Searched for: author%3A%22Instituut+voor+milieuhygi%C3%ABne+en+gezondheidstechniek+TNO+%22
(1 - 20 of 125)

Pages

document
Keetels, C.J.A.M. (author), van Vliet, T. (author), Jurgens, A. (author), Walstra, P. (author), TNO voeding Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO (author)
article 1997
document
Guicherit, R. (author), Schulting, F.L. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
In this paper concentration levels of various classes of organic chemicals in The Netherlands are reported for the base year 1980. From these levels the average intake of the Dutch population by inhalation was calculated to be ~1.5 g year-1. This gives reason for concern because many of the compounds either seem to exhibit carcinogenic...
article 1985
document
Passchier-Vermeer, W. (author), Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author)
article 1985
document
van der Wal, J.F. (author), Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author)
The exposure of welders in Dutch industries to total particulate, chromium, nickel and copper fume during the welding of unalloyed, stainless and high alloyed steels has been investigated. The exposure to the gases NO2, NO and ozone is also discussed. The results are presented in tables and graphs. The correlation between the arc-time factor and...
article 1985
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author), Spee, T. (author), Bossers, P.A. (author), Wanders, S.P. (author), van Wijk, L. (author)
Onderzoek naar blootstelling aan belastende factoren en agentia (chemische stoffen, geluid, warmte en licht) bij het gebruik van fotokopieerapparaten, lichtdrukapparaten en stencilinbranders. Het onderzoek heeft geresulteerd in richtlijnen voor verantwoord gebruik van bovengenoemde apparaten. Safe working with photocopying machines.
book 1985
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Prins Maurits Laboratorium TNO (author)
De projecten die in opdracht van het DGA worden uitgevoerd zijn ingedeeld in 5 categorieën : desk-research, waaronder gerekend worden de literatuurstudies en adviezen ; onderzoek naar blootstelling aan toxische stoffen en naar gezondheidseffecten met als belangrijkste elementen de humane biologische monitoring, de surveys, de effecten van...
report 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Pijnappel, B. (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
article 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Passchier-Vermeer, W. (author)
article 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author)
other 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), van der Wal, J.F. (author)
Er wordt een overzicht gegeven van de resultaten van het onderzoek naar expositie van lassers aan luchtverontreiniging. De volgende lasprocessen werden onderzocht: lassen met beklede elektroden, MIG- en MAG-lassen en TIG-lassen van de volgende metalen: ongelegeerd staal, roestvast staal, monel en aluminiumbrons. De expositie aan lasrook, chroom,...
article 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), van der Star, C.A. (author)
De effecten op huid en ogen ten gevolge van overmatige blootstelling aan elektromagnetische straling in de ultraviolette, zichtbare, en nabij-infrarode gebieden zijn sterk afhankelijk van de golflengte. Hiervoor is een tweetal oorzaken te noemen. Allereerst kunnen biologische effecten afhankelijk zijn van de golflengte door thermische off...
article 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Meyer, P.B. (author)
article 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Ham, P.J. (author), Crommelin, R.D (author)
article 1985
document
Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Holst, P.A.J. (author), van der Wal, J.F. (author)
article 1985
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author), Güttinger, V.A (author)
Een onderzoek bij lassers, uitgevoerd in samenwerking met het Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO
report 1985
document
Bergshoeff, G. (author), Lanting, R.W. (author), van Ham, J. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
A simple, inexpensive and reliable manual spectrophotometric method for the determination of ozone in ambient air is evaluated. The air is passed through the blue solution of indigo disulphonate (IDS) in a special double sintered disc absorber. The resulting partly bleached solution is very stable. The discoloration is measured at 610 nm. The...
article 1984
document
König, J.W. (author), Spee, T. (author), Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author)
article 1984
document
Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO (author), Peeters, A.L. (author), de Jong, R.G. (author)
article 1984
document
Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author), Güttinger, V.A (author)
In 1985 is er een gewijzigde tweede druk uitgekomen.
report 1984
document
Medisch Biologisch Laboratorium TNO Instituut voor milieuhygiëne en gezondheidstechniek TNO Centraal instituut voor voedingsonderzoek TNO Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg TNO (author)
Opgenomen is een kort overzicht van de werkzaamheden in 1982, alsmede werkplannen voor de toekomst van een aantal TNO en universitaire instituten, die onderzoek verrichten onder auspiciën van de Medische Dienst van DGA. Onderzoeksprojecten (m.n. op het terrein van monitoring van blootstelling aan toxische stoffen, effecten van geluid en methode ...
book 1984
Searched for: author%3A%22Instituut+voor+milieuhygi%C3%ABne+en+gezondheidstechniek+TNO+%22
(1 - 20 of 125)

Pages