Searched for: author%3A%22Instituut+voor+gezondheidstechniek+TNO+%22
(21 - 40 of 145)

Pages

document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van Gunst, E. (author)
bookPart 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), den Ouden, H.P.L. (author)
bookPart 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van der Wal, J.F. (author)
bookPart 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Bouwman, H.B. (author)
bookPart 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Bouwman, H.B. (author)
bookPart 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), van den Eijk, J. (author)
Wie zich met de geluidshinder-problematiek bemoeit, krijgt onherroepelijk te maken met het begrip 'decibel'. Daarom is het wellicht goed een nadere toelichting te geven, van wat dat begrip nu eigenlijk inhoudt. Laten we dan beginnen met op te merken dat een geluidsgolf die zich voorplant van het ene naar het andere punt, in natuurkundige zin...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Bitter, C. (author)
In het eerste deel van het artikel wordt betoogd dat het achtergrondlawaai en de lawaaibronnen in de loop der tijden aan veranderingen onderhevig zijn en dat het geluidhinderprobleem met name in de laatste decennia een veel ingrijpender betekenis heeft gekregen. In onderzoekingen over geluidhinder behoort de beleving van de woonomstandigheden...
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Meijer, P.B. (author), de Koning-Pierens, W.E. (author)
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Blokzijl, P.J. (author), Guicherit, R. (author)
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Bitter, C. (author)
article 1972
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), den Ouden, H.P.L. (author)
article 1972
document
Gezondheidsorganisatie TNO Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Guicherit, R. (author), Blokzijl, P.J. (author)
article 1972
document
Instituut voor gezondheidstechniek TNO afdeling binnenklimaat (author), Bouwman, H.B. (author)
Voordrachten op 26 oktober 1972 voor de TVVL (Nederlandse technische vereniging voor verwarming en luchtbehandeling)
conference paper 1972
document
Willigers, L.H.J. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
De noodzaak van een goede geluidwering in woningen - zowel in rijen eengezinswoningen als in flatwoningen - wordt reeds jaren erkend. Goede voorschriften op dit gebied zijn dan ook van het grootste belang. In 1962 is de Nederlandse norm NEN 1070 ("Geluidwering in woningen"} verschenen, waaraan na 1965 nieuw te bouwen woningen min of meer moeten...
article 1971
document
Spieksma, F.T.M. (author), Zuidema, P. (author), Leupen, M.J. (author), Instituut voor gezondheidstechniek TNO (author)
article 1971
document
Pasveer, A. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO Afd. water en bodem (author)
report 1971
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1971
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1971
document
Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author), Pasveer, A. (author)
article 1971
document
Feitsma, B. (author), Instituut voor Gezondheidstechniek TNO (author)
Zowel in flatwoningen van oudere datum, als ook in vele recent gebouwde flatwoningen in Nederland wordt helaas nog veel geluidhinder ondervonden. Niet alleen het geluid van radio en televisie - aangeduid als luchtgeluid - brengt de bewoners soms tot razernij, ook contactgeluiden als lopen en hollen (van kleinere kinderen) op de vloer, slaan met...
article 1971
Searched for: author%3A%22Instituut+voor+gezondheidstechniek+TNO+%22
(21 - 40 of 145)

Pages