Searched for: author:"Iyer, V."
(1 - 20 of 42)

Pages

document
Iyer, V. (author)
public lecture 2021
document
Iyer, V. (author), Enthoven, C. (author), Klaver, C. (author), Mulder, E. (author), Soeterbroek, A. (author)
Outdoor play makes children healthier. An active lifestyle is particularly important for optimal growth and development of children. Restrictions due to the Corona virus make this more apparent. The professional network ‘View Outside’ collected the lifestyle consequences for visual, motoric, postural, weight, sleep and psychosocial youth health....
article 2021
document
Iyer, V. (author), Landsmeer, E.A. (author), Reijneveld, S.A. (author)
The excessive use of screens is a contemporary problem that can have a number of effects on health. It is of particular influence on the onset and exacerbation of myopia, and for these reasons a group of professionals decided to draw up recommendations on a more sensible use of screens. The group comprised an ophthalmologist-epidemiologist, an...
article 2020
document
Iyer, V. (author)
Vasanthi Iyer is arts Maatschappij en Gezondheid, Master of Public Health en werkt bij TNO als instituutsopleider van artsen in opleiding tot jeugdarts KNMG. Daarnaast is zij ambassadeur van het programma Visus InZicht bij de AJN (de wetenschappelijke vereniging voor jeugdartsen).
article 2020
document
Iyer, V. (author)
Lezersverhaal van V. Iyer.
article 2020
document
Iyer, V. (author)
De mobiele telefoon, tablet en laptop zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. We kunnen en willen als samenleving niet om deze digitale apparaten heen, maar wijs omgaan met schermen is noodzakelijk voor de volksgezondheid. ‘Er wordt nog te veel behandeld, terwijl er juist zoveel te voorkómen is op het gebied van oogklachten.’ Arts M...
article 2020
document
Iyer, V. (author)
53 procent van de kinderen speelt vaker binnen dan buiten, blijkt uit onderzoek van Jantje Beton. En ze spe-len minder buiten dan ze zelf zouden willen. Ze wíllen wel, maar het gebeurt niet. Dat is geen goede ontwikkeling.
article 2020
document
Iyer, V. (author)
public lecture 2019
document
Iyer, V. (author)
Deelnemers Jeffrie Buckle en Karima Hazzouti ontwikkelden in samenwerking met AJN Jeugdartsen Nederland en met hulp van Panton een voorlichingscampagne ‘Wat doet schermtijd met uw kind?’. Dit vormt onderdeel van hun DenkTank oplossing ‘Vinger van het Scherm‘. Ze hebben hiervoor extensief onderzoek gedaan en gesproken met talloze experts,...
other 2019
document
Iyer, V. (author), Mulder, E. (author)
Inmiddels is er een landelijk gedragen factsheet voor professionals uit over het belang van gezond beeldschermgebruik met een aantal eenvoudige tips ter voorkoming van slechtziendheid. Het plan is om de volgende gedragsregels te promoten, de 20-20-2 regels: na 20 minuten beeldschermgebruik 20 seconden in de verte kijken en sowieso 2 uur per dag...
public lecture 2019
document
Iyer, V. (author)
Verleden. Ik kom uit een familie van ingenieurs, advocaten en vrouwen die ‘homemakers’ zijn. Ik was zes jaar en geïnspireerd door de gynaecologe die mijn zusje ter wereld bracht. Ik wilde graag een zusje en zij was voor mij als kind een echte tovenaar. Dit was mijn eerste kennismaking met een dokter binnen de familie, de gynaecologe werd later...
article 2019
document
Vink, R.M. (author), Iyer, V. (author)
A head start and positive early childhood experiences form a fundament for life. Approximately one in seven babies in the Netherlands is born in sub-optimal conditions (Waelput et al, 2017) and most child abuse and neglect is inflicted in the first three years (Alink et al, 2011). Most risk factors for adversity can however be recognized during...
conference paper 2019
document
Iyer, V. (author)
EUSUHM-congres: kennisdelen voor en samenwerken aan een gezonde jeugd! Changing contexts—influencing youth and their surroundings. Het thema van het congres was ‘Changing contexts – influencing youth and their surroundings’. Met dit thema komt tot uiting dat gezondheid meer is dan lichaam en geest en dat lichaam en geest worden beïnvloed door de...
article 2019
document
Iyer, V. (author)
Ze is de enige kindergynaecoloog en seksuoloog in Nederland en vindt dat de meeste medici een blinde vlek hebben voor het bespreken van seksualiteit. Artsen denken volgens Concetta Salvatore na over seksueel misbruik, maar vaak niet over de normale seksuele ontwikkeling.
article 2018
document
Iyer, V. (author)
public lecture 2018
document
van de Brule, J. (author), Deurloo, J. (author), Chin A Paw, M. (author), Iyer, V. (author), Kamphuis, M. (author), Klaver, C. (author), Landsmeer, N. (author), van Loon, P. (author), Meerkerk, G.J. (author), Nikken, P. (author), Pillens, S. (author), Polling, J.R. (author), Quaak, M. (author), Meester Smoor, M. (author), van Velzen, H. (author), Vialle, N. (author), Hoogsteder, M. (author)
Het beeldscherm is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, maar ondanks de onmiskenbare voordelen signaleren professionals en wetenschappers gezondheidsrisico’s. Er wordt daarom gepleit voor een gezond gebruik van beeldschermen.
other 2018
document
Iyer, V. (author), Landsmeer, N. (author)
De kinderarts als pleitbezorger voor het recht van het kind om veilig op te groeien: een rol die diep verankerd zit in het DNA van de NVK. Als het aan de commissie Pleitbezorging ligt, zouden kinderartsen die rol nog duidelijker uit mogen dragen. In de rubriek De pleitbezorgers komen verschillende maatschappelijke thema’s aan bod waarin de stem...
article 2018
document
Iyer, V. (author), Tönis, I. (author), Keijsers, J. (author)
De zorg moet veranderen, wil ze toekomstbestendig zijn. De zorg is te duur en niet in staat om grote, vaak complexe gezondheidsproblemen het hoofd te bieden. De focus zal meer moeten liggen op preventie, aangeduid met ‘van nazorg naar voorzorg’. Dit vraagt van professionals een andere mindset, andere competenties en een andere manier van...
article 2018
document
Iyer, V. (author)
In maart 2016 woonden ruim 45.000 asielmigranten (‘erkende vluchtelingen’) in de centrale opvang waarvan bijna de helft van Syrische afkomst. Onder hen zijn veel kinderen. De Van Dale beschrijft ‘vluchten’ als: ‘zich verwijderen uit angst voor iets’. In dit stuk laat ik aan de hand van casuïstiek zien wat angst en afhankelijkheid met een kind...
article 2017
document
Iyer, V. (author)
Kinderen en ouders mogen niet van elkaar worden gescheiden, staat in het Kinderrechtenverdrag. Als er toch gescheiden wordt, moeten er goede afspraken worden gemaakt. Vasanthi Iyer,arts M&C en migrant, constateert internationaal grote verschillen in regels rond scheidingen.We mogen in onze handen knijpen als het gaat om de Nederlandse wetgeving.
article 2017
Searched for: author:"Iyer, V."
(1 - 20 of 42)

Pages