Searched for: author%3A%22Instituut+voor+Zintuigfysiologie+TNO+%22
(1 - 20 of 407)

Pages

document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), van Veen, H.A.H.C. (author)
doctoral thesis 1996
document
Walraven, P.L. (author), Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author)
bookPart 1994
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Nacken, P.F.M. (author)
In a recent paper, Chen and Yan presented a result on zero crossings of boundary curvature under morphological openings. In this correspondence, it is shown, by means of a counter example, that this result is not correct. An analysis of the counter example shows where Chen and Yan go wrong and determines a class of images for which their theorem...
article 1994
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO Technische Menskunde (author)
Informatie over het wetenschappelijk onderzoek en de expertise van het IZF, Instituut voor Zintuigfysiologie TNO binnen de Hoofdgroep defensie (HDO) en de afdelingen Waarneming, Vaardigheden, Werkomgeving en Informatieverwerking
other 1994
document
de Vos, A.P. (author), Instituut voor wegtransportmiddelen TNO TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium Instituut voor zintuigfysiologie TNO (author)
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Godthelp, J. (author), Jansen, G.R.M. (author), Janssen, W.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Schmidt, D.P. (author), de Vos, A.P. (author)
In order to make road traffic safe, efficient and clean, more and more use is made of modern information and communication systems. With respect to this tendency the question rises whether automated vehicle guidance (AVG) should form an element of a future traffic system. The present paper discusses this issue. Firstly an overview is given of...
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Hogema, J.H. (author)
Interactive driving simulators with an image generating system have a delay in the feedback of the visual information, which can negatively influence the driver-vehicle system. Recently, a compensation technique for this delay has been developed for the driving simulator of the TNO Institute for Perception. In this report, an experiment is...
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Hogema, J.H. (author)
A number of simulations has been carried out to study the longitudinal dynamic behaviour of a platoon of eight vehicles. Three vehicle categories have been distinguished, viz. a mid-size passenger car, a van, and a truck. Each vehicle is provided with a sensor to measure the following distance, and with communication equipment to receive data...
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO Fysisch en Elektronisch Laboratorium TNO (author), Steeneken, H.J.M. (author), Prevo, R. (author)
article 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Korteling, J.E. (author)
At the Armor Infantry Driving Education Center (PIROC) of the Royal Dutch Army, a new full-scale training simulator for YPR-765 drivers has been installed. Because this simulator showed for many subtasks differences with the same subtasks performed on the operational tracked vehicle, it was expected that the training potentialities would be...
report 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Lotens, W.A. (author)
In this monograph the effects of clothing on human heat transfer are described. The description is based on the physics of heat and mass transfer, depending on the design of the clothing, the climate, and the activity of the wearer. The resulting model has been stepwise implemented in computer programs and has been evaluated with human subject...
doctoral thesis 1993
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author)
book 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Janssen, W.H. (author), van der Horst, A.R.A. (author), Hoekstra, W. (author)
Het doel van de studie is het bepalen van de meest wenselijke vorm van informatieverschaffing aan de automobilist (filelengte-informatie versus reistijd of vertragingstijd informatie), in samenhang met de betrouwbaarheid van de informatie. In een rijsimulator zijn de effecten op keuzegedrag en rijgedrag onderzocht van het op wegwijzers aangeven...
report 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Ellens, E. (author)
Als bijdrage aan de normering voor de ergonomische inrichting van vrachtwagencabines is het Instituut voor Zintuigfysiologie TNO opdracht verleend richtlijnen op te stellen voor de benodigde kleed- en slaapruimte in cabines. Voor het opstellen van de richtlijnen is gebruik gemaakt van gegevens uit de literatuur en zoals verkregen tijdens...
book 1992
document
Nederlands Instituut voor Praeventieve Gezondheidszorg Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Mossink, J.C.M. (author), Ellens, E. (author), Eveleens, W. (author)
In de Arbowet wordt geleld dat het oplossen van knelpunten in arbeidsomstandigheden in eerste instantie bij de bron plaats moet vinden. Het beste is dit te realiseren door reeds in de ontwerpfase van arbeidssituaties met arbeidsomstandigheden rekening te houden. Doel van dit boek is te laten zien dat in ontwerpprocessen de ergonomie kan worden...
book 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Smoorenburg, G.F. (author), Geurtsen, F.W.M. (author)
De invloed van het dragen van oordoppen en van een oorkap op het richtinghoren werd onderzocht bij proefpersonen met een vrijwel normaal gehoor en bij personen met een gehoorverlies ten gevolge van lawaai oplopend tot ongeveer 50 dB, gemiddeld over de waarden voor 2 en 4 kHz gemeten aan beide oren. De richtingwaarneming werd gemeten op basis van...
book 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Theeuwes, J. (author)
doctoral thesis 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Korteling, J.E. (author), Padmos, P. (author)
Op grond van een inventarisatie en evaluatie van de resterende tekortkomingen van de Leopard-2 rijsimulator wordt een aangepast leertraject voorgesteld.
report 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Korteling, J.E. (author)
Bij de uitvoering van zowel enkel- als dubbeltaken in de IZF-rijsimulator bleek dat ouderen slechter presteren dan jongeren als er geen beroep gedaan kan worden op eerder geleerde vaardigheden.
report 1992
document
Instituut voor Zintuigfysiologie TNO (author), Veltman, J.A. (author), Korteling, J.E. (author), Padmos, P. (author)
report 1992
Searched for: author%3A%22Instituut+voor+Zintuigfysiologie+TNO+%22
(1 - 20 of 407)

Pages