Searched for: author%3A%22Instituut+voor+gezondheidstechniek+TNO+%22
(81 - 100 of 145)

Pages

document
de Kock van Leeuwen, J.A.C. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
bookPart 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Uit de veelheid van preventief-technische aspecten is de geluidwering in woningen als een van de voornaamste gekozen voor nadere toelichting. Enkele hoofdzaken van de luchtgeluidisolatie (radio, praten e.d.) en van de contactgeluidisolatie (lopen) worden afzonderlijk besproken, waarbij de zg. flankerende transmissie wordt genoemd als begrenzing...
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Er worden een aantal begrippen besproken die bij de meting en beoordeling van geluid gebruikt worden. De decibel (dB) is een fysische maat voor het zg. geluidniveau of voor niveauverschillen (dus ook voor luchtgeluidisolatie). Ook de dB(A) of DIN-Phon wordt besproken. De soon en de foon zijn pogingen de subjectieve sterkte te kwantificeren: de...
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Bitter, C. (author)
article 1967
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Feitsma, B. (author)
article 1967
document
Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author), Joosting, P.E. (author)
article 1967
document
Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author), Brasser, L.J. (author)
article 1967
document
Vermeer, W. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
report 1966
document
den Tonkelaar, W.A.M. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
doctoral thesis 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
The possibility of achieving higher efficiencies in aeration processes than are now achieved in practice is considered. According to the theory of aeration, besides the creation of a large interface of water and air, a rapid renewal of this interface is also of great importance. It is found that in the present methods of diffused air aeration,...
article 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Vermeer, W. (author)
report 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van Ierland, J. (author), van der Linden, A.F.C. (author)
article 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Somers, J.A. (author)
article 1966
document
Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
other 1966
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
other 1965
document
de Lange, P.A. (author), Technisch physische dienst TNO-TH Delft Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
report 1965
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO Instituut voor Milieuhygiëne en Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1965
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1965
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Lerk, C.F. (author)
doctoral thesis 1965
Searched for: author%3A%22Instituut+voor+gezondheidstechniek+TNO+%22
(81 - 100 of 145)

Pages