incidents. In particular, the following specific objectives were...
article 2015
document
Jacobs, P. (author)
Mensen zijn meer dan 90% van de tijd binnen. Echter, in tegenstelling tot buitenlucht, bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor fijn stof voor de binnenlucht. Bovendien, zijn er momenteel geen eenvoudige meetprotocollen en richtlijnen beschikbaar waarnaar kan worden gerefereerd. Dit artikel beschrijft de achtergrond voor een nieuw...
article 2015
document
Jacobs, P. (author), Liedelmeijer, K. (author), Borsboom, W.A. (author), van Vliet, M.R.A. (author), de Jong, P. (author)
Bouwers die kiezen voor energiezuinig en Nul op de Meter staan voor een aantal uitdagingen. Zowel op sociaal, economisch en technisch gebied is er werk aan de winkel. Er wordt al gepionierd en daar kunnen we van leren. Daarom delen wij, TNO, RIGO, Van Beek, Energiesprong | Platform 31, met plezier de lessen die we hebben getrokken uit het...
report 2015
document
Jacobs, P. (author)
Mensen zijn meer dan 90% van de tijd binnen. Echter, in tegenstelling tot buitenlucht, bestaan er geen wettelijke richtlijnen voor fijn stof voor de binnenlucht. Bovendien, zijn er momenteel geen eenvoudige meetprotocollen en richtlijnen beschikbaar waarnaar kan worden gerefereerd. Dit artikel beschrijft de achtergrond voor een nieuw...
article 2015
document
Jacobs, P. (author)
De Vereniging Leveranciers van Luchttechnische Apparaten (VLA) heeft samen met TNO een uniek meetprotocol ontwikkeld. Dit protocol geeft met behulp van optische deeltjes-tellers een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie in kantoorruimtes. Met de uitkomsten van zo'n meting kan worden afgewogen of filters en/of...
article 2014
document
Jacobs, P. (author)
De aanpak van het binnenklimaat bij scholen beperkt zich meestal tot ventilatie en temperatuurbeheersing. Fijnstof krijgt - onterecht - weinig aandacht. De concentratie PM10 fijnstof is juist in scholen bijzonder hoog, veel hoger zelfs dan buiten. De ramen open zetten voor'frisse lucht' is niet altijd verstandig. Met de frisse lucht komen...
article 2014
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author)
TNO heeft begin dit jaar samen met de VLA een meetprotocol voor de bepaling van fijnstof (PM2.5) ontwikkeld. Het protocol beschrijft hoe met optische deeltjestellers op basis van een week meten een schatting voor de jaargemiddelde fijnstofconcentratie in kantoorruimten kan worden gemaakt. Met de uitkomsten van zo'n meting is de afweging...
article 2014
document
Jacobs, P. (author), Phaff, J.C. (author), Voogt, M.H. (author)
An intervention study with a decentral electrostatic filter has been carried out in a nursery. The field study shows that it is possible to reach a reduction up to 80% of ultra-fine (<0.1 μm) and up to 68% for the PM1 and PM2,5-PM1 fractions at a relatively low energy consumption. These particle fractions were mostly determined by the outdoor...
conference paper 2014
document
Jacobs, P. (author), Kornaat, W. (author)
Mechanische ventilatie met warmteterugwinning (WTW) levert volgens de in deze studie gehanteerde uitgangspunten in bestaande schoolgebouwen een relatief kleine besparing op. Bij nieuwbouw kan WIW op scholen zelfs voor een verhoging van de energiekosten zorgen, afhankelijk van de benodigde ventilatorenergie. ln de steeds beter geïsoleerde scholen...
article 2014
document
Scholten, J.E. (author), Jacobs, P. (author), Goes, R. (author), Kamerbeek, S. (author)
Gaswarmtepompen zorgen voor een efficiënt gebruik van fossiele energie en het ontlasten van het elektriciteitsnet. Dit artikel gaat in op de verschillende varianten van gaswarmtepompen en beschrijft kort een aantal praktijk cases. Vooral toepassingen waarbij het gehele jaar gelijktijdig wordt verwarmd en gekoeld, zoals in ziekenhuizen en in...
article 2014
document
Jacobs, P. (author)
Dit artikel geeft de resultaten weer van een monitoringsonderzoek in 64 nieuwbouwwoningen. Uit dit onderzoek blijkt dat het raamgebruik sterk is gecorreleerd met de buitentemperatuur. De resultaten suggereren dat zelfs in het stookseizoen de temperatuur van de slaapkamers te hoog wordt ervaren. Met de huidige woning- en installatieconcepten...
article 2012
document
Jacobs, P. (author), Voogt, M.H. (author), Vons, V.A. (author)
report 2012
document
Jacobs, P. (author), Broek, R. (author), Vons, V. (author)
Voldoende frisse lucht in gebouwen is belangrfk. Professionals in de gezondheidszorg adviseren ventilatie om bijvoorbeeld luchtwegklachten te verminderen. Tevens is aangetoond dat productiviteit en welbevinden bevorderd worden naarmate ervoldoende frisse tucht aanwezig is. Maar zomaar buitenlucht direct naar binnen blazen om te ventileren kan in...
article 2012
document
Jacobs, P. (author)
Er doen vele verhalen de ronde over microbiologische vervuiling van luchtfilters en warmtewisselaars in balansventilatiesystemen, mede door mogelijke condensatie van vocht uit de lucht. Afgelopen naiaar is een warmtewisselaar microbiologisch onderzocht. De resultaten gaven aan dat er niet of nauwelijks verontreiniging aanwezig was' Ook de...
article 2011
Searched for: author%3A%22Jacobs%2C+P.%22
(61 - 80 of 101)

Pages