Searched for: author:"Huygen, A.E.H."
(1 - 10 of 10)
document
Tigchelaar, C. (author), Winters, E. (author), Janssen, J.L.L.C.C. (author), Huygen, A.E.H. (author), Brus, C.V. (author)
Om de Nederlandse ambities voor verduurzaming te bewerkstelligen zal volgens projecties in de komende 30 jaar een groot deel van de warmtevraag in de gebouwde omgeving moeten worden ingevuld met behulp van warmtenetten (PBL, 2019). Gemeenten hebben in het vormgeven van de warmtetransitie een regierol gekregen (Rijksoverheid, 2019). In dit...
report 2019
document
Huygen, A.E.H. (author), Maas, N. (author), Djafari, S. (author), Woestenburg, A.K. (author), Laarakkers, J.A.W. (author), Smokers, R.T.M. (author)
Vanaf 2009 is elektrisch vervoer door de steden Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag gestimuleerd om de luchtkwaliteit in met name stedelijke gebieden te verbeteren en om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Dit gebeurde onder andere door het realiseren van publieke laadpunten. Het kabinet heeft in 2017 uitgesproken dat vanaf 2030...
report 2018
document
Huygen, A.E.H. (author)
Afscheid nemen van het aardgas is een rigoureuze stap in de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Gemeenten spelen hierin een centrale rol als aanjager en regisseur. Deze rol kunnen ze alleen goed vervullen als zij nauw samenwerken met hun inwoners, lokale burgerinitiatieven, bedrijven en andere betrokkenen....
other 2018
document
Donker, J.F. (author), Huygen, A.E.H. (author), Westerga, R.S. (author), Weterings, R.A.P.M. (author)
In dit rapport staat de vraag centraal welke aanpassingen aan het Nederlandse energiesysteem en aan het functioneren van energiemarkten nodig zijn om het toekomstbestendig te maken, een toekomst waarin hernieuwbare energiebronnen voorzien in een substantieel en groeiend aandeel van onze energiebehoefte en waarin de lokale opwekking van energie...
report 2015
document
Huygen, A.E.H. (author)
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
De elektriciteitsvoorziening verkeert in een overgangssituatie. Fossiele energie wordt vervangen door duurzame energie, planbare productie door onstuurbare installaties, grootschalig door kleinschalig en kleinverbruikers worden actief in plaats van louter passief. Dit zijn ingrijpende veranderingen. De relaties tussen de partijen moeten herzien...
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
De auteur pleit voor een berekening van netwerktarieven die past bij de nieuwe ontwikkelingen in de energiemarkt.
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author)
Eind dit jaar moet de nieuwe Elektriciteits- en Gaswet door de Tweede Komer. Daar komt nog wetgeving bij om afzonderlijke maatregelen uit het Energieakkoord af te dwingen. Voldoende voor de transitie naar een duurzame energievoorziening? Dat is nog maar de vraag, meent Annelies Huygen, werkzaam bij TNO en hoogleraar aan de UvA
article 2014
document
Huygen, A.E.H. (author), Hakvoort, R. (author)
Dit rapport gaat over de lokale energievoorziening. Energiegebruikers willen steeds meer bij het energiesysteem betrokken zijn en deze ook helpen verduurzamen. Veel huishoudens en be-drijven nemen het initiatief om — zelf of in een samenwerkingsverband — elektriciteit, (bio)gas of warmte te produceren en te gebruiken. Daarbij willen zij soms...
report 2012
document
Huygen, A.E.H. (author), Rutten, P. (author), Huveneers, S. (author), Limonard, S. (author), Poort, J. (author), Leenheer, J. (author), Janssen, K. (author), van Eijk, N. (author), Helberger, N. (author), TNO Informatie- en Communicatietechnologie Universiteit Utrecht (author)
Centrale doelstelling van deze studie is het vaststellen van de economische en culturele gevolgen van file sharing voor muziek, film en games, voor de korte termijn en de langere termijn. Tot file sharing wordt zowel het uploaden als downloaden gerekend. Bij de onderzochte gevolgen voor de korte termijn gaat het om de directe baten en kosten...
report 2009
Searched for: author:"Huygen, A.E.H."
(1 - 10 of 10)